Munkahelyi baleset.munkahelyi baleset

Baleset fogalma

A baleset az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától függetlenül, hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik be. Sérülést, mérgezést vagy más testi-lelki egészségkárosodást, illetve halált okoz.

 

A baleset meghatározó tényezői tehát:

– a külső hatás 

– a sérült akaratától független

– hirtelen következik be, tehát nem folyamatosan ható egészség-károsító tényező hatása 

 

Munkahelyi baleset fogalma

A balesetek közül azok tartoznak a munkahelyi baleset fogalomkörébe, amelyek a szervezett munkavégzés során, vagy azzal összefüggésben következnek be.

Szervezett munkavégzésnek minősül a munkavédelmi törvény alapján: a munkaviszonyban, közszolgálati, illetve közalkalmazotti jogviszonyban szövetkezeti tagság esetén munkaviszony jellegű jogviszonyban, a tanulói és hallgatói jogviszonyban a gyakorlati képzés során a munkáltató által kezdeményezett, irányított vagy jóváhagyott társadalmi munkavégzés és egyéb a törvényben nevesített esetek.

Munkahelyi balesetnek minősül tehát az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül.

A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a munkavállalót a foglalkozás körében végzett munkához kapcsolódó tevékenység során éri a baleset.

Például anyagbeszerzés, anyagvételezés, tisztálkodás, szervezett étkezés-étkeztetés, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás és a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás igénybevétele.

Nem minősül munkahelyi balesetnek, azaz munkavégzéssel összefüggésben bekövetkezett balesetnek az a baleset, amely a sérültet a lakásáról a munkahelyére, illetve a munkahelyről a lakására menet közben éri. Munkahelyi balesetnek minősül ha a baleset a munkáltató saját vagy bérelt járművével történik.

A munkahelyi baleset értelmezésében és így a baleset minősítésében gyakran félreértésre ad okot a fogalom azon kitétele, hogy mit jelent a “sérült közrehatásának mértékétől függetlenül” meghatározás tartalmi szempontból. Bejelentés, nyilvántartás és kivizsgálás szempontjából munkabaleset az a baleset is, amely kizárólag a sérült ittassága, engedély nélküli munkavégzés (pl.: fusizás), jogtalan járműhasználat vagy munkahelyi rendbontás során következik be. A felsorolt esetek munkavédelmi szempontból munkabalesetnek minősülnek.

A félreértéseket az okozza, hogy a munkahelyi baleset-minősítés munkavédelmi kategória, a baleseti ellátás viszont a társadalombiztosítás hatáskörébe tartozik.

 

Üzemi baleset, mint társadalombiztosítási fogalom

Üzemi balesetnek az a baleset minősül, amit az 1975. évi II. törvény a társadalombiztosításról annak minősít és ennek alapján baleseti kártérítésre, ellátásra jogosítja a sérültet.

Társadalombiztosítás szempontjából üzemi balesetnek minősül az a baleset, amely a sérültet a lakásáról a munkahelyére,  a munkahelyéről a lakására menet közben – a legrövidebb úton – éri.

Szintén üzemi baleset pl. az egyéni vállalkozót munkavégzés során , azzal összefüggésben ért baleset is.

Azokról a balesetekről, amelyek nem minősülnek munkahelyi balesetnek, de a hivatkozott társadalombiztosítási jogszabály részletes előírásai alapján üzemi balesetnek minősülnek, üzemi baleseti jegyzőkönyvet kell kiállítani. A területi egészségbiztosítási pénztárhoz , ha van a munkahelyi társadalombiztosítási kifizetőhelyre kell eljuttatni.

Az üzemi baleseti jegyzőkönyv kitöltése, az ezt megelőző kivizsgálási kötelezettség teljesítése a munkáltató feladata. Egyéni vállalkozó esetében az egészségbiztosítási pénztár. Egyéb esetekben a balesethez vezető tevékenység irányítója, szervezője jogosult az üzemi baleseti jegyzőkönyv felvételére.

A munkavédelmi szempontból munkabalesetnek minősülő balesetek közül melyik minősül egyben üzemi balesetnek is a társadalom-biztosítási szerv feladata eldönteni a TB törvény előírásai alapján.

Mindebből következtethető, hogy nem minden munkabaleset  egyben üzemi baleset is. 

Ugyanakkor a munkába menet-jövet (legrövidebb úton) történt baleset nem munkabaleset, de a TB törvény szerint üzemi baleset.

Súlyos munkabaleset fogalma

 Súlyos az a munkabaleset, amely:

a sérült halálát okozza (és a balesettel okozati összefüggésben 1 éven belül következik be),

a sérült magzata vagy újszülöttjének halálát, önálló élet-vezetését gátló maradandó károsodását,

érzékszerv és a reprodukciós képesség elvesztését, illetve jelentős mértékű károsodását,

orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást,

súlyos csonkulást (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének elvesztését és az ennél súlyosabb esetek),

beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetve elmezavart okozott.

 

Munkahelyi baleset történt ?

 

 

Segítünk  a kivizsgálásban, a szükséges dokumentációk elkészítésében.

Keressen bennünket és kérjen tanácsot!

A kapcsolat menüpont alatt, vagy  a 06-30-261-01-52-es telefonszámon.