Munkahelyek kialakítása során milyen munkavédelmi előírásoknak, szabályoknak kell teljesülnie?                           

Munkahelyek kialakítása 1.rész:

A munkaterület nagysága:

Minden munkavállalónak a munkahelyén történő mozgásához legalább 2 m2 szabad területet kell biztosítani.

-Ha munkahelyek kialakítása során  legalább 1 m2 mozgási területet sem lehet kialakítani, úgy a munkavállalónak a munkahelye közvetlen közelében legalább 1,5 m2 méretű, mozgásra lehetőséget adó helyet kell biztosítani.

-Azokban a helyiségekben, ahol a vízszintes padlózattal nem párhuzamos a mennyezet, a közlekedési utat úgy kell kialakítani, hogy megfelelő méretű szabad nyílás álljon rendelkezésre, figyelemmel a tervezett közlekedés módjára. A biztosítandó függőleges szabad méret 2,2 m-nél kisebb nem lehet. 

– A munkavállaló részére a munkahelyen a munkavégzéshez megfelelő ülőhelyet kell biztosítani. Amennyiben a munkát részben vagy teljes egészében ülve is lehet végezni. Ha  a munka jellege miatt ülőhelyet nem lehet közvetlenül a munkahely mellett elhelyezni, akkor munkahely közelében kell biztosítani.

Pihenőhelyek kialakítása:

– Szükség szerinti pihenőhelyiséget kell biztosítani a várhatóan egyidejűleg ott tartózkodó személyek számára.

-Tisztítható asztal, szék, ruhafogas, szeméttartó, továbbá igény szerint az ételek felmelegítésére, tárolására alkalmas berendezéssel kell ellátni.

-Biztosítani kell az étkezés előtti hideg-meleg vizes kézmosás és kézszárítás lehetőségét.

-A munkavállalók részére tiszta levegőjű, kellő megvilágítású, szükség esetén fűthető pihenőhely kell kialakítani. Ha 10 főnél több munkavállalót alkalmaznak vagy a végzett tevékenység jellege (veszélyes anyag, hideg vagy meleg klíma hatása) ezt szükségessé teszi. Ezt az előírást nem kell alkalmazni akkor, amikor a munkavállalókat irodákban vagy azokhoz hasonló olyan munkahelyeken alkalmazzák, ahol a szünetek alatt ezzel egyenértékű pihenési lehetőség biztosítható.

-A pihenőhelyiség alapterületének legalább 6 m2-nek kell lennie, egyébként az alapterületet úgy kell meghatározni, hogy a várhatóan egyidejűleg ott tartózkodó több személy esetén is legalább 1 m2/fő legyen a szabad terület.

 Munkahelyek kialakítása során az öltözőhelyiségekre vonatkozó előírás:

A munkavállalók részére megfelelő öltözőt kell biztosítani, ha a munkavégzéshez külön munkaruhát, védőruhát kell viselniük és – egészségügyi okok miatt vagy a munkavállalók korára, nemére tekintettel – nem várható el tőlük, hogy máshol öltözzenek át. Amennyiben nincs szükség kiépített öltözőre, akkor valamennyi munkavállaló részére biztosítani kell olyan zárható helyet, ahol a munkahelyen nem viselt ruháit tarthatja.

-Az öltözőket a nők és a férfiak részére el kell választani, illetve elkülönített használatukat biztosítani kell. Megfelelő szervezési intézkedések kialakításával és megtartásával tíz főt meg nem haladó munkavállalói létszámnál egy időben nem használható női-férfi közös öltözőt lehet kialakítani.

-Az öltözőnek könnyen megközelíthetőnek és megfelelő méretűnek kell lennie, és azt ülőhelyekkel kell ellátni.

-Az öltöző alapterületét úgy kell kialakítani, hogy az ott öltöző munkavállalók egymást ne akadályozzák. Öltözőszekrényenként legalább 0,50 m2-nyi alapterületet kell biztosítani. Az öltöző minimális alapterülete 6 m2.

Mosdók, zuhanyzók,tisztálkodó- és mellékhelyiségek:

A munkavállalók részére elegendő és megfelelő zuhanyozót kell biztosítani, ha a munka jellege vagy egyéb egészségügyi ok ezt szükségessé teszi.

-A férfiak és a nők részére külön zuhanyozókat vagy a zuhanyozók elkülönített használatát kell biztosítani.

-A zuhanyozókat el kell látni meleg és hideg folyóvízzel.

– A zuhanyzókat olyan berendezésekkel kell felszerelni, amelyek valamennyi munkavállaló részére lehetővé teszik a higiénés követelményeknek megfelelő tisztálkodást.

-Ha a zuhanyozó kialakítására nincs szükség, akkor elegendő számú, folyó vízzel ellátott megfelelő mosdókagyló kell. A higiénés követelmények megtarthatók legyenek, és a kéz szárításához megfelelő eszközt kell biztosítani.

-A mosdó- és öltözőhelyiségek között közvetlen átjárást kell biztosítani, ezek csak egymástól elkülönített helyiségekben alakíthatók ki.

-A munkavállalók részére a munkahelyek mellékhelyiségeket kell biztosítani,WC-vel és kézmosóval.

– A férfiak és a nők részére külön mellékhelyiségről vagy a mellékhelyiségek elkülönített használatáról kell gondoskodni.

Elsősegélyhelyek személyi, tárgyi követelmények:

Minden munkahelyen és műszakban a tevékenység és a munkafolyamatok veszélyességétől, illetve az ott dolgozók számától függően kialakított elsősegélynyújtó felszerelést  mentődobozt kell biztosítani.  A munkavállalók közül kiképzett, elsősegélynyújtásra kijelölt személy jelenlétét kell biztosítani. Egy vagy több elsősegélynyújtásra szolgáló helyiséget kell biztosítani ott, ahol a helyiségek mérete, a végzett tevékenység jellege, balesetek gyakorisága ezt indokolja.

-Az elsősegélynyújtó felszerelést, a mentődobozt és a tevékenységtől függően hordágyat, megfelelő mennyiségben és minőségben kell biztosítani., Jól látható, könnyen és gyorsan elérhető, védett helyen.

-Gondoskodni kell az elhasznált, lejárt, használhatatlan eszközök pótlásáról.

-Az elsősegélyhelyeket és a hozzájuk vezető utakat a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell jelölni.

                                                                                                                                                                                                      (3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet alapján)

Önnek is segít a Munka-Tűz- Biztonság Szaktanácsadó Iroda!

Tájékozódjon a weboldalon a további fontos balesetvédelmi szabályokról a weboldalon.

A balesetvédelem, munkavédelem, tűzvédelem területén kérdése van, gyors válasz kell telefonáljon.