Biztonság az iskolában, mi a teendő?

A munkavédelem kapcsolatos teendők, tűzvédelmi előírások betartása, az iskola biztonságos üzemeltetése ugyanolyan sok feladattal jár mint egy ipari cégnél.

Itt is megvannak sajátosságok, kiemelt veszélyesebb területek, tevékenységek, balesettípusok amire kiemelten kell odafigyelni.

A gyerekek biztonsága érdekében is számos előírás van amit be kell tartani.

Biztonság az iskolában, milyen munkavédelmi, tűzvédelmi, biztonságtechnikai előírások vannak?

Tűzvédelem az iskolában:

A tűzvédelmi előírások betartása többlet feladatot jelent egy iskolai rendezvény, gyereknap ,iskolai bál esetén. Ezekben az esetekben bejelentési és dokumentálási kötelezettségünk lehet a katasztrófavédelem ( tűzoltóság) felé. Ilyenkor a tapasztalatunk szerint nehéz elfogadtatni, hogy menekülési utakon az éghető anyagokkal csak korlátozottan lehet díszíteni nem beszélve arról,hogy szigorú előírások vonatkoznak a zenés-táncos rendezvényekre.

Az a tapasztalatunk ,hogy előfordul a helyhiány miatt, a helyiségeket nem a „funkciójuknak” megfelelően használják, például a leselejtezett faszékeket, faasztalokat a kazánházban tárolják.

10 fontos tűzvédelmi előírás iskolában:

  1. A közmű nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól láthatóan meg kell jelölni.
  2. A tűzoltó vízforrásokat a vonatkozó műszaki követelmény szerinti jelzőtáblával kell jelölni.
  3. A tűzoltó vízforrások, fali tűzcsapok, földalatti tűzcsapok, föld feletti tűzcsapok akadálytalan megközelíthetőségét biztosítani kell.
  4. Helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható.
  5. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.
  6. Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárolható tetőtérben, pinceszinti helyiségben, továbbá 300 liter vagy 300 kg mennyiség felett egyéb, nem tárolásra tervezett helyiségben.
  7. A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint vízszerzési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.
  8. Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolója, a közmű nyitó- és zárószerkezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, a nyomásfokozó szivattyúnak, valamint hő- és füstelvezető kezelőszerkezetének, nyílásainak, továbbá a tűzvédelmi berendezés, felszerelés és készülék hozzáférésének, megközelítésének lehetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
  9. Az épületek menekülésre számításba vett közlekedőin, lépcsőházaiban robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetőek el. Ez alól kivételt képeznek a beépített építési termékek és biztonsági jelek, valamint azok az installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló tárgyak, amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének szintenként legfeljebb 15%-át fedik le.
  10. A menekülési útvonalak nem szűkíthetők le.


Munkavédelem az iskolában:

A munkavédelmi előírások betartása az iskolában a technikai, fizikai dolgozóknál kiemelten fontos. Udvaros munkák, takarítási munkák, karbantartási munkák, 

konyhai munkák.

Udvaros munkák veszélyei: fűnyírás, szegélynyíró használata, elektromos kisgépek kezelése, létra használata, ideiglenesen a magasban végzet munka, végzettség, bizonyítvány nélküli nélküli tiltott munkavégzés.

Takarítási munkák: elektromos gépek használata, létra használat, veszélyes anyagok felhasználása.

Konyhai munkák: mosogatás (edényzet törése, vágásos sérülés), forrázás, elektromos berendezések használata.

Az iskolában még a „szellemi” munkakörben is vannak munkavédelmi, balesetvédelmi szempontból kiemelt tevékenységek.

Kémia szakoktatás: a kísérletek során használt veszélyes anyagok, tárolás, raktározás.

Testnevelés oktatás: gyakorlatok bemutatása, anyagmozgatás (sporteszközök, sportfelszerelések)

 

 

Biztonság az iskolában:

-Ne felejtsük el a biztonság az iskolában témakörhöz tartozik még például az általános iskolában az udvari játszótéri eszközök időszakos felülvizsgálata, megfelelő karbantartása,javítása.

-Mindennemű villamos árammal működő szemléltető eszközt tv, diavetítő, okostábla, stb. úgy kell telepíteni a tanteremben, hogy az a pedagógiai elvek mellett megfeleljen a balesetvédelmi, érintésvédelmi követelményeknek is.

-Az elektromos kábelek elvezetése ne legye botlásveszélyes.

-A tanulók testnevelés órán használt sporteszközök, sportfelszerelések feleljenek meg vonatkozó biztonsági előírásoknak, szabványoknak.

-Az udvaron, tornateremben a kapuk stabil rögzítésének az ellenőrzése.

– egyéb az épülettel, tereprendezéssel is összefüggő előírások.

Önnek is segít a Munka-Tűz- Biztonság Szaktanácsadó Iroda!

Tájékozódjon a weboldalon a további fontos balesetvédelmi szabályokról a weboldalon.

A balesetvédelem, munkavédelem, tűzvédelem területén kérdése van, gyors válasz kell telefonáljon.