Munkaköri kockázatértékelés, munkaköri kockázatelemzés dokumentációt kérik Öntől az ellenőrző hatóság?

Szeretne egy sikeres vállalkozást, fejleszteni szeretné a cégét?

Vállalkozás, fejlődés siker.

Kockázatelemzés, kockázatértékelés, kockázatbecslés, intézkedési terv.

Gyorsan, rugalmasan, nagyszerűen!

Kockázatelemzés, kockázatértékelés, kockázatbecslés melyik vállalkozásnál ellenőrizhetik?

Mit tehet Ön ,hogy ne kapjon munkavédelmi bírságot?

Önnek is segítünk!munkaköri kockázatértékelés

Olvassa végig, legyen sikeres!

A kockázatelemzést a munkavédelmi hatóság, az ÁNTSZ, a szakhatóság az ellenőrzéskor kérheti!

Szüksége van rá? Kéri hatóság?Ellenőrzés lesz ?Azt akarja, hogy cége vállalkozásánál ez is rendbe legyen?

Kezdő vállalkozás, megtörtént a vállalkozás indítása, várható a hatóság?

Nincs állandó munkavállalója, de néha napján alkalmi bejelentéssel foglalkoztat valakit, ekkor már a M.V. törvény Önre is vonatkozik.

Egy dokumentáció miatt nem szeretne elmarasztalást, nem szeretné,hogy vállalkozása, cége rossz megítélést kapjon.

Segítünk!

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény

1998. január 1-jétől vezette be munkáltatói feladatként a kockázatértékelést. Az Mvt. 54. § (2) bekezdése kimondja, hogy a munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatelemzéssel, kockázatértékeléssel.

A munkavédelem területén alapvető dokumentáció egyike a munkaköri kockázatértékelés.

A munkáltató a kockázatelemzést, kockázatértékelést,a kockázatkezelést és a megelőző intézkedések meghatározását a tevékenység megkezdése előtt, azt követően indokolt esetben, de legalább 3 évente köteles elvégezni az Mvt. 54. § (3) bekezdése szerint.

Előzetes kockázatelemzés, kockázatértékelés szükséges az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés több, nevesített követelményének meghatározásához is, például az egyéni védőeszközök kiválasztásához, a veszélyes anyagokkal, keverékekkel végzendő tevékenység módszereinek és a szükséges intézkedések meghozatalához.

A munkáltatónak figyelemmel kell lennie arra, hogy külön jogszabály tartalmaz-e az Mvt. szerinti 3 éves határidőnél szigorúbb előírást, mivel adott esetben annak megfelelő időközönként kell újbóli kockázatelemzés, kockázatértékelés elvégzése szükséges  az adott tényező vonatkozásában.

Kérdése van ?

Dolgozzunk együtt és legyen sikeres.

A munkaköri kockázatértékelést elkészítjük Önnek!

Segítünk!

Hívja a szakmai koordinátorunkat a 30-261-01-52 telefonszámon.

Munkaköri kockázatelemzés: Budapest, Győr, Sopron, Pécs, Szeged, Miskolc, Balaton és környéke, Veszprém, Békéscsaba, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Érd, Hódmezővásárhely, Kaposvár, Kecskemét, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Salgótarján, Székesfehérvár, Szekszárd, Szolnok, Szombathely, Tatabánya, Zalaegerszeg stb.

Kockázatelemzés, kockázatbecslés, kockázatértékelés :

– rákkeltő anyaggal végzett tevékenység esetén: kétévente [26/2000. (IX.30.) EüM r. 4.§ (3) bekezdés],

– biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalókat foglalkoztatóknál: évente [61/1999. (XII.1.) EüM r. 3.§ (3) bek.],

– a munkavállalókat érő zajterhelés meghatározásához: évente „felülvizsgálat” [66/2005. (XII. 22.) EüM r. 7. § (3) bek.],

– azoknál a tevékenységeknél, ahol a munkavállalók mechanikai rezgésnek lehetnek kitéve: évente „aktualizálás” [22/2005. (VI. 24.) EüM r. 4. § (8) bekezdés]

Az Mvt. a kockázatértékelés újbóli elvégzése indokaként nevesíti a következő tényezőkben bekövet-kezett változást:

az alkalmazott tevékenység,

a technológia,

a munkaeszköz,

a munkavégzés módja,

továbbá minden olyan, az eredeti tevékenységgel összefüggő változtatás, amely eredményeképpen a munkavállalók egészségét, biztonságát meghatározó munkakörülményi tényezők megváltozhattak.

Az Mvt. kiemelten ideérti, a munkaklíma terhelést; , a zajterhelést; , a rezgésterhelést, légállapotokat (gázállapotú, por, rost légszennyezők minőségi, illetve mennyiségi változását).

A munkaköri kockázatértékelés, munkaköri kockázatelemzés elvégzése munkabiztonsági, illetve munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül.

az Mvt.-ben a kockázatértékelésre, kockázatelemzésre vonatkozóan meghatározott feladatokkal nagyrészt átfedésben lévő – „kockázatbecslést”az alábbiak figyelembevételével kell elvégezni:

  1. veszély azonosítása,
  2. az expozíció-hatás összefüggés elemzése,
  3. az expozíció becslése,
  4. a kockázat értékelése: minőségi, illetve mennyiségi jellemzése

A kockázatok minőségi és mennyiségi értékelést követően a munkáltatónak a következőket kell eldöntenie:

  1. a jelenlegi munkakörülmények kielégítik-e a munkavédelemre vonatkozó szabályok követelményeit;
  2. milyen intézkedésekkel lehet a jelenlevő veszélyforrásokat megszüntetni, a kockázatokat pedig elfogadható mértékűre csökkenteni;
  3. a kockázatok megfelelő ellenőrzés alatt vannak-e.

A munkáltatónak intézkedési tervet kell készítenie a kockázatok csökkentése érdekében, a felelős és a határidő megjelölésével.

A kockázatértékelést, kockázatelemzést minden esetben dokumentálni kell, akkor is, ha ennek során azt állapítják meg, hogy a kockázatokban nem történt változás és az alkalmazott intézkedések változatlanul meg-felelőek.

A dokumentumot a munkáltatónak legalább 5 évig meg kell őriznie.

Önnek is segít a Munka-Tűz-Biztonság Szaktanácsadó iroda!

Vállalkozás, fejlődés , siker!

Elkészítjük a szükséges munkavédelmi-tűzvédelmi dokumentációkat, megbeszéljük a teendőket, így ön nyugodt lesz egy hatósági ellenőrzés előtt ,közben és utána.

Kérdése van ?

30/261-01-52

Munkavédelem, tűzvédelem, balesetvédelem.munkaköri kockázatértékelés

Garanciával, gyakorlatiasan, rugalmasan.

Az Ön elvárásaihoz igazítva.