Mikor kell munkavédelmi oktatás és mi szabályozza a munkavédelmi oktatást?

Törvényi szabályozás: A munkáltató oktatási kötelezettségéről a munkavédelemről szóló 1993. évi XCII. törvény (továbbiakban: Mvt.) 55. § (1) pontjában foglalt előírás, mely szerint:

55. § (1) A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállalómunkavédelmi oktatás

 1. munkába álláskor,
 2. munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
 3. munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
 4. új technológia bevezetésekor elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat.

   

   

  Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként – a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve – meg kell ismételni.

  Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni.

Ki tarthat munkavédelmi oktatást?

A munkavállalók részére a munkavédelmi oktatást munkavédelmi szakember, illetve a munkavédelmi oktatási tematika alapján a munkáltató vagy az általa megbízott, szakmai ismeretekkel rendelkező személy (pl.: üzemvezető, műszakvezető stb.) tarthatja meg.

Ki készítheti el és mit tartalmazzon az oktatási tematika?

Az Mvt. 57. § (3) bekezdés f) pontja alapján a munkavédelmi oktatásban, így a tematika kidolgozásában munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személynek kell közreműködnie.

A tematika alapját a munkavédelmi szempontból fontos szabályok, utasítások képezik. Ezek részben a munkavédelmi tárgyú jogszabályok vonatkozó részei (pl. veszélyes tevékenységek biztonsági szabályzatai, a munkavégzéssel összefüggő közlekedésbiztonsági, egészségügyi tudnivalók), részben belső utasítások (pl. technológiai, műveleti, kezelési, karbantartási utasítások, mentési, menekülési terv) részben szabványok, műszaki dokumentációk, gépkönyvek.

Munkavédelmi oktatási tematika ( általános):

 • dolgozók munkavédelemmel kapcsolatos jogai és kötelezettségei;

 • munkavégzéskor előforduló baleseti veszélyforrások, kockázati tényezők, védelmi rendszerek ismertetése;

 • gépek, berendezések biztonságtechnikája;

 • munkakörre vonatkozó biztonságtechnikai előírások;

 • kezelési, technológiai, karbantartási utasítások ismertetése;

 • higiénés előírások, orvosi vizsgálatok rendje;

 • munkavédelmi szabályzat, helyi utasítások, munkakörre vonatkozó utasítások;

 • elsősegély nyújtási ismeretek, környezetvédelmi ismeretek;

 • munkabalesetek jelentési kötelezettségei és eljárás szabályai;

 • veszélyes anyagok és készítmények kezelésével, tárolásával, szállításával és felhasználásával kapcsolatos biztonságtechnikai előírások;

 • munkaeszközök üzembe helyezése, használata;

 • a többfunkciós és a cserélhető munkaeszköz vagy a kiegészítő berendezés fel- és leszerelése, működtetése;

 • a munkaeszköz meghibásodási lehetőségei, a munkavállalónak a hibák elhárításával kapcsolatos feladatai;

 • a rendkívüli körülmények bekövetkezése esetén szükséges teendők;

 • a különböző alkalmazási célú védőburkolatok és biztonsági berendezések szerepe, kiiktatás tilalma, meghibásodás, rendellenes működés jelentési kötelezettsége;

 • a munkaeszközök rendeltetésellenes használata és annak következményei;

 • a veszélyes terek megközelítése, az alkalmazott védelmi megoldások;

 • a munkavállaló munkakörébe tartozó beállítási feladatok;

 • a munkaeszköz használatához szükséges egyéni védőeszközök és használatuk követelményei;

 • a munkaeszköz üzemeltetéséből adódó helyi sajátosságok, előírások;

Önnek is segít a Munka-Tűz-Biztonság Szaktanácsadó Iroda

Elkészítjük a munkavédelmi, tűzvédelmi oktatási tematikát.

Vállalkozás, fejlődés, siker.