Munkavédelmi előírások  építőipar, kivitelezés területén.

Sok munkabaleset vezethető vissza a munkavégzéshez kapcsolódó munkavédelmi ismeretek hiányára, valamint arra, hogy a munkavállaló nem rendelkezik a megfelelő képzettséggel és gyakorlattal.

Ne feledd a személyi feltételek körében azt határozzuk meg, hogy a munkavállaló milyen munkára alkalmazható és azt, hogy annak elvégzéséhez kell-e valamilyen szakképesítéssel, illetve gyakorlattal rendelkeznie.

A munkavédelmi előírások építőipar, a munkavállaló csak biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban végezhet munkát.munkavédelem előírások építőipar

  1. A munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha 
  2. megfelelő élettani adottságokkal rendelkezik, ·
  3. az egészségét, testi épségét, illetve a fiatalkorú egészséges fejlődését károsan nem befolyásolja, ·
  4. nem jelent veszélyt a munkavállaló termékenységére, magzatára, ·
  5. mások egészségét, testépségét nem veszélyezte, és a munkára alkalmasnak bizonyult, ·
  6. az adott munka egészséget nem veszélyeztető és biztonságos elvégzéséhez szükséges szakképzettséggel rendelkezik.

Az építőiparban dolgozó munkavállalóknak a munkavégzésük megkezdését megelőzően előzetes munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálaton kell részt venniük. Az előzetes munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatot követően meghatározott gyakorisággal pedig időszakos alkalmassági vizsgálatot kell náluk végezni a munkaköri alkalmasság újbóli elbírálása céljából.

Soron kívüli alkalmassági vizsgálat szükséges, ha a munkavállaló egészségi állapotában olyan változás következe be, amely feltehetően alkalmatlanná teszi a munkakör biztonságos ellátására.

Munkavédelmi oktatás:

A munkavállaló a munkavédelmi szabályok, utasítások megtartásával, a munkavédelmi oktatásnak megfelelően végezhet munkát. Munkavédelmi oktatás keretén belül a munkavállalóval ismertetni kell a vonatkozó szabályokat, utasításokat és információkat. Sajnos nem kevés halálos baleset következe be az elmúlt években, mert a munkavállalók nem kaptak megfelelő oktatást. Az oktatást meg kell ismételni a munkavégzéssel kapcsolatban bekövetkező változások esetén (pl. munkakör megváltozása, új munkaeszköz, technológia bevezetése, az előírások megváltozása).

Érintésvédelem:

A helyszíni energiaelosztó szerelvényeket, különösen azokat, amelyek külső hatásoknak vannak kitéve, rendszeresen kell ellenőrizni és karbantartani. Építési területen a fogyasztókészülékeket felvonulási villamos berendezésről kell üzemeltetni (áram-védő kapcsolóval).

Építőipari munkaeszközök biztonsága:

A munkaeszköz kezelőelemei legyenek jól beazonosíthatóak. A mukav kezelőelemeket funkció szerint kell jelöléssel ellátni. Nem elegendő megszokásból kezelni a gépet, a kezelőelemeket el kell látni a funkciójukat egyértelműen jelölő felirattal vagy piktogrammal. Minden munkaeszközt – lehetőleg a veszélyes téren kívül – el kell látni olyan kezelőelemmel, amely azt biztonságosan működtet és teljesen leállítja. Minden kezelőhelyet el kell látni vészkikapcsoló berendezéssel, amely a munkavállaló számára veszélyes mozgást leállítja. A munkaeszköz kialakítása olyan legyen, hogy indítani csak az indító berendezés szándékos működtetésével lehessen, azaz áramszünet miatt leállt gépek ne induljanak újra az áramkimaradás megszűnésével.

Kockázatértékelés, kockázatelemzés, munkavédelmi dokumentációk.

A munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel, amelyben köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és keverékekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására.

Önnek is Segít a Munka-Tűz-Biztonság Szaktanácsadó Iroda. Vállalkozás ,fejlődés,siker.