Kockázatértékelés, kockázatelemzés, kockázatbecslés, kémiai kockázatértékelés, munkavédelmi kockázatértékelés, munkahelyi kockázatelemzés készítés. Gyorsan, rugalmasan, egyszerűen.

A munkavédelmi törvény alapján „a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat”.

Emiatt kéri a munkavédelmi hatóság, ÁNTSZ a munkavédelmi  kockázatértékelés dokumentációt. Minden cégnek, vállalkozásnak akinek van alkalmazottja ezt el kell készíteni. Alapesetben 3 évig érvényes ,de vannak jogszabályokban, rendeletekben meghatározott idő ameddig érvényes például ,ha rákkeltő anyag van a munkahelyen akkor két évente szükséges elvégezni ( felülvizsgálni).

Kockázatértékelés: Budapest, Győr, Sopron, Pécs, Szeged, Miskolc, Balaton és környéke, Veszprém, Békéscsaba, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Érd, Hódmezővásárhely, Kaposvár, Kecskemét, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Salgótarján, Székesfehérvár, Szekszárd, Szolnok, Szombathely, Tatabánya, Zalaegerszeg stb.

Üzlet,bolt,kocsma,kereskedelmi egység,fodrász,kozmetikus,fogorvos,étterem,büfé, mikrovállalkozás,kisvállalkozás,cég, autószerelő, egyéni vállalkozó, kereskedelmi szálláshely, építőipar, kivitelezés, karbantartás, feldolgozó ipar, mezőgazdaság, termelés, gyár, üzem, oktatási intézmény, óvoda, iskola, intézmények részére.

Kockázatértékelés:

Kockázat : veszélyhelyzetben a sérülés vagy az egészségkárosodás valószínűségének és súlyosságának együttes hatása.

A kockázatelemzés, kockázatértékelés : az adott munkahelyen mi károsíthatja, veszélyeztetheti a munkavállalókat, és milyen óvintézkedések szükségesek az egészségkárosodás megelőzésére.

A kockázatelemzés, kockázatértékelés célja, lényege.

A kockázatértékelés célja a munkáltató felmérje azokat a tényezőket amelyek az alkalmazottakra veszélyt jelentenek  így a kockázatok elhárítása, illetve elfogadható mértékűre csökkentése könnyeben lehetséges. Ennek érdekében a következő feladatokat kell elvégezni: meg kel vizsgálni az adott munkahelyen a személyi, tárgyi, környezeti tényezőket.,meg kell határozni  a teendőket,, a meglévő feltételek összehasonlítása a vonatkozó előírásokkal, elfogadható kockázat kialakítása, szinten tartása.

Ki végezheti el, készíthet a kockázatértékelés dokumentumot?

A kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül, végezheti saját szakember vagy külső szakember, szaktevékenység ellátására jogosult szolgáltató.

A kockázatelemzés, kockázatértékelés elemei.

. A veszélyek azonosítása.

– meg kell vizsgálni minden folyamatot, technológiát, munkaeszközt, felhasznált anyagokat,

 A veszélyek csoportosítása:

Munkaeszközök használata: forgó alkatrészek, széles és sarkok. Munkavégzés és munkakörnyezet, anyagmozgatás, megbotlás, megcsúszás. Fizikai tényezők: villamos hálózatok és berendezések; sugárzás; világítás; munkaeszközök. Biológiai tényezők: mikroorganizmusok. Veszélyes anyagok, környezet és klíma: belégzés, rossz munkahelyi klíma .Fiziológiai, idegrendszeri és pszichés tényezők: nehéz testi munka, nagy koncentráció. Egyéb tényezők: oktatás hiánya, egészségügyi vizsgálat hiánya.

 A veszélyeztetettek azonosítása:

 A munkahelyen foglalkoztatottak, közvetetten kapcsolódó személyek, a munkavégzés hatókörében tartózkodók. Például: tanulók, szállítók, karbantartók, takarítók, ügyfelek, vásárlók, sérülékeny munkavállalói csoportok: gyakorlatlan dolgozók, kisegítők.

 A kockázatok minőségi vagy mennyiségi értékelése.

A károsodás jellege, súlyossága

Kisebb személyi károsodás: horzsolás, zúzódás. Súlyos személyi károsodás: törés, csonkolás, krónikus egészségkárosodás. Életveszélyes, halálos baleset vagy egészségkárosodás.

 A veszély bekövetkezésének valószínűsége:

Valószínűtlen, lehetséges, de nem valószínű, valószínű, szinte elkerülhetetlen.

Teendők meghatározása és a szükséges intézkedések megtétele:

 A munkáltatónak el kell döntenie: Meg lehet-e teljes mértékben szüntetni a kockázatot?  Hogyan lehet biztonságosabbá tenni a munkafolyamatokat, anyagokat, eszközöket? Milyen munkavédelmi intézkedésre van szükség?

 A kockázat csökkentésének általános módszerei:

A veszélyforrás elkülönítése, a  munkavállaló  eltávolítása a veszélyes munkafolyamattól. A munkaeszközök ellátása biztonsági berendezésekkel: védőburkolat. A munkavállaló tájékoztatása, képzése . Riasztóberendezés, mentési tervek, menekülési útvonalak és elsősegély biztosítása. Rendszeres karbantartás megszervezése.  Egyéni védőeszközök biztosítása.

Az eredményesség ellenőrzése és az értékelés rendszeres felülvizsgálata:

 A munkáltatónak ellenőriznie kell, hogy az intézkedések hatásosak voltak-e,a kockázatértékelést legalább  3 évente felül kell vizsgálni, ha jelentős változás következik be, akkor a kockázatértékelést ismét el kell vizsgálni

A teendők, valamint a felülvizsgálat írásba foglalása

Az írásbeli dokumentáció tartalma: a kockázatértékelés időpontja, helye és tárgya az értékelést végző adatai, veszélyek azonosítása,a veszélyeztettek azonosítása, az érintettek száma,a kockázatot súlyosbító tényezők, a kockázatok minőségi, mennyiségi értékelése, a szükséges megelőző intézkedések, a tervezett felülvizsgálat időpontja,  az előző kockázatértékelés időpontja.

Önnek is segít a Munka-Tűz- Biztonság Szaktanácsadó Iroda!

Tájékozódjon a weboldalon a további fontos szabályokról a weboldalon.

A munkavédelem, tűzvédelem területén kérdése van, gyors válasz kell telefonáljon.