Vállalkozás indításának feltételei munkavédelem és tűzvédelem területén.

vállalkozás indítás feltételei

Egy induló cég, mikrovállalkozás, családi vállalkozás, egyéni vállalkozó, gyakran találkozik a hatóság válaszra váró kérdéseivel?

  Vállalkozás indításának a feltételei közé tartozhat a következő dokumentáció

 1. Érintésvédelmi jegyzőkönyv,

 2. Orvosi alkalmassági,

 3. Munkavédelmi oktatás és munkavédelmi oktatási tematika

 4. Munkavédelmi kockázatelemzés, kockázatértékelés

 5. Kémiai kockázatbecslés

 6. Üzemeltetői naplók

 7. A gépek biztonságtechnikai dokumentációi

 8. stb.

Milyen munkavédelmi és tűzvédelmi teendői vannak egy vállalkozás indítása során?

Munkavédelmi szempontból számít-e, hogy alkalmi bejelentéssel van a munkavállaló?

Egy vállalkozó, cég, mire figyeljen?

A munkavédelem, balesetvédelem, munkabiztonság és a tűzvédelem területén milyen előírások vannak egy egyéni vállalkozás indítása során?

A munkáját egyedül, kizárólag személyesen végző egyéni vállalkozó vagy egyéni cég esetében is a munkavédelmi törvény értelmében a a szabályokat a hatókörben tartózkodók védelmére vonatkozóan be kell tartani, például szolgáltatás igénybe vevők, járókelők, látogatók, vendégek.

A gyakorlatban ez úgy nézz ki:

 1. Biztonsági és egészségvédelmi jelzéseket kell alkalmazni

 2. Ahol be-és leesés veszélye fennáll, a leeső tárgyak veszélyt jelentenek, lefedéssel elkerítéssel gondoskodni kell például épület felújítás során amennyiben az építkezés ideje alatt is használva van a bejárat, közlekedő járda, üzemi terület felett védőtetőt kell kiépíteni, homlokzati védőhálót kell használni.

 3. A munkavégzés hatókörében tartózkodókat káros zajhatás, rezgés, por, vegyi anyag , sugárzás nem veszélyeztethetik.

 4. Olyan munkahelyen ahol különböző munkáltatók által munkavállalókat foglalkoztatnak egy időben a biztonságos munkavégzést meg kell szervezni, össze kell hangolni. A biztonságos munkavégzés megszervezéséért a felelős elsősorban a felek által írásban meghatározott munkáltató, ennek hiányában aki a közvetlen, tényleges irányítást gyakorolja, ha ilyen akkor az a, akinek az érdekében, akinek a területén a munkavégzés folyik

Vállalkozás indítása feltételei és a megoldása

a  munkavédelem, tűzvédelem, balesetvédelem, munkabiztonság, kockázatelemzés, munkahelyi kockázatértékelés, munkavédelmi oktatás, tűzvédelmi oktatás: Budapest, Győr, Sopron, Pécs, Szeged, Miskolc, Balaton és környéke, Veszprém, Békéscsaba, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Érd, Hódmezővásárhely, Kaposvár, Kecskemt, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Salgótarján, Székesfehérvár, Szekszárd, Szolnok, Szombathely, Tatabánya, Zalaegerszeg stb.

Az épületnek a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatban leírtaknak kell megfelelnie.

Létesítési előírások, tűzvédelmi használati szabályok, tűzvédelmi üzemeltetési napló.

Vállalkozás indításának feltételei, az első lépések:

– A dolgozók az munkavédelmi oktatásban kell részesíteni munkába álláskor, munkakör megváltozásakor, munkaeszköz megváltozása, új munkaeszköz használata, új technológia bevezetésekor. Az oktatász rendes munkaidőben kell megtartani és dokumentálni szükséges a szabályok szerint.

A munkavállalóknak részt kell vennie orvosi alkalmassági vizsgálaton, szükség esetén személyi higiénés vizsgálaton.

-A munkáltatónak írásban kell meghatároznia a szükséges egyéni védőeszközök listáját, viselésének, juttatásának a rendjét .

Az egyéni védőeszköz szabályzat elkészítése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.

-Az induló vállalkozás feltételei közé tartozik ,hogy a vállalkozó is rendelkezzen a kockázatelemzés, munkavédelmi kockázatértékelés dokumentációval, amely elkészítése munkabiztonsági és munka egészségügyi szaktevékenységnek minősül.

Vállalkozás indításának feltételei,

TOP 15 munkavédelmi, tűzvédelmi előírása.

 1. Létesítmények, épületek érintésvédelme
 2. Be- és leesési veszély elleni védelem kialakítása
 3. Veszélyes anyagok alkalmazásából eredő kockázatok becslésével, értékelésével kapcsolatos szabályok betartása, dokumentációk ( kémiai kockázatbecslés elkészítése), szükséges mérések elvégeztetése.
 4. Munkavédelmi ismeretek elsajátítása, folyamatos után képzés, rendszeres munkavédelmi oktatás
 5. Munkaeszköz megfelelő munkabiztonsági állapota állapota, karbantartás
 6. Egyéni védőeszköz juttatási rend szabályozása és biztosítása, az egyéni védőeszközök állapotának rendszeres ellenőrzése, szükség esetén cseréje
 7. Elsősegélynyújtás megszervezésének, elsősegélyhelyek kialakításának, felszerelésének, jelölésének szabályai megszegése
 8. Emelőgép üzemeltetési szabályainak betartása, dokumentálása
 9. Munkaeszközök érintésvédelme, jegyzőkönyv készítés
 10. Alkalmassági vizsgálatok rendjét érintő előírások betartása, munkakör változás esetén az ismételt felülvizsgálat.
 11. Veszélyes vegyi anyagok tárolására, szállítására, feldolgozására, gyártására vonatkozó szabályok betartása
 12. Elhelyezés, telepítés, rögzítés, anyagmozgatás előírásainak betartása.
 13. Érvényes előzetes munkaköri alkalmassági vélemény megléte
 14. Biztonsági és egészségvédelmi jelek megléte,állapota, megfelelősége
 15. Kockázatelemzés, kockázatértékelés, kockázatbecslés, munkavédelmi, munkahelyi dokumentáció.

Önnek is segít a Munka-Tűz-Biztonság Szaktanácsadó iroda!

Vállalkozás, fejlődés , siker!

Elkészítjük a szükséges munkavédelmi-tűzvédelmi dokumentációkat, megbeszéljük a teendőket, így ön nyugodt lesz egy hatósági ellenőrzés előtt ,közben és utána.

Kérdése van, hívjon?vállalkozás indítás feltételei

30/261-01-52

KATTINTSON IDE!

Munkavédelem, tűzvédelem, balesetvédelem.

Garanciával, gyakorlatiasan, rugalmasan.

Az Ön elvárásaihoz igazítva.