Egyéni vállalkozó, munkavédelmi feladatai, kötelezettségei.

A munkavédelem, balesetvédelem, munkabiztonság és a tűzvédelem területén milyen előírások vonatkoznak egy egyéni vállalkozásra?

Sikeres kezdő vállalkozó tudásanyaga, Itt érhető el! Vállalkozó képzés!

Van egy „jó” meg egy „rossz” hírem. Melyikkel kezdjük a „jóval”? Más jogi előírás vonatkozik a mást nem foglalkoztató, munkáját egyedül végző egyéni vállalkozóra. Mondhatni egyéni vállalkozócsak saját magát szidhatja le ha nem viselt egyéni védőeszközt.

Természetesen saját magát nem kell kioktatni, nem kell munkavédelmi oktatásban részesíteni magát a tükör előtt.

Kiemelném viszont, hogy a munkáját egyedül, kizárólag személyesen végző egyéni vállalkozó vagy egyéni cég esetében is a munkavédelmi törvény értelmében a a szabályokat a hatókörben tartózkodók védelmére vonatkozóan be kell tartani. Szolgáltatás igénybe vevők például, járókelők, látogatók, vendégek.

A gyakorlatban ez úgy nézz ki:

  1. Biztonsági és egészségvédelmi jelzéseket kell alkalmazni.
  2. Ahol be-és leesés veszélye fennáll, a leeső tárgyak veszélyt jelentenek, lefedéssel elkerítéssel gondoskodni kell például épület felújítás során amennyiben az építkezés ideje alatt is használva van a bejárat, közlekedő járda, üzemi terület felett védőtetőt kell kiépíteni, homlokzati védőhálót kell használni.
  3. A munkavégzés hatókörében tartózkodókat káros zajhatás, rezgés, por, vegyi anyag , sugárzás nem veszélyeztethetik.
  4. Olyan munkahelyen ahol különböző munkáltatók által munkavállalókat foglalkoztatnak egy időben a biztonságos munkavégzést meg kell szervezni, össze kell hangolni. A biztonságos munkavégzés megszervezéséért a felelős elsősorban a felek által írásban meghatározott munkáltató, ennek hiányában aki a közvetlen, tényleges irányítást gyakorolja, ha ilyen akkor az a, akinek az érdekében, akinek a területén a munkavégzés folyik.

Egyéni vállalkozó  számíthat ránk a munkavédelem, tűzvédelem, balesetvédelem, kockázatelemzés, munkahelyi kockázatértékelés, munkavédelmi oktatás, tűzvédelmi oktatás: Budapest, Győr, Sopron, Pécs, Szeged, Miskolc, Balaton és környéke, Veszprém, Békéscsaba, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Érd, Hódmezővásárhely, Kaposvár, Kecskemét, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Salgótarján, Székesfehérvár, Szekszárd, Szolnok, Szombathely, Tatabánya, Zalaegerszeg stb.

Folytassuk, egyéni vállalkozó, milyen munkavédelmi teendői vannak,ha már munkavállalókat foglalkoztat.

A dolgozók az munkavédelmi oktatásban kell részesíteni munkába álláskor, munkakör megváltozásakor, munkaeszköz megváltozása, új munkaeszköz használata, új technológia bevezetésekor. Az oktatász rendes munkaidőben kell megtartani és dokumentálni szükséges a szabályok szerint.

A munkavállalóknak részt kell vennie orvosi alkalmassági vizsgálaton, szükség esetén személyi higiénés vizsgálaton. A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről határozza meg az orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjét.

A munkáltatónak írásban kell meghatároznia a szükséges egyéni védőeszközök listáját, viselésének, juttatásának a rendjét 1993. évi XCIII munkavédelmi törvény alapján.

Az egyéni védőeszköz szabályzat elkészítése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.

Az egyéni vállalkozó számára is szükséges a kockázatelemzés, munkavédelmi kockázatértékelés elkészítettése, amely munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül.

A veszélyes gépeket üzembe kell helyezni és ezt dokumentálni kell.

Az alábbi gépekre munkavédelmi üzembe helyezés szükséges 1993. évi XCIII. tv a munkavédelemről 21.§ (2) bekezdése alapján.

