A raktározás munkavédelmi szabályai nem csak a nagy logisztikai, óriási raktárakra vonatkoznak. Egy kis bolt, üzlet, műhely, mikrovállalkozás, kisvállalkozás számára is vannak fontos előírások amelyeket be kell tartani. Most a munkavédelmi részt vesszük át legközelebb megnézzük a tűzvédelmi szabályokat is például újabb előírás ,hogy egy bolt, üzlet eladóterében mennyi tűz és robbanásveszélyes anyagot szabad tárolni.

Raktározás munkavédelmi szabályai a tárolási helyekre vonatkozóan.

Az árumozgató, raktározási tevékenységet végző megbízott személy, anyagmozgatást végző gépkezelő (targonca, daru, kézi hidraulikus emelő stb.) köteles a rakodás helyszínét megvizsgálni az alábbi szempontok szerint:

  • padozat megfelelő teherbírása, tisztasága,

  • tárolási hely szabad terület méretének megfelelősége,

  • alátét keményfák műszaki állapotának, méreteinek, terhelhetőségének megfelelősége ( repedésmentes, sérülés mentes stb.)

  • a munkavégzés, raktározás hatókörben tartózkodó személyek biztonsága

  • tárolására használt állványok műszaki állapotát,

  • időszakos munkabiztonsági felülvizsgálat megléte

  • fa, műanyag, fém tároló kalodák műszaki állapotát

A rakodás megkezdését megelőzően a tárolandó anyag súlyának, terjedelmének, veszélyességének, törékenységének, alakjának figyelembe vételével kell a megfelelő emelési műveleteket megválasztani.

A törékeny anyagok mozgatásával – gép-, kézi – az anyagban fellépő feