Munkavédelmi koordinátor alkalmazása az építőiparban, kivitelezés, szakipari munka, karbantartási, felújítási munkák területén?

Építőipari munkavédelmi koordinátor alkalmazása, munkavédelmi koordinátor foglalkoztatása mikor szükséges?munkavedelmi-koordinator-alkalmazasa-epitoipar

Munkavédelmi koordinátor alkalmazása, munkavédelmi szakember szerepe az építőiparban:

A kivitelező munkáltató köteles munkavédelmi szakembert, munkavédelmi koordinátort alkalmazni,foglalkoztatni vagy külsős munkavédelmi szakembert megbízni a kivitelezési munkák alatt.

A munkavédelmi koordinátor, munkavédelmi szakember az építőipari kivitelezés területén segít, tanácsot ad a szabályos, előírásoknak megfelelő munkavégzés megvalósításában, elkészíti a szükséges dokumentációkat.

Munkavédelmi koordinátorként miben tudunk segíteni :

elkészítjük a kivitelezésben résztvevők munkavédelmi, munkabiztonsági, tűzvédelmi dokumentációt. Munkavédelmi kockázatelemzés, kockázatértékelés, kockázatbecslés stb .

elkészítjük a biztonsági és egészségvédelmi tervet.

helyszíni és online segítség a biztonságos munkavégzés körülményeinek kialakításában.

a munkafolyamatok munkavédelmi szempontú ellenőrzése.

javaslatot teszünk a biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi, környezeti feltételek biztosítására.

– munkavédelmi oktatás megtartása, szükséges munkavédelmi oktatási napló, oktatási jegyzőkönyv elkészítése

Munkavédelemi koordinátor: Budapest, Győr, Sopron, Pécs, Szeged, Miskolc, Balaton és környéke, Veszprém, Békéscsaba, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Érd, Hódmezővásárhely, Kaposvár, Kecskemét, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Salgótarján, Székesfehérvár, Szekszárd, Szolnok, Szombathely, Tatabánya, Zalaegerszeg stb.

Munkavédelem és az építőipar:

A biztonságos munkavégzés, kivitelezés, összehangolás megvalósításáért a fővállalkozó, ennek hiányában bármely más olyan személy vagy szervezet, aki, illetve amely a tényleges irányítást gyakorolja, vagy a munkahelyért a fő felelősséget viseli,ha ilyen nincs, akkor az a felelős, akinek az érdekében a munkavégzés folyik.

A feladatai munkabiztonsági szaktevékenységnek minősülnek, munkavédelmi végzettség szükséges.

Javaslataira a felelős műszaki vezető, építésvezető tesz intézkedést,hogy az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-MüM együttes rendeletben meghatározott, az építési munkahelyeken biztosítandó minimális követelményeket megvalósuljon.

A munkavállalókat, illetve a munkavédelmi képviselőket köteles tájékoztatni azokról az intézkedésekről, amelyek az építési munkahelyen munkát végző munkavállalók egészségét és biztonságát érintik

Az építési munkahelyeket úgy kell kialakítani, illetve berendezni, hogy az építési munka sajátosságainak, a változó építési körülményeknek és állapotoknak, az időjárási követelményeknek, a mindenkori építőipari kivitelezési tevékenység szakmai elvárásainak megfelelően folyamatosan megvalósuljanak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei.

Azokat az anyagokat, berendezéseket és általában minden olyan elemet, amelyek – bármilyen módon mozogva vagy elmozdulva – hátrányosan befolyásolhatják a munkavállalók biztonságát, illetve egészségét, megfelelő és biztonságos módon stabilizálni kell. Az építményeket és azok részeit, a segédszerkezeteket, az állványokat, a feljárókat, a munkaeszközöket és más berendezéseket úgy kell méretezni, felállítani, megtámasztani, aládúcolni, lehorgonyozni, kialakítani, hogy a fellépő terhelés elviselésére, illetve átadására alkalmasak legyenek.

Kérdése van, keressen minket, segítünk!

Munkavédelmi koordinátori feladatokat elvégezzük.

Elkészítjük a szükséges dokumentációkat.

Hívjon 0630/261-01-52 vagy írjon a kapcsolat menüpont alatt.