AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE értelmében:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Adja meg az adatait, és amennyiben a rendszerünkben bárminemű adatot tárolunk önről, úgy azt a megadott e-mail címre elküldjük számítógéppel feldolgozható formátumban.

← Vissza az adatvédelmi központba