Tűzvédelmi oktatási napló, egy cég, vállalkozás életében?

Tűzvédelmi oktatási jegyzőkönyv, tűzvédelmi oktatási napló kitöltése?

Meddig érvényes a tűzvédelmi oktatás, milyen időközönként kell megismételni?

Tűzvédelmi oktatási napló ajánlott tartalma:

  1. az általános tűzvédelmi ismeretekre

  2. a tűzvédelmi utasítás ismertetésére

  3. a munkakör, műhelyek, szakipari munkák, raktár tűzvédelmére

  4. a kézi tűzoltó készülékek ismertetésére, használatának szabályaira, működési elvére

  5. tűzjelzésre, tűz esetén teendőkre

  6. tűz esetén követendő magatartására

  7. használat általános szabályaira, tiltó táblák, jelek ismertetésére

  8. egyéb magatartási szabályokra, mentés feladatára (élet- és anyagmentés)

  9. tűzvédelmi előírások megszegésének következményeire 

 

A tűzvédelmi oktatásról nyilvántartást kell vezetni, amelyben a dolgozók aláírásukkal igazolják az oktatásban történt részvételüket és, hogy tudomásul vették az alábbiakat:

– a tűzjelzést a 105,112 telefonszámon kell leadni a hivatásos tűzoltóság felé

– a tűzről a munkahelyi vezetőt, a tűzvédelmi felelőst, tűzvédelmi szakembert, a tulajdonost  és a dolgozókat értesíteni kell a tűzoltás megkezdésével egyidőben.

– a létesítmény tűzvédelmi előírásainak betartása, a munkavégzésük során a technológiai, kezelési, karbantartási utasítás tűzvédelmi előírásait megismerése és betartása kötelező.

– a tevékenységükkel, munkakörükkel kapcsolatos tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat betartják.

a munkahelyen rendet és tisztaságot megtartják, munkavédelmi szabályok betartása mellet a tűzvédelmi előírásokra is figyelnek, megszüntetni, elkerülni minden olyan körülményt és helyzetet, amely tüzet okozhat.

– A dohányzási és tűzgyújtási tilalmakat betartják.

 A tűzvédelmi napló dokumentálása és a tűzvédelmi oktatás terjedjen ki a munkavállalók alapvető tűzvédelmi feladataira, PÉLDÁUL:

A tűzvédelmi alapszabályok betartását naponként a záráskor, és egyéb előírásokat rendszeresen tételesen kell ellenőrizni.

– Az ellenőrzés terjedjen ki tűzvédelmi előírásoknak megtartására, többek között:

– villamos berendezések feszültségmentesítésére, jelölés megléte.

– tüzelő-, fűtőberendezések, villamos készülékek, fogyasztók használaton kívül helyezésére,

– közlekedési utak, vészkijáratok, tűzvédelmi berendezések, tűzoltó készülékek, felszerelések stb. szabadon tartására,

– hulladék eltávolítására, a cigarettavégek külön fémedényben való gyűjtésére, biztonságos tárolás.

– tűzveszélyes anyagok szabályos tárolására, raktározása, elhelyezése.

– nyílászárók becsukására, lezárására, megfelelő műszaki állapot.

– minden egyéb, tűz keletkezését előidézhető vagy a tűz oltását kedvezőtlenül befolyásoló körülmény megszüntetésére.

– Tűz esetén – amennyiben az testi épségének veszélyeztetésével nem jár – köteles a bajba jutottak mentésében és a tűz oltásában közreműködni, továbbá a tűzoltóságot a feladatai ellátásában segíteni.

Vállalkozás, fejlődés, siker!

Önnek is segít a Munka-Tűz-Biztonság Szaktanácsadó Iroda!