Munkahelyi baleset építőipar, tanulságok , előírások. Egy betonkeverő gép üzemzavarát (sóderfeltapadás) akarta a munkavállaló elhárítani ennek érdekében bement a sóderputtony és a mérleghíd közötti területre. Megkérte a munkatársát, hogy a kezelő pultról működtesse a gépet. Munkatársa azonban rossz gombot nyomott meg, a puttony ellenkező irányba mozdult el és agyon nyomta gép kezelőjét.

Veszélyes körülmények és veszélyes cselekedetek feltárása, megelőzése. munkahelyi baleset építőipar

A dolgozó a gép üzemzavar elhárítását akarta elvégezni, bement a veszélyes térbe, a munkatársát kérte meg hogy működtesse a gépet aki nem volt jogosult és nem volt munkavédelmi oktatás által az alapvető biztonságos üzemeltetés ismeretében. Védőberendezés hiánya is nagymértékben hozzájárult a balesethez.

Azok a tényezők amelyeknek szerepük lehetett a baleset bekövetkezésében.

 1. A kezelő pultról akarták az üzemzavart elhárítani,
 2. a munkatárs jogosulatlan munkavégzése,
 3. a hang és fényjelző berendezések nem működtek,
 4. a felíratok hiányoztak a kezelő szervekről,
 5. védőburkolat hiánya (mely megakadályozza a veszélyes térbe való bejutását a dolgozónak).
 6. Az üzemzavar elhárításához nem feszültség mentesítette a gépet a kezelő
 7. . A munkavédelmi oktatás hiánya

Munkahelyi baleset építőipar.

Ami a munkavállaló biztonságát és egészségét nem veszélyezteti, védő berendezések alkalmazása veszélyes tereknél, működő képes jelzőberendezések megléte, kezelő elemek feliratozása.

Üzemzavar elhárítási, munkavégzés biztonsága.

 • A kezelő pultról nem lehetett az üzemzavart elhárítani.
 • Feszültség mentesítés, hiba jelzése a felettes felé nem történt meg és nem kért segítséget .

A munkavállaló munkavédelmi kötelezettségeinek teljesítése.

Sok szabályt megszeget:

 • nem megfelelő az üzem zavar elhárítása,
 • a megbízott személy illetéktelen volt a feladat elvégzésére nem volt jogosultsága,
 • nem végezte el a napi ellenőrzést,
 • nem áramtalanított,
 • az üzemzavart nem jelezte
 • nem kért segítséget az üzemzavar elhárítására.

A munkáltató munkavédelmi kötelezettségeinek teljesítése.

Munka védelmi üzembe helyezés elmulasztása, a gép nem megfelelő műszaki állapota, a munkavédelmi oktatás nem megfelelő megtartása, a gép biztonsági berendezéseinek hiánya és működő képtelensége, a munkavédelmi biztonsági felül vizsgálat elvégzésének hiánya.

A balesetet szenvedett munkavállalónak a baleset bekövetkezése előtti feladata, szándéka és cselekedete.

Hogyan lett volna elkerülhető a munkahelyi baleset ?

Ha a gép állapota megfelelő lett volna, ha a hang és fényjelző működik, ha a az üzemzavar biztonságos elhárítása történt volna meg a gép működtetését arra alkalmas személy végzi valós technológiai és munkavédelmi utasítás betartása feliratok megléte, gép könyv. A munkavédelmi oktatásnak ki kell terjednie a gép kezelésének a hiba elhárítás biztonságos módjának szabályos voltára.

Ön mit tehet a hasonló munkahelyi baleset építőipar területén a megelőzése érdekében?

 • Veszélyes térnél védőberendezés felszerelése,
 • hang és fényjelzés, javítása és működtetése,
 • üzemzavar biztonságos megszüntetése,
 • a munkavállaló szabályszerű magatartása,
 • rendkívüli munkavédelmi oktatás, megfelelő üzemeltetés, feliratok elhelyezése,
 • soron kívüli biztonsági felülvizsgálat,
 • munkavédelmi üzembe helyezés a kijavított hiányosságok után,
 • munkavédelmi kockázatelemzés, munkahelyi kockázatértékelés
 • Munkavédelmi oktatás, munkabiztonsági oktatás, tűzvédelmi oktatás

 

Kérdése van Önnek is segít a Munka-Tűz-Biztonság Szaktanácsadó iroda!

Kattintson ide vagy hívja a 30-261-01-52-es számot.