Munkavédelmi szolgáltatás, munkavédelmi szaktevékenység országosan önnek is segít a Munka-Tűz-Biztonság Szaktanácsadó Iroda!

Mikor kell munkavédelmi szakembert alkalmazni, foglalkoztatni?

Mi a munkavédelmi szaktevékenység, mi a munkavédelmi szakember feladata?

Vannak olyan dokumentációk amelyeket csak munkavédelmi szakember készíthet el?

Munkahelyi baleset,üzemi baleset ki készíthet jegyzőkönyvet?

Ki tarthat munkavédelmi oktatást?

Ki készíthet munkavédelmi oktatási tematikát?

Munkavédelmi szolgáltatás igénybevétele, munkavédelmi szakembert alkalmazása, foglalkoztatása mikor kötelező?

A legfeljebb 9 fő munkavállalót foglalkoztató munkáltató esetén, továbbá ha a munkáltató a tevékenysége alapján a II. vagy III. veszélyességi osztályba tartozik, és 50 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztat , akkor külön szakember kijelölése helyett kijelölt munkavállalójával, vagy természetes személy munkaadóként maga is elláthatja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatait, amennyiben a kijelölt személy vagy ő maga rendelkezik az azok ellátásához a munkáltató tényleges szakmai tevékenységére tekintettel szükséges ismeretekkel, készséggel és jártassággal.

A munkabiztonsági szaktevékenység elvégzésére ez a kivétel nem vonatkozik!

Munkavédelmi szolgáltatás országosan:

Budapest, Győr, Sopron, Pécs, Szeged, Miskolc, Balaton és környéke, Veszprém, Békéscsaba, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Érd, Hódmezővásárhely, Kaposvár, Kecskemét, Nagykanizsa, Nyí

regyháza, Salgótarján, Székesfehérvár, Szekszárd, Szolnok, Szombathely, Tatabánya, Zalaegerszeg stb.

Mi a munkavédelmi szaktevékenység, mi a munkavédelmi szakember kiemelt feladata?

 1. a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat elvégzése, munkahely felmérése, szaktanácsadás.
 2. az időszakos biztonsági felülvizsgálat elvégzése
 3. közreműködés a munkahely, egyéni védőeszköz, munkaeszköz, technológia munkavédelmi szempontú ellenőrzésében
 4. közreműködés mentési terv készítésében
 5. a megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának kidolgozása
 6. a munkahelyi kockázatértékelés, munkavédelmi kockázatelemzés elvégzésében
 7. a munkavédelmi oktatásban
 8. az egyéni védőeszköz juttatása belső rendjének meghatározása
 9. a munkabalesetek kivizsgálása

Vannak olyan dokumentációk amelyeket csak munkavédelmi szakember készíthet el?

 1. A munkahelyi kockázatértékelés, munkavédelmi kockázatelemzés elvégzése munkabiztonsági illetve munkaegészségügyi szaktevékenység
 2. Munkavédelmi oktatási tematika kidolgozása
 3. Az egyéni védőeszköz juttatása belső rendjének meghatározása, munkaegészségügyi szolgálat, üzemorvos közreműködésével.
 4. A munkabalesetek, munkahelyi balesetek kivizsgálása

Munkahelyi baleset,üzemi baleset ki készíthet jegyzőkönyvet?

A munkabaleset kivizsgálásában részt kell vennie munkavédelmi szakembernek, súlyos munkahelyi balesetnél az üzemorvosnak is.

Ki tarthat munkavédelmi oktatást, mikor kell?

A jogszabály szerint a munkavédelmi oktatásban részt kell vennie a munkavédelmi szakembernek is. Munkavédelmi oktatási tematika kidolgozása, vezetői oktatás, tananyag,videó kidolgozása stb.