Tűzvédelmi szabályzat készítése mikor kötelező ?

Tűzvédelmi szabályzat készítése, fontos tudnivalók.

Kinek kötelező a  tűzvédelmi szabályzat készítése ?

A gazdálkodó tevékenységet folytató:magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, a jogi és a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek, ha a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a magas kockázati osztályba tartozó ipari és tárolási alaprendeltetésű kockázati egységben és kereskedelmi szálláshelyeken tűzvédelmi szabályzat elkészítése szükséges.

A tűzvédelmi szabályzat tartalma :

 1. a tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit;
 2. a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére, valamint a finanszírozására vonatkozó szabályokat; az építményekre, szabadterekre vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályokat, előírásoka
 3. a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;
 4. az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult személyek felsorolását;
 5. a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket;
 6. a munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatait;
 7. a létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának, tagjai díjazásának szabályait; a tevékenység helyszínét képező és 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiséget tartalmazó önálló rendeltetési egység vagy önálló rendeltetési egységen belüli, helyiségcsoport (építményrész) esetében a – kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt – megengedett maximális befogadóképességet;
Mikor  kell tűzvédelmi szabályzat kiegészítéseként  tűzriadó tervet készíteni:
 1. a művelődési, oktatási, kulturális, sport, egészségügyi és szociális építményrész, építmény, létesítmények
 2. azokra a létesítményekre, amelyekben egy tűzszakaszon belül több, mint 300 fő tartózkodhat;
 3. kereskedelmi szálláshely
 4.  az olyan időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozóhely, ahol egy időben 50 főnél több személy tartózkodhat
 5. a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló építmény és szabadtér, ahol az anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elő;
 6. tűzveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló 3000 m2-nél nagyobb alapterületű építmény és szabadtér.
Tűzriadó Terv tartalma:
 1. a tűzjelzés módját;
 2. a tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendjét, a létesítmény elhagyásának módját;
 3. a tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit (tűzvédelmi berendezés kezelése, tűzoltás és mentés, rendfenntartás, technológiai folyamat leállítása, áramtalanítás stb.);
 4. a főbb veszélyforrások megnevezését (utalással a védekezési szabályokra);
 5. a létesítmény helyszínrajzát, szükség szerint az építmény, építményrész szintenkénti alaprajzait a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések (eszközök), központi elzárók (kapcsolók) és a vízszerzési helyek, a kiürítési útvonalak és a 3. § i) pont szerinti esetekben a helyiségek megengedett maximális befogadóképességének megjelölésével.

Önnek is segítünk!

 Kapcsolat menüpont,vagy  a 06-30-261-01-52-es telefonszámon.