A munkavédelmi bírság összege, mértéke.

A Kormány 25/2024. (II. 14.) Korm. rendelete alapján,

munkavédelmi bírság összege

3. A munkavédelmi bírság összege, mértéke

3. § (1) A munkavédelmi bírság összege százezer forinttól – az 5. § (5) bekezdésében meghatározott kivétellel –százmillió forintig terjedhet.

(2) A munkavédelmi bírság alapösszege a súlyosan veszélyeztetett munkavállalónként százezer forint.

 

4. § A munkavédelmi bírság mértéke

a) a 3. § (2) bekezdésében meghatározott alapösszeg,

b) az 5. §-ban alkalmazandó szorzók alapján és

c) a 6. § szerinti emelési és csökkentési lehetőség

figyelembevételével kerül kiszámításra.

 

5. § (1) A munkavédelmi hatóság a hatósági eljárás során

a) 2–4 munkavédelmi normasértés esetén 1,5-szeresére;

b) 5–7 munkavédelmi normasértés esetén 2-szeresére;

c) 8 vagy annál több munkavédelmi normasértés esetén 3-szorosára

emeli meg a munkavédelmi bírság mértékét.

 

(2) Ha a munkavédelmi hatóság a hatósági eljárás során azt állapítja meg, hogy a munkavállaló súlyos veszélyeztetésének időtartama bizonyítottan

a) egy óránál tovább fennállt, 1,3-szeresére;

b) nyolc óránál tovább fennállt, 1,5-szeresére;

c) egy hétnél tovább fennállt, 3-szorosára;

d) egy hónapnál tovább fennállt, 10-szeresére

emeli meg a munkavédelmi bírság mértékét.

 

(3) Ha munkáltató mulasztása miatt

a) munkabaleset vagy egészségkárosodás következett be, 3-szorosára;

b) súlyos munkabaleset – kivéve halálos munkabaleset – következett be, 10-szeresére;

c) halálos munkabaleset következett be, 20-szorosára

emeli meg a munkavédelmi hatóság a munkavédelmi bírság mértékét.

 

(4) Ha a munkavédelmi hatóság korábbi hatósági eljárása során feltárt súlyos veszélyeztetés miatt a hatósági

ellenőrzést megelőző három éven belül egy alkalommal a munkáltatóval szemben végleges döntésében

munkavédelmi bírságot szabott ki, akkor az új munkavédelmi bírság mértékét 1,5-szeresére emeli meg. Minden

további, három éven belül végleges döntésben kiszabott munkavédelmi bírság esetén az ismétlődő jogsértés miatt,

ezen bekezdés szerint a legutóbb alkalmazott szorzó bírságonként megduplázódik.

 

Munkavédelmi ellenőrzés, a bírság összege:

 

6. § (1) Az 5. § alapján megállapított munkavédelmi bírság mértékét a munkavédelmi hatóság mérlegelési jogkörében legfeljebb 20%-kal megemelheti, ha a bírságkiszabás alapjául szolgáló normasértéssel összefüggésben

a) megállapítja, hogy a határértékkel jellemzett kóroki tényezőkre megadott határérték túllépése a 20%-ot meghaladja,

b) megállapítja, hogy a munkavédelmi normában meghatározott mérték túllépése a 20%-ot meghaladja,

 

c) a munkáltatónál munkavédelmi szakmai képesítéssel rendelkező személy igénybevétele, illetve

a munkabiztonsági szaktevékenység ellátása nem biztosított,

 

d) a munkáltatónál a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás, illetve a munkaegészségügyi szaktevékenység ellátása nem biztosított,

 

e) a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet szerinti II. vagy III. veszélyességi osztályba sorolt munkáltatónál az előírt kockázatértékelés hiányzik,

f) a munkavédelmi oktatás dokumentáltan nem került megtartásra,

g) a munkáltató nem szervezte meg a munkavédelmi képviselő választását olyan esetben, amikor ez kötelező lett volna, vagy nem biztosította a megválasztott munkavédelmi képviselő működési feltételeit,

 

h) jogszabályban meghatározott esetekben a munkáltató nem alkalmazott biztonsági és egészségvédelmi koordinátort, illetve

i) megállapítja, hogy a munkáltató a munkavégzés hatókörében tartózkodó személy életét, testi épségét és egészségét is veszélyezteti.

 

Forrás: OMMF

 

Önnek is segít a Munka-Tűz- Biztonság Szaktanácsadó Iroda!

Hívja Juhos Andor szakmai vezetőt 

+36-30-261-01-52