Munkavédelmi dokumentációk, cég, vállalkozás részére.

Mit kérhet a hatóság?

Milyen munkavédelmi dokumentációk szükségesek?

Mikor kell a felülvizsgálat?

Ez függ a tevékenységi köröktől, munkaköröktől.

Az oldalon fontos  munkavédelmi dokumentációkat, munkavédelmi dokumentumot, munkavédelmi szabályzatot ismertetünk.

Önnek is segít a Munka-Tűz-Biztonság Szaktanácsadó Iroda!

Munkavédelmi dokumentáció készítése az egész ország területén, olvasson és ha kérdése van telefonáljon.

1. Kockázatelemzés, munkavédelmi kockázatértékelés

Munkabiztonsági, illetve munka egészségügyi szaktevékenységnek minősül a munkavédelmi kockázatértékelés készítése.

A munkáltató a kockázatelemzést, kockázatértékelést, a kockázatbecslést és a megelőző intézkedések meghatározását a tevékenység megkezdése előtt, azt követően indokolt esetben és meghatározott időszakonként köteles elvégezni.

A kockázatértékelés felülvizsgálata legalább 3 évente kötelező amennyiben indokolt eset nincs.

Figyelem:

  1. a rákkeltő anyaggal végzett tevékenység esetén esetében kétévente.
  2. a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalókat foglalkoztatóknál évente.
  3. azoknál a tevékenységeknél, ahol a munkavállalók mechanikai rezgésnek lehetnek kitéve évente .

2. Munkavédelmi oktatás, munkavédelmi oktatási tematika.

A legismertebb munkavédelmi dokumentációk közzé sorolható a munkavédelmi oktatási jegyzőkönyv, munkavédelmi oktatási napló.

Mikor kell munkavédelmi oktatás?

  1. munkavállaló munkába állásakor,

  2. munkahely megváltozásakor

  3. munkakör megváltozásakor,

  4. az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor, új munkaeszköz üzembe helyezésekor,

  5. új technológia bevezetésekor

Munkavédelmi dokumentáció: Budapest, Győr, Sopron, Pécs, Szeged, Miskolc, Balaton és környéke, Veszprém, Békéscsaba, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Érd, Hódmezővásárhely, Kaposvár, Kecskemét, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Salgótarján, Székesfehérvár, Szekszárd, Szolnok, Szombathely, Tatabánya, Zalaegerszeg stb.

3. Kémiai kockázatbecslés

A 2000.évi XXV. a kémiai biztonságról szóló törvény alapján a szervezett munkavégzés esetén a munkáltatónak, egyéb esetben a vállalkozónak vagy a tevékenységet végzőnek kell hogy rendelkezzen kémiai kockázatbecslés dokumentációval.

Minden munkahelynek rendelkeznie kell kémiai kockázatbecslés, kémiai kockázatértékelés dokumentációval ahol veszélyesnek minősülő anyagot,keveréket használnak ide tartózik több fajta takarítószer,tisztítószer is.

Veszélyes anyagnak minősül ha ezekkel a jelölésekkel találkozik:4. Tűzvédelmi oktatás, tűzvédelmi oktatási tematika.

A munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztató vagy ötvennél több személy befogadására alkalmas helyiséget üzemeltető gazdálkodó szervezet esetén, ahol középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő a rendelet, a tűzvédelmi oktatás tananyagát legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készítheti. Azokban az esetekben, ahol a jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő, a tűzvédelmi oktatás tananyagát kizárólag felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készítheti.

A tűzvédelmi oktatás dokumentálni szükséges.

5. Tűzvédelmi szakember megbízása, tűzvédelmi szolgáltatási szerződés

A gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi szakágazatban foglalkoztatottak közül legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt minimum havi 8 órában kell foglalkoztatni vagy megbízni abban az esetben, ha:

1. a gazdálkodó szervezet robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állít elő, dolgoz fel, tárol és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 1000 kg-ot vagy 1000 litert, de legfeljebb 5000 kg vagy 5000 liter, kivéve az üzemanyagtöltő állomást üzemeltető gazdálkodó szervezetet,

2. a gazdálkodó szervezet tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárol és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló, összesített alapterület meghaladja az 1000 m2-t, de legfeljebb 10 000 m2, vagy

3.a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet, vagy bérel,

amelyben tömegtartózkodásra szolgáló, de legfeljebb 500 fő befogadóképességű helyiség található,

amely összesített befogadóképessége meghaladja az 500 főt, de legfeljebb 2000 fő, vagy

,amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 20 főt, de legfeljebb 100 fő.

(2)A gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi szakágazatban foglalkoztatottak közül felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell foglalkoztatni vagy megbízni abban az esetben, ha:

1.,a gazdálkodó szervezet főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság működtetésére kötelezett,a gazdálkodó szervezet robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állít elő, dolgoz fel, tárol és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 5000 kg vagy 5000 liter mennyiséget, kivéve az üzemanyagtöltő állomást üzemeltető gazdálkodó szervezetet,

2.a gazdálkodó szervezet tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárol és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló, összesített alapterület meghaladja a 10 000 m2-t, vagy

3.a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet, vagy bérel,

4.amelyben 500 főt meghaladó befogadóképességű helyiség található,

5.amely összesített befogadóképessége meghaladja a 2000 főt, vagy

6.amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 100 főt. Például óvoda, iskola, bölcsőde.

6. Munkavédelmi szakember megbízása, munkavédelmi szolgáltatási szerződés

Van amikor csak a munkavédelmi szaktevékenységre, munkabiztonsági szakfeladatok ellátására kell igénybe venni megfelelő szakképesítéssel rendelkező személyt, vállalkozást, céget.

És van amikor az alkalmazotti létszám és a veszélyességi kategória alapján, meghatározott minimum óraszámban kell alkalmazni, megbízni ,illetve foglalkoztatni munkavédelmi szakembert aki folyamatosan naprakészen tartja a munkavédelmi dokumentációkat.

7. Érintésvédelmi jegyzőkönyv is munkavédelmi dokumentáció.

A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezés (a továbbiakban: villamos berendezés) közvetett érintés elleni védelmének, valamint az érintésvédelmi berendezés megfelelőségének ellenőrző felülvizsgálatairól szerelői ellenőrzés, illetve szabványossági felülvizsgálat keretében kell gondoskodni.

(2) Szerelői ellenőrzés elvégzése szükséges a villamos berendezés, illetve érintésvédelmi berendezés

a)létesítése, bővítése, átalakítása és javítása után a szerelés befejező műveleteként;

b)érintésvédelmének hibájára vagy hiányosságára visszavezethető rendellenesség észlelése esetén első lépésként;

c)minden érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata alkalmával, annak bevezető részeként; vagy

d)jogszabályban meghatározott gyakoriságú időszakos ellenőrző felülvizsgálatok esetén.

(3) Szabványossági felülvizsgálat elvégzése szükséges

a)új villamos berendezés létesítésekor az üzemszerű használatbavétel előtt;

b)a villamos berendezés bővítése, átalakítása és javítása alkalmával, a szerelői ellenőrzés elvégzése után;

c)az érintésvédelem hibájára vagy hiányosságára visszavezethető, minden olyan rendellenesség észlelése esetén, amelynél a rendellenességi ok meghatározása, a javításhoz szükséges hiba behatárolása szerelői ellenőrzéssel nem volt elvégezhető; vagy

d)jogszabályban meghatározott gyakoriságú időszakos ellenőrző felülvizsgálat esetén.

8. Gépkönyvek, használati kezelési utasítások

A cégeknek, vállalkozásoknak rendelkeznie kell az általuk használt gépek, berendezések biztonságos üzemeltetéséhez szükséges információkkal.

9. Munkabaleseti napló, munkabaleseti jegyzőkönyv

Természetesen ezek a munkavédelmi dokumentációk akkor kellenek ,ha történik a cégnél munkahelyi baleset, üzemi baleset illetve kvázi baleset.

10. Karbantartási napló, ellenőrzési napló, üzemeltetési naplók.

A munkaeszközök karbantartásához karbantartási naplót, nyilvántartást kell rendszeresíteni, abban a karbantartási eseményeket rögzíteni és a karbantartási naplót, nyilvántartást naprakészen vezetni kell.

Önnek is segítünk telefonáljon! 30/261-01-52