Munkavédelmi táblák, tűzvédelmi táblák, tiltó táblák, dohányozni tilos tábla, figyelmeztető táblák, veszélyt jelző táblák, menekülési útvonal tábla.

Munkavédelmi táblák:

A munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről

A munkáltató köteles biztonsági jelzéseket kihelyezni, karbantartani, azokat a munkakörülmények változásaiból adódóan vagy elhasználódásuk miatt cserélni, illetőleg a meglétükről meggyőződni.

Biztonsági jelzés alkalmazása szükséges, ha a munkavállalóra vagy a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyre veszélyt vagy ártalmat jelentő veszélyforrás kollektív műszaki védelemmel vagy munkaszervezési intézkedéssel teljes mértékben nem küszöbölhető ki.

A munkáltató a biztonsági jelzés szükségességének meghatározásakor figyelembe veszi a munkahelyi kockázatok értékelésének eredményét.

A jelzőtáblát megfelelő magasságban, a látómező és az esetleges akadályok figyelembevételével, jól megvilágított, könnyen hozzáférhető és jól látható helyen, takarás mentesen kell elhelyezni, általános veszély esetén az adott terület határánál vagy bejáratánál, konkrét veszély vagy tárgy esetén pedig annak közvetlen közelében. Ha a természetes megvilágítás nem kielégítő, fluoreszcens festékeket, fényvisszaverő anyagot vagy mesterséges világítást kell alkalmazni. A jelzőtáblát el kell távolítani, amint a körülmények megváltozása a használatát szükségtelenné teszi.

A biztonsági jelzés felismerhetőségének érdekében kerülni kell:

  1. a) túl sok biztonsági jelzés egymáshoz közeli elhelyezését;
  2. b) két összetéveszthető világító jel egyidejű alkalmazását;
  3. c) világító jel alkalmazását hasonló fényforrás közelében;
  4. d) két hangjel egyidejű alkalmazását;
  5. e) hangjelzés alkalmazását túl erős környezeti zajban.

Munkavédelem, tűzvédelem, HACCP

06-30-261-01-52