„1. A famegmunkálásra vagy a fához hasonló fizikai tulajdonsággal rendelkező anyagok megmunkálására, húsfeldolgozásra vagy a húshoz hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok feldolgozására szolgáló (egy- vagy többélű), következő típusú körfűrészek.
1.1. működés közben rögzített fűrészéllel/fűrészélekkel dolgozó fűrészgép, amely rögzített gépággyal rendelkezik, és a munkadarabot kézi előtolással vagy leszerelhető gépi előtolással mozgatja.
1.2. működés közben rögzített fűrészlappal dolgozó fűrészgép, kézzel működtetett váltakozó mozgású fűrészpaddal vagy kocsival.
1.3. működés közben rögzített fűrészlappal dolgozó fűrészgép, amely a munkadarabot be-épített mechanikus előtolással, kézi behelyezéssel és/vagy kivétellel mozgatja.
1.4. mozgó élű fűrészgép, amely a munkadarabot mechanikus előtolással, kézi behelyezéssel és/vagy kivétellel mozgatja.
2. Faipari gyalugép kézi előtolással.
3. Faipari vastagsági gyalugép egyoldali megmunkálásra, amely beépített mechanikus elő-tolással rendelkezik, a munkadarab kézi behelyezésével és/vagy kivételével.
4. A következő típusú szalagfűrészek kézi behelyezéssel és/vagy kivétellel, famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok megmunkálására, vagy hús-feldolgozásra és a húshoz hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok feldolgozására.
4.1. működés közben rögzített éllel/élekkel dolgozó fűrészgép, rögzített vagy váltakozó mozgású fűrészpaddal vagy gépággyal;
4.2. váltakozó mozgású kocsira szerelt éllel rendelkező fűrészgép.
5. Az 1-4. és a 7. pont szerinti gépek kombinált kivitelben famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyag megmunkálására.
6. Faipari csapmarógép több szerszámtartóval, kézi előtolással.
7. Függőleges marógép kézi előtolással famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok megmunkálására.
8. Faipari kézi láncfűrészgép.
9. Kézzel adagolt és ürített, fémek hideg átalakítására való sajtó, beleértve azt az élhajlítógépet is, amely mozgó elemeinek elmozdulása meghaladhatja a 6 mm-t, és a sebessége meghaladhatja a 30 mm/s értéket.
10. Műanyag-feldolgozó fröccsöntőgép vagy formázóprés a munkadarab kézi behelyezésével és/vagy kivételével.
11. Gumiipari fröccsöntőgép vagy formázóprés a munkadarab kézi behelyezésével és/vagy kivételével.
12. A következő föld alatti munkára szolgáló gépek:
12.1. mozdony és fékezőkocsi.
12.2. hidraulikus energiával működtetett alátámasztó biztosító berendezés.
13. Kézi adagolású háztartási hulladékgyűjtő teherjármű, amely présmechanizmussal van felszerelve.
14. Járműemelők.
15. Személyek vagy személyek és terhek emelésére szolgáló szerkezetek, amelyeknél fennáll a leesés veszélye több mint három méter magasságból.
16. Hordozható patronos rögzítő- és egyéb összekapcsoló gép.

További munkaeszközök:

17. Daruk és futómacskák gépi meghajtással.
18. Gépi hajtású emelőtargoncák.
19. Villamos emelődobok.
20. Rakodógépek, jövesztő-rakodógépek.
21. Mezőgazdasági és erdészeti traktorok.
22. Járműürítés és -mozgatás különleges berendezései.
23. Személyszállításra használt folyamatos szállítóberendezések.”

Egyéni vállalkozó munkavédelmi teendői , ha munkabaleset történik.

Minden munkabalesetet ki kell vizsgálni nyilvántartásba kell venni , amelyik munkaképtelenséggel jár azt a kifizetőhelynek, hatóságnak el kell juttatni a munkabaleseti jegyzőkönyvet.

Mi számít munkahelyi balesetnek és súlyos munkahelyi balesetnek?

Munkabaleset: az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül.

A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a munkavállalót a foglalkozás körében végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett üzemi étkeztetés, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás és a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás stb. igénybevétele során éri.

Nem tekinthető munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező balesetnek (munkabalesetnek) az a baleset, amely a sérültet a lakásáról (szállásáról) a munkahelyére, illetve a munkahelyéről a lakására (szállására) menet közben éri, kivéve, ha a baleset a munkáltató saját vagy bérelt járművével történt.

Súlyos munkabaleset esetén további előírások vonatkoznak például azonnali bejelentés, baleseti helyszín biztosítása.

Egyéni vállalkozó általános munkavédelmi teendői.

Minden munkavállaló részére biztosítani kell a megfelelő mennyiségű, az egészségügyi előírásoknak megfelelő minőségű ivóvizet. A dolgozóknak biztosítani kell a munkahely és a munka jellegének megfelelően az öltözködési, tisztálkodási, egészségügyi, étkezési, pihenési és melegedési lehetőséget.

A munkahely természetes és mesterséges megvilágítása elégítse ki a munkavégzés jellegének megfelelő világításra vonatkozó követelményeket. A munkahelyen a zajhatások és a rezgések, a por és vegyi anyagok, valamint a sugárzások, az alacsonyabb vagy magasabb légköri nyomás nem károsíthatják a munkavállalókat. A munkahelyiségben a munkavállalók létszámát, a tevékenység jellegét és a veszélyforrásokat figyelembe véve elegendő mennyiségű és minőségű,levegőt és klímát kell biztosítani.

A munkaeszköz mozgó részeit el kell látni védőberendezéssel, amely elhatárolja a veszélyes teret, vagy leállítja a veszélyes rész mozgását a veszélyes tér elérése előtt. Olyan védőberendezést kell alkalmazni.

  1. stabil kialakítású.
  2. nem okoz többletkockázatot.
  3. nem távolítható el vagy nem hatástalanítható könnyen.
  4. a mozgó résztől megfelelő távolságot biztosít.
  5. nem akadályozza a munkaeszköz működésének figyelemmel kísérését.
  6. lehetővé teszi a szereléshez vagy a karbantartáshoz szükséges műveleteket és a hozzáférés.

Ön egyéni vállalkozó és munkavállalókat foglalkoztat?

Önnek is segít a Munka-Tűz-Biztonság Szaktanácsadó iroda!

Elkészítjük a szükséges munkavédelmi-tűzvédelmi dokumentációkat, megbeszéljük a teendőket, javaslunk dolgokat, így ön nyugodt lesz egy hatósági ellenőrzés előtt ,közben és utána.

KATTINTSON IDE!

Munkavédelem, tűzvédelem, balesetvédelem.

Gyorsan,rugalmasan,egyszerűen.