Tűzvédelmi szabályzat, tűzriadó terv, kiürítés számítás, menekülési rajz milyen esetekben kell, kinek kell elkészíteni?

Tűzvédelmi szabályzat mikor kell ?

1996.évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló törvény alapján:

A gazdálkodó tevékenységet folytatóknak, cégeknek, vállalkozásoknak, ha a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a magas kockázati osztályba tartozó ipari és tárolási alaprendeltetésű kockázati egységben és kereskedelmi szálláshelyeken tűzvédelmi szabályzat elkészítése szükséges.

30/1996. (XII. 6.) BM rendelet

Tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló rendelet alapján:

A Szabályzatnak tartalmaznia kell:

 1. a tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit;
 2. a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére, valamint a finanszírozására vonatkozó szabályokat; az építményekre, szabadterekre vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;
 3. a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;
 4. az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult személyek felsorolását
 5. a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket;
 6. a munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatait;
 7. a létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának, tagjai díjazásának szabályait;
 8. a tevékenység helyszínét képező és 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiséget tartalmazó önálló rendeltetési egység vagy önálló rendeltetési egységen belüli, helyiségcsoport (építményrész) esetében a – kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt – megengedett maximális befogadóképességet;
 9. pont szerinti esetekben a megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő helyiséghasználat módját és felelősét.

A Szabályzat mellékleteként Tűzriadó Terv szükséges:

 • a művelődési, oktatási, kulturális, sport, egészségügyi és szociális építményrészre, építményre, létesítményekre;
 • azokra a létesítményekre, amelyekben egy tűzszakaszon belül több, mint 300 fő tartózkodhat;
 • kereskedelmi szálláshelyre;
 • az olyan időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozóhelyekre, ahol egy időben 50 főnél több személy tartózkodhat;
 • a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló építményre és szabadtérre, ahol az anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elő;
 • tűzveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló 3000 m2-nél nagyobb alapterületű építményre és szabadtérre.

Tűzvédelmi szabályzat, tűzriadó terv, menekülési terv, rajz, kiürítés számítás, tűzvédelmi üzemeltetési napló.

Segítünk , folyamatos tanácsadás, segítségadás,támogatás. .

0630/261-01-52

Amennyiben felkeltettük érdeklődését szolgáltatásaink iránt kérjük lépjen velünk kapcsolatba elérhetőségeink egyikén, vagy lent található űrlap segítségével: