Munkavédelem 2020 és az építőipari ellenőrzések.

Hogyan csinálja, hogy ne kapjon munkavédelmi bírságot, tevékenységtől való eltiltást, a munka felfüggesztésével járó eljárást?

Építőipari vállalkozás, építőipari cég irányítását végzi?

Ön a közvetlen munkaadó, közvetlen irányító például építésvezetőnek?munkavédelem 2020

Ön szerint van-e felelőssége annak aki a közvetlen a munkát irányítja?

A Pénzügyminisztérium Munkavédelmi Főosztálya „Fókuszban az építőipar – első a munkavégzés biztonsága” címmel 2019. év júniusában kétéves országos munkavédelmi kampányt hirdet. A  célja, hogy felhívja a figyelmet az építőiparra, mint munkavédelmi szempontból az egyik legveszélyesebb ágazatra.

A 2019-es év volt a figyelemfelhívás, a kampány éve bolt , munkavédelem  2020 évében az építőipar területén, építkezéseken, fokozott ellenőrzések várhatóak.

Milyen ellenőrzések várhatóak az építőiparban  munkavédelem 2020-ban?

Milyen szempontok alapján kell az EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKA KÖVETELMÉNYEI, előírásait, az építőipar területén megteremteni?

 1. SZEMÉLYI FELTÉTELEK

 2. TÁRGYI FELTÉTELEK

 3. SZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK

 4. EGÉSZSÉGKÁROSÍTÓ HATÁSOK, KÓROKI TÉNYEZŐK

 5. EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK

 6. KOCKÁZATÉRTÉKELÉS, KOCKÁZATELEMZÉS, MUNKAVÉDELMI DOKUMENTÁCIÓ

 7. AZ ÉPÍTŐIPARI MUNKÁK SPECIÁLIS SZABÁLYAI

 8. AZ ÉPÍTŐIPARI TEVÉKENYSÉGHEZ KÖTŐDŐ SPECIÁLIS TEVÉKENYSÉGEK

 9. MUNKABIZTONSÁGI ÉS MUNKA EGÉSZSÉGÜGYI SZAKTEVÉKENYSÉG

 10. MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐ

Tapasztalataink alapján a 10 leggyakoribb munkavédelmi hiányosságok az elmúlt években

 1. beesés, leesés elleni védelem hiánya

 2. dúcolatlan munkaárkok, munkagödrök

 3. egyéni védőeszközökkel és használatukkal kapcsolatos szabálytalanságok

 4. munkavédelmi oktatás hiánya

 5. munkaeszközökkel, illetve azok használatával kapcsolatos szabálytalanságok

 6. villamos biztonságal kapcsolatos szabálytalanságok

 7. nem megfelelő anyagtárolás

 8. veszélyes anyagok/keverékek használatával, tárolásával kapcsolatos szabálytalanságok

 9. kockázatértékeléssel, egyéni védőeszköz juttatás szabályozásával kapcsolatos hiányosságok

 10. munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos hiányosságok

 

Munkavédelem , a Munka-Tűz-Biztonság Szaktanácsadó Iroda segítségével garanciával az egész ország területén.

Budapest, Győr, Sopron, Békés, Püspökladány,Pécs, Szeged, Miskolc, Balaton és környéke, Veszprém, Békéscsaba, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Érd, Hódmezővásárhely, Kaposvár, Kecskemét, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Salgótarján, Székesfehérvár, Szekszárd, Szolnok, Szombathely, Tatabánya, Zalaegerszeg.

Tanulságos munkabalesetek, történetek az elmúlt évekből.

Egy felújítás alatt álló épület oromfal lemezének bontása közben egy segédmunkás a mobil guruló állvány kb. 3,6 méter magasságban lévő munkaszintjéről az aszfaltra zuhant és a helyszínen életét vesztette.

Társasházi építkezésen a homlokzati állványt építő munkavállaló az állvány 6. szintjéről az udvar betonjára esett és a helyszínen meghalt.

A palatetős raktárépület tetejének javítása során az egyik hullámpala tábla beszakadt a munkavállaló a beton padozatra esett és súlyos fejsérülést szenvedett. A mentők a sérültet kórházba szállították, de életét már nem tudták megmenteni.

Egy betonszivattyú gémje használat közben hozzáért a nagyfeszültségű villamosvezetékhez,amelynek következtében a gépet kezelő segédmunkás áramütést szenvedett és 4 nappal később a kórházban elhunyt.

A villanyszerelő a kamerarendszer cseréjét végezte. A 230 V feszültség alatt lévő kamerarendszer egyik kameráját egy tapétavágó késsel, kitolható alumínium létrán állva kezdte leszerelni.

Önnek is segítünk!

Az építőipar főbb veszélyei: munkaárok, munkagödör beomlásából származó betemetés leesés, beesés okozta veszélyek, munkagépek közelében végzett munka, nem megfelelő munkaszervezés, azonos szinten történő elesés, elcsúszás, elbotlás instabil szerkezetek eldőlése, összeomlása, lezuhanó tárgyak, anyagmozgatás, anyagtárolás ,áramütés, veszélyes anyag/keverék, por-, zaj-, rezgésexpozíció

Fontos építőipari jogszabályok, melyek ismerete segít a biztonságos munkavégzés megvalósításában.

– 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről.

– 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról.

– 4/2002. (II. 20.) SZCSM–EüM együ?es rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során,

megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről.

– 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes

rendelkezéseinek végrehajtásáról.

– 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek.

– 6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet a keszonmunkákról.

– 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi

követelményeinek minimális szintjéről.

– 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról

– 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet az azbesz?el kapcsolatos kockázatoknak kite? munkavállalók

védelméről.

Munkavédelem  építőipar jogszabályok.

– 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet a közú? járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról.

– 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges

járványügyi intézkedésekről.

– 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges

képesítésekről.

– 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet a rezgésexpozíciónak kite? munkavállalókra vonatkozó minimális

munkavédelmi követelményekről.

– 25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás

munkavédelmi követelményei.

– 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együ?es rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

– 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról.

– 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról.

– 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezők.

– 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz.

– 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi .

– 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról.

– 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról.

– 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről.

Munkavédelmi szakember feladatai, munkavédelmi szaktevékenység.

a) veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia munkavédelmi szempontú előzetes

vizsgálatának elvégzése [Mvt. 21. § (3) bekezdés].

b) az időszakos biztonsági felülvizsgálat elvégzése [Mvt. 23. § (1) bekezdés],

c) közreműködés a munkahely, egyéni védőeszköz, munkaeszköz, technológia soron kívüli

ellenőrzésében [Mvt. 23. § (2) bekezdés].

d) közreműködés mentési terv készítésében [Mvt. 45. § (1) bekezdés]

e) a megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának kidolgozása [Mvt. 54. § (1) bekezdésének g)

pontja],

f) közreműködés a kockázatértékelés elvégzésében [Mvt. 54. § (2) bekezdés].

g) közreműködés a munkavédelmi oktatásban [Mvt. 55. §],

h) az egyéni védőeszköz ju?atása belső rendjének meghatározása [Mvt. 56. §],

i) a munkabalesetek kivizsgálása [Mvt. 64. §].

j) építőipari munkavédelmi koordinátori feladatok [SzCsM-EüM⁵¹ rendelet 14. §]