Veszélyes anyagok nyilvántartása

Milyen fontos munkáltatói feladatok vannak, a veszélyes anyagok nyilvántartása és a veszélyes anyagok munkahelyi használata során?

  1. A munkáltatónak valamennyi tevékenységgel, technológiával összefüggésben – gyártás, karbantartás, takarítás, stb. – a meglévő veszélyes anyagok és készítmények vonatkozó magyar nyelvű 16 pontos biztonsági adatlapok felülvizsgálata aktualizált módosított beszerzése szükséges a beszállítóktól a 2023.01.01.-től hatályos és módosított – 1907/2006/EK rendelet (REACH) –, amely tartalmazza a biztonsági adatlapok tartalmi és formai követelményeit! – REACH rendelet 31. cikk –
  1. Azoknál a veszélyes anyagok és készítményeknél, amelyek összetevői – biztonsági adatlap 3. pont – olyan összetevőket tartalmaznak, amely rendelkezik határértékkel – biztonsági adatlap 8. pontja, illetve az 5/2020. (II.6.) ITM rendelet 1. számú mellékletében, akkor a munkáltatónak az 1. számú mellékletben lévő táblázatot minden egyes munkavállalóra ki kell tölteni – külön-külön a munkavállaló által használt valamennyi veszélyes anyag és készítmény figyelembevételével és a valós – tényleges használat – expozíciós idők meghatározásával a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény IV/A. fejezet 63/A.§-tól a 63/..§ig. Kizárólag azokat a jogszabályi hivatkozásokat kell figyelembe venni, amely az adott munkáltatóra vonatkozóan, értelmezhető. Az expozíciós idő jelentősen eltérhet a napi-heti-éves meghatározásra a változó felhasználási szokások figyelembevételével – megrendelési mennyiség és felhasználás változásai stb. –

expozíció:

a munkahelyen jelen lévő veszélyes anyagok hatásának való kitettség, amely a munkavállalót az adott munkakörnyezeti tényező ellen védelmet nyújtó egyéni védőfelszerelés nélkül éri;

  1. Szükséges a foglalkozás egészségügyi orvosok részére megmutatni a tevékenységgel összefüggő valamennyi biztonsági adatlapokat, a technológia rövid ismertetése. Ennek figyelembevételével a foglalkozás egészségügyi orvosnak meg kell határoznia az időszakos orvosi vizsgálatok rendjét a munkáltatóval valamennyi munkakörre – beosztásra vonatkozóan. Különös tekintettel a biológiai monitorozás, zaj, rákkeltő anyagok, záró orvosi vizsgálat, stb. vonatkozásában! – 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet alapján.

biológiai monitorozás:

a szervezetbe jutott veszélyes anyagok mennyiségének, a dolgozó vegyi anyaggal történt terhelésének becslése;

Fontos munkavédelmi előírások:

  1. A munkavállalókkal a technológiában használt veszélyes anyagok és készítmények magyar nyelvű biztonsági adatlapját egyéni-kollektív védelem megfelelő használatát – pl elszívó használata stb. – munkavégzésben előforduló kockázati tényezőket, melynek tényét oktatását írásban rögzíteni szükséges a közvetlen munkahelyi vezetőknek! – tárolás, szállítás, felhasználás stb.

  2. Amennyiben a veszélyes anyagok és készítményekre vonatkozóan határértéket állapít meg a rendelet – 5/2020 (II. 6.) ITM rendelet 1. számú melléklet –, akkreditált labor általi mérést szükséges igénybe venni, hogy nincs-e határérték túllépés. Ezt előzetesen a megfelelő műszaki intézkedésekkel biztosítani szükséges. Egy esetleges kártérítési per esetén a bíróság csak az akkreditált labor eredményét fogadja el.
  3. A veszélyes anyagok és készítmények feliratozását az edényzeten az adott ország nyelvén biztosítani szükséges!

Önnek is segít a Munka-Tűz-Biztonság Szaktanácsadó Iroda!

Vállalkozás, fejlődés, siker.