Munkavédelmi szabályzat:

A munkáltató feladata  az átfogó és egységes megelőzési stratégia kidolgozása (munkavédelmi szabályzat), amely magában foglalja a szervezetre vonatkozó munkavédelmi szabályokat és feladatokat, intézkedéseket.

Segítünk és elkészítjük önnek a szükséges

munkavédelmi szabályzatot,munkavédelmi szabályzat

összeállítjuk a mellékleteket

 átbeszéljük a tartalmát a szükséges teendőket.

[sform]1[/sform]

Egységes és átfogó megelőzési stratégia,  munkavédelmi szabályzat ajánlott tartalma:

               A MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

               MUNKAVÉDELMI ÜGYREND

               VEZETŐ FELADATAI

                VEZETŐ HELYETTES FELADATAI

                Munkavállalók feladatai

                FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY

                AZ ALKALMAZÁS MUNKAVÉDELMI FELTÉTELEI

                ELŐZETES MUNKAKÖRI ALKALMASSÁGI ORVOSI VIZSGÁLATOK RENDJE

                AZ IDŐSZAKOS, ISMÉTLŐDŐ ORVOSI VIZSGÁLATOK RENDJE

                SORON KÍVÜLI MUNKAKÖRI ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATOT KELL VÉGEZNI

                ZÁRÓ VIZSGÁLAT

                MUNKAVÉDELMI OKTATÁS  RENDJE

                ELŐZETES MUNKAVÉDELMI OKTATÁS RENDJE

                ISMÉTLŐDŐ MUNKAVÉDELMI OKTATÁS

                RENDKÍVÜLI MUNKAVÉDELMI OKTATÁS

                ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS OKTATÁSA, TOVÁBBKÉPZÉSE

                VÉDŐRUHÁZAT, EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉSEK, ÉS TISZTÁLKODÁSI ESZKÖZÖK JUTTATÁSÁNAK          SZABÁLYOZÁSA

                A VÉDŐRUHÁZAT, EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉSEK JUTTATÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI

                TISZTÁLKODÁSI ESZKÖZÖK BIZTOSÍTÁSA

                VÉDŐITAL JUTTATÁSÁNAK RENDJE

                MUNKAVÉGZÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

                ÁLTALÁNOS MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

                MÁS GAZDÁLKODÓ SZERVEZET ÁLTAL VÉGZETT MUNKAVÉGZÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

                 ÜZEMBE HELYEZÉS, PRÓBAÜZEM

                SPECIÁLIS MUNKAVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

                ALKOHOLSZONDÁS ELLENŐRZÉS RENDJE

                DOHÁNYZÁS, DOHÁNYZÓHELYEK KIJELÖLÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

                KÉPERNYŐ ELŐTTI MUNKAVÉGZÉS MINIMÁLIS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI        KÖVETELMÉNYEI

                VESZÉLYES ANYAGOK ÉS KÉSZÍTMÉNYEK

                MUNKAVÉDELMI ELJÁRÁSOK RENDJE

                LÉTESÍTMÉNYEK HASZNÁLATBA VÉTELE, TERMELŐESZKÖZÖK  ÜZEMBE HELYEZÉSE

                KEZELÉSI UTASÍTÁS

                RENDKÍVÜLI ESEMÉNY

                A TERMELŐESZKÖZÖK MUNKABIZTONSÁGI MINŐSÍTÉSE ÉS MINŐSÉG TANÚSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

                MUNKAVÉDELMI ELLENŐRZÉSEK RENDJE

                BERUHÁZÁSOK MUNKABIZTONSÁGI ELLENŐRZÉSE

                BERENDEZÉSEK IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATA

                FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK, MUNKABALESETEK KIVIZSGÁLÁSA ÉS NYILVÁNTARTÁSA

                A FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK BEJELENTÉSE ÉS KIVIZSGÁLÁSA

                ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

                Intézkedési terv

                Mellékletek,nyomtatványok