Munkavédelmi koordinátor szerepe az építőiparban?

Építőipari munkavédelmi koordinátor alkalmazása mikor szükséges ?

Munkavédelmi koordinátor :

A kivitelező munkáltató köteles koordinátort igénybe venni foglalkoztatni vagy külsős munkavédelmi szakembert megbízni a kivitelezési munkák alatt.

A koordinátor megvalósítja a rendeletben meghatározott feladatokat.

Az építtető, a tervező, a vállalkozó kivitelező, a felelős műszaki vezető, a tervezői művezető, az építési műszaki ellenőr, az építtetői fedezetkezelő, valamint a külön jogszabály szerinti biztonsági és egészségvédelmi koordinátor kötelesek együttműködni a kivitelezési folyamatok megvalósítása érdekében.

 

Munkavédelmi koordinátor : Budapest, Győr, Sopron, Pécs, Szeged, Miskolc, Balaton és környéke, Veszprém, Békéscsaba, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Érd, Hódmezővásárhely, Kaposvár, Kecskemét, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Salgótarján, Székesfehérvár, Szekszárd, Szolnok, Szombathely, Tatabánya, Zalaegerszeg stb.

Munkavédelmi koordinátor :

koordinálja a kivitelezésben résztvevők munkabiztonsági, dokumentációs kötelezettségeit.

– elkészíti, illetve szakmailag ellenőrzi a biztonsági és egészségvédelmi tervet.

összehangolja a biztonságos munkavégzést.

a munkafolyamatok munkavédelmi szempontú ellenőrzése.

– javaslatot tesz a biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi, környezeti feltételek biztosítására.

 

Munkavédelem:

 

A biztonságos munkavégzés, kivitelezés, összehangolás megvalósításáért a fővállalkozó, ennek hiányában bármely más olyan személy vagy szervezet, aki, illetve amely a tényleges irányítást gyakorolja, vagy a munkahelyért a fő felelősséget viseli, ha ilyen nincs, akkor az a felelős, akinek az érdekében a munkavégzés folyik.

A feladatai munkabiztonsági szaktevékenységnek minősülnek, munkavédelmi végzettség szükséges.

Javaslataira a felelős műszaki vezető, építésvezető tesz intézkedést.

Foglalkoztatása nem érinti a megbízó és a felelős műszaki vezető,építésvezető munkavédelemmel összefüggő feladatait, felelősségét.

 

A munkáltató kötelezettségei:

az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során  a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-MüM együttes  rendeletben meghatározott, az építési munkahelyeken biztosítandó minimális követelményeket megvalósítani

az építőipari munkavédelmi koordinátor javaslatait figyelembe venni

az építési munkahelyen munkavégzése során megtartani a munkavédelemre vonatkozó szabályokat

munkavállalókat, illetve a munkavédelmi képviselőket köteles tájékoztatni azokról az intézkedésekről, amelyek az építési munkahelyen munkát végző munkavállalók egészségét és biztonságát érintik

Az építési munkahelyeket úgy kell kialakítani, illetve berendezni, hogy

  1. a) az építési munka sajátosságainak,
  2. b) a változó építési körülményeknek és állapotoknak,
  3. c) az időjárási követelményeknek,
  4. d) a mindenkori építőipari kivitelezési tevékenység szakmai elvárásainak

megfelelően folyamatosan megvalósuljanak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei.

Azokat az anyagokat, berendezéseket és általában minden olyan elemet, amelyek – bármilyen módon mozogva vagy elmozdulva – hátrányosan befolyásolhatják a munkavállalók biztonságát, illetve egészségét, megfelelő és biztonságos módon stabilizálni kell. Az építményeket és azok részeit, a segédszerkezeteket, az állványokat, a feljárókat, a munkaeszközöket és más berendezéseket úgy kell méretezni, felállítani, megtámasztani, aládúcolni, lehorgonyozni, kialakítani, hogy a fellépő terhelés elviselésére, illetve átadására alkalmasak legyenek.

Az építményeket és azok részeit csak megszilárdulásuk, a szükséges kötések kialakulása és mindezek vizsgálata után szabad megterhelni, munkahely céljára vagy segédszerkezet elhelyezésére felhasználni.

Építési munkagödrök, árkok falait – a talajállékonyságot figyelembe véve – úgy kell kitámasztani, rézsűzni vagy más megoldással biztosítani, hogy azok az építkezés valamennyi szakaszában biztosan megőrizzék állékonyságukat.

A segédszerkezetek, állványok, illetve munkagödrök és árkok állékonyságát és teherbíró képességét rendszeresen ellenőrizni kell.

A nem kellően ellenálló anyagból kialakított felület megközelítése csak akkor megengedett, ha megfelelő felszerelések vagy eszközök lehetővé teszik a munka biztonságos elvégzését.

 

Munkavédelmi koordinátorra van szüksége?

Hívja a 06-30-261-01-52 számot vagy kattintson ide!