Rendezvények szervezése, rendezvénytartás kapcsán milyen tűzvédelmi előírásokat kell betartani?

Épületben szervezett rendezvények, tűzvédelmi előírások.

A művelődési, sport- és oktatási létesítményekben, helyiségekben esetenként nem az eredeti rendeltetésnek megfelelő rendezvényekre, valamint az 500 főnél nagyobb befogadóképességű nem művelődési és sportlétesítményekben, helyiségben tartott alkalomszerű kulturális és sportrendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat. A  biztonsági intézkedéseket a rendezvény felelős szervezője köteles írásban meghatározni.  A rendezvény időpontja előtt 15 nappal azt tájékoztatás céljából a tűzvédelmi hatóságnak megküldeni.

A rendezvényekre vonatkozó biztonsági intézkedés  minimális tartalma:

A kiürítési számítást a rendezvény helyszínén a résztvevők tervezett elhelyezkedését , létszámát,  kiürítési útvonalakat, kijáratokat, tűzoltási felvonulási utakat , területeket, közművek nyitó .záró szerkezetét feltüntető , az oltóvízforrásokat. A menekülésben korlátozott személyek tervezett elhelyezését és létszámát tartalmazó méretarányos helyszínrajzot.  A kiürítés lebonyolítását felügyelő biztonsági személyzet feladatait. A tűz esetén szükséges teendőket, a tűz jelzésének és oltásának módját.

Szabadtéri rendezvények, tűzvédelmi előírások.

Szabadtéri rendezvény: az 1000 főt vagy az 5000 m2 területet meghaladó, épületen kívüli területen megtartott szervezett esemény, ide nem értve a létesítmény működési engedélyével összefüggő rendezvényeket.

A szabadtéri rendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket – a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet szerinti zenés, táncos rendezvények kivételével – a rendezvény szervezője köteles írásban meghatározni.  A rendezvény kezdetének időpontja előtt tíz nappal azt tájékoztatás céljából az illetékes első fokú tűzvédelmi hatóságnak eljuttatni.

Keressen bennünket , segítünk!
       A  kapcsolat menüpont alatt, vagy a 06-30-261-01-52-es telefonszámon.