Munkavédelmi szabály. Fontos tudnivalók egyéni vállalkozó számára.

Egyéni vállalkozás, cégalapítás, cégvezetés, hasznos információk.

Kell-e a munkavállalókat munkavédelmi oktatásban részesítenie ?

A Munkavédelmi Törvény 55.§ (1), (2) bekezdés alapján


55. § „(1) A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló
a) munkába álláskor,
b) munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
c) munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
d) új technológia bevezetésekor
elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat. Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként – a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve – meg kell ismételni. Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni.”
(2) „Az (1) bekezdésben előírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható.”

Kell-e ismétlődő oktatásban részesíteni a hat hónap után korábbi munkahelyére visszatérő munkavállalót?

A munkavédelmi oktatásról a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény rendelkezik.


A Munkavédelmi rörvény 55. §-a szerint a munkáltató oktatás keretében gondoskodjon arról, hogy a munkavállaló

– a) munkába álláskor,
– b) munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megváltozásakor,
– c) munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
– d) új technológia bevezetésekor elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismeretivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat.


Azon túlmenően, hogy ezeket az oktatásokat rendes munkaidőben kell megtartani és az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni, a munkavédelmi oktatás időszakonkénti ismétlését csak megváltozott vagy új kockázatok esetén teszi kötelezővé az Mvt.

Melyik munkavédelmi szabály írja elő, hogy a munkavállalóknak az előzetes és időszakos orvosi vizsgálatokon munkaidőben kell-e részt venniük?

Magyarországon a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást legmagasabb szinten a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.), illetőleg az 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről szabályozza, ezen túlmenően a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről határozza meg az orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjét. –

A vizsgálatok elvégeztetése a munkáltató feladata.

Mivel ennek megszervezése és végrehajtatása munkáltatói kötelezettség, a munkavállalót utasítania kell a szükséges vizsgálatokon való részvételre, és mivel ez kötelező jellegű, a munkavállaló nem károsodhat azáltal, hogy részt kell vennie az orvosi vizsgálatokon.

Munkavédelmi és tűzvédelmi dokumentációk készítése, oktatás, munkabiztonsági szaktevékenység az egész ország területén.

Vállalkozás, fejlődés,siker.

Hívja a 06-30-261-01-52-es telefonszámot.

Önnek is segít a Munka-Tűz- Biztonság Szaktanácsadó Iroda