Biztonságszervezés, rendezvény, rendezvény bejelentése, zenés táncos rendezvény, szabadtéri rendezvény, biztonsági terv, tűzvédelmi dokumentáció, kiürítés számítás, kiürítési terv, munkavédelmi oktatás, tűzvédelmi oktatás.

Biztonságszervezés:

Rendezvény

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet  szerint meghatározott esetekben a rendezvény  előtt arra engedélyt kell kérni, illetve azt be kell jelenteni a hatóságoknak.

 1. Szabadtéri rendezvény

A szabadtéren tartandó rendezvényekre tűzvédelem vonatkozásában

az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet előírásai a meghatározóak.

A szabadtéri rendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket – a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet szerinti zenés, táncos rendezvények kivételével – a rendezvény szervezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény kezdetének időpontja előtt tíz nappal azt tájékoztatás céljából az illetékes első fokú tűzvédelmi hatóságnak eljuttatni.

Biztonságszervezés:

 1. Zenés, táncos rendezvény

zenés, táncos rendezvény működésének biztonságosabbá tételéről szóló Kormányrendeletet (23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet.)

A rendelet hatálya kiterjed az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre, amelyeket

 • tömegtartózkodásra szolgáló építményben, építményen, vagy ilyen helyiséget tartalmazó építményben, építményen, vagy tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben tartanak;
 • a szabadban tartanak és a rendezvény időtartama alatt várhatóan lesz olyan időpont, amikor a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja.
Biztonságszervezés:
Zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható.

Rendszeres rendezvények esetén, ha a zenés, táncos rendezvény helyszíne a jogszabályi feltételeknek nem felel meg és a jogsértés másként nem orvosolható, illetve a jogszabályi feltételeknek való megfelelés más módon nem biztosítható, a jegyző az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb kilencven napra a zenés, táncos rendezvény tartását megtiltja.

Alkalmi rendezvények esetén amennyiben az ellenőrzést végző hatóság a jogszabályban meghatározott jogsértéseket tapasztalja (pl.: befogadóképesség jelentős túllépése; engedély hiánya; rendezvény folytatása az élet- vagy testi épség veszélyeztetésével jár…), köteles a zenés, táncos rendezvény folytatását a helyszínen azonnali hatállyal felfüggeszteni.

Az üzemeltető és a szervező felel a jogszabályi előírások maradéktalan betartásáért.

Az engedély iránti kérelmet a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetője, szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény szervezője nyújtja be.

Az engedély iránti kérelemhez a kérelmezőnek az alábbiakat kell csatolnia:

 • a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény, terület azonosításához szükséges adatait, továbbá alapterületére vonatkozó adatokat,
 • befogadóképességére vonatkozó adatokat,
 • a kérelmező nevét, valamint székhelyét, cégjegyzékszámát, az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát,
 • a zenés, táncos rendezvény megnevezését,
 • a zenés, táncos rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások megnevezését,
 • a zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatot,
 • a biztonsági tervet,
 • amennyiben ezt külön jogszabály kötelezővé teszi, a tűzvédelmi szabályzatot,
 • az építésügyi hatóság szakhatósági közreműködéséhez szükséges építészeti-műszaki dokumentációt két példányban és a tervezői nyilatkozatot.

A biztonsági terv az alábbiakat kell tartalmazza:

 • a zenés, táncos rendezvény helyszínének alaprajzát, befogadóképességét
 • a belépés és eltávozás rendjét;
 • a kiürítési, menekítési tervét;
 • a biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők tevékenységének leírását;
 • a biztonsági személyzet létszámát;
 • az egészségügyi biztosítás feltételeinek meglétére vonatkozó utalást;
 • szabadtéri rendezvényeknél a viharos időjárás esetére vonatkozó intézkedési tervet
 1. Közösségi létesítmények, kiállítás, vásár

A művelődési, sport- és oktatási létesítményekben, helyiségekben esetenként nem az eredeti rendeltetésnek megfelelő rendezvényekre, valamint az 500 főnél nagyobb befogadóképességű nem művelődési és sportlétesítményekben, helyiségben tartott alkalomszerű kulturális és sportrendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket a rendezvény felelős szervezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény időpontja előtt 15 nappal azt tájékoztatás céljából a tűzvédelmi hatóságnak megküldeni.

A rendezvény felelős szervezője által meghatározott rendezvényekre vonatkozó biztonsági intézkedés tartalmazza

 1. a) a kiürítési számítást,
 2. b) a rendezvény helyszínén a résztvevők tervezett elhelyezkedését és létszámát, a kiürítési útvonalakat, a kijáratokat, tűzoltási felvonulási utakat és területeket, közművek nyitó és záró szerkezetét feltüntető és az oltóvízforrásokat, a menekülésben korlátozott személyek tervezett elhelyezését és létszámát tartalmazó méretarányos helyszínrajzot,
 3. c) a kiürítés lebonyolítását felügyelő biztonsági személyzet feladatait,
 4. d) a tűz esetén szükséges teendőket és
 5. e) a tűz jelzésének és oltásának módját.

A rendezvény felelős szervezőjének a rendezvény lebonyolításának tűzvédelmi előírásait tartalmazó iratokat és azok mellékleteit a rendezvényt követően legalább egy évig meg kell őriznie.

Az ipari, a kereskedelmi vagy a mezőgazdasági vásár területén biztosítani kell a tűzoltójárművek közlekedéséhez szükséges utat. A létesítmények kiürítési útvonalait és kijáratait a várható legnagyobb látogatási létszám figyelembevételével, számítás alapján kell méretezni. A rendezvény felelős szervezőjének a létesítményekre és szabadtérre a tervezett helyszíneket, a résztvevők tervezett elhelyezkedését és létszámát, a kiürítési útvonalakat, a kijáratokat, tűzoltási felvonulási utakat és területeket, közművek nyitó és záró szerkezetét feltüntető és az oltóvízforrásokat, valamint azok vízellátását biztosító nyitó és zárószerkezetek helyét tartalmazó méretarányos helyszínrajzot kell készíteni, és azt előzetesen, a rendezvény időpontja előtt 15 nappal tájékoztatás céljából az tűzvédelmi hatóságnak meg kell küldeni.

Kérdése van?  Lépjen velünk kapcsolatba elérhetőségeink egyikén, vagy lent található űrlap segítségével: