Munkabiztonsági szakember, mikor kell alkalmazni, foglalkoztatni?

Van amikor csak a munkavédelmi szaktevékenységre, munkabiztonsági szakfeladatok ellátására kell igénybe venni,

megfelelő szakképesítéssel rendelkező személyt, vállalkozást, céget.

Van amikor az alkalmazotti létszám és a veszélyességi kategória alapján, meghatározott minimum óraszámban kell

alkalmazni, megbízni ,illetve foglalkoztatni munkavédelmi szakembert.

Munkabiztonsági szakember feladatai, teendői.

  1. Munkabalesetek kivizsgálása, dokumentálása, jegyzőkönyv készítés.
  2. Egyéni védőeszköz szabályzat, egyéni védőeszköz juttatás rendjének kidolgozása.
  3. Munkaeszközök, berendezések, munkahelyek munkavédelmi és üzembe helyezési eljárásban való közreműködés.
  4. Kockázatelemzés, kockázatértékelés, kockázatbecslés elkészítése.
  5. Munkaegészségügyi szolgálattal való együttműködés.
  6. Balesetvédelmi, baleset megelőzési eljárásokban való közreműködés.
  7. Technológia, védőeszköz, munkahely, munkaeszköz soron kívüli ellenőrzésében való részvétel.
  8. Munkavédelmi szempontú szaktanácsadás .
  9. Időszakos munkabiztonsági felülvizsgálatok elvégzése.
  10. Munkavédelmi oktatás, munkavédelmi oktatási tematika kidolgozása.

Munkabiztonsági szakembert kinek kell alkalmazni?

Nem számít ,hogy egyéni vállalkozó vagy cégről van szó amennyiben a munkavállalók létszáma meghaladja a 10 főt akkor munkavédelmi szakember illetve, munkavédelmi szolgáltatás megbízása, alkalmazása, foglalkoztatása szükséges.

10 fő munkavállalói létszám alatt viszont a felsorolt munkavédelmi szaktevékenység ellátásához munkabiztonsági szakember megbízása szükséges.

Munkabiztonsági szakembere van szükségese?

I. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY

10 Szénbányászat és tőzegkitermelés 11 Kőolaj- és földgázkitermelés 12 Uránércbányászat 13 Fémtartalmú ércek bányászata 14 Egyéb bányászat 1511 Hús- és halfeldolgozás 20 Fafeldolgozás Kivéve: 2029 Parafa, szalma és fonott termékek gyártása 21 Papír és papírtermék gyártása 23 Kőolaj-feldolgozás és kokszgyártás 24 Vegyi alapanyagok és termékek gyártása 25 Gumi- és műanyag termékek gyártása 26 Nemfém ásványi termékek gyártása 27 Kohászat 2821 Fémtartály, szállítótartály gyártása 283 Erőműi és ipari kazán gyártása 284 Kazán szállítótartály javítása és technológiai szerelése 2851 Fémalakítás, porkohászat 29 Gépek, gépi berendezések gyártása és javítása 3511 Hajógyártás és -javítás 352 Vasúti és közúti kötöttpályás járművek gyártása 3710 Fém visszanyerése hulladékból 40 Villamosenergia-, gáz- és hőellátás 45 Építőipar 60 Szárazföldi és csővezetékes szállítás 61 Vízi szállítás 62 Légi szállítás 63 A szállítás kiegészítő tevékenységei Kivéve: 633 Szállítás és utazásszervezés 635 Garázsszolgáltatás, parkolás és járműőrzés 73 Kutatás és kísérleti fejlesztés

II. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY

01 Mezőgazdaság, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások 02 Erdőgazdálkodási termelés és szolgáltatás 05 Halászat és kapcsolódó szolgáltatások 15 Élelmiszerek és italok gyártása Kivéve: 1511 Hús- és halfeldolgozás 16 Dohánytermékek gyártása 17 Textíliák gyártása 18 Ruházati termékek gyártása, szőrmekikészítés és -festés 19 Bőrkikészítés, bőrtermékek és lábbeli gyártása 2029 Parafa, szalma és fonott termékek gyártása 22 Kiadói és nyomdaipari tevékenység, hang- és képfelvételek sokszorosítása 28 Fémfeldolgozási termékek gyártása Kivéve: 2821 Fémtartály, szállítótartály gyártása 283 Erőműi és ipari kazán gyártása 284 Kazán, szállítótartály javítása és technológiai szerelése 2851 Fémalakítás, porkohászat 30 Irodagép- és számítógépgyártás 31 Villamosipari gépek és készülékek gyártása és javítása 32 Híradástechnikai termékek gyártása és javítása 33 Műszergyártás és -javítás 34 Közúti gépjárműgyártás 35 Egyéb járművek gyártása és javítása Kivéve: 3511 Hajógyártás és -javítás 352 Vasúti és közúti kötöttpályás járművek gyártása 36 Bútorgyártás, egyéb feldolgozóipari termékek gyártása 37 Nyersanyag visszanyerése hulladékból Kivéve: 3710 Fém visszanyerése hulladékból 41 Víztermelés, -kezelés és -elosztás 502 Közúti járműjavítás és karbantartás

III. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY

50 Közúti jármű- és üzemanyag-kereskedelem Kivéve: 502 Közúti járműjavítás és -karbantartás 51 Nagykereskedelem (közúti jármű- és üzemanyag-kereskedelem nélkül) 52 Kiskereskedelem (közúti jármű- és üzemanyag-kereskedelem nélkül) 55 Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás 633 Szállítás- és utazásszervezés 635 Garázsszolgáltatás, parkolás és járműőrzés 64 Posta és távközlés 65 Pénzügyi tevékenység, a biztosítás és nyugdíjalap-kezelés nélkül 66 Biztosítás és nyugdíjalap-kezelés, a kötelező társadalombiztosítás nélkül 67 A pénzügyi tevékenység kiegészítő szolgáltatásai 70 Ingatlanügyek 71 Ingóvagyon kölcsönzése 72 Számítástechnikai és ehhez kapcsolódó tevékenységek 732 Humán és társadalomtudományi kutatás és kísérleti fejlesztés 74 A gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás Kivéve: 7423 Műszaki tesztelés és elemzés 7492 Nyomozási és biztonsági tevékenység 7493 Épülettisztítás 75 Közigazgatás, kötelező társadalombiztosítás 80 Oktatás Kivéve: 8022 Szakmai középiskolai oktatás 8023 Szakmunkásképző iskolai oktatás 8024 Szakiskolai oktatás 8031 Egyetemi oktatás 8032 Főiskolai oktatás 8034 Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés 853 Szociális ellátás 91 Tagsági viszonyon alapuló, máshova nem sorolt szervezetek közösségi, társadalmi tevékenysége 92 Szórakoztató, kulturális és sporttevékenység

Munkabiztonsági szakember kell Önnek? Kattintson ide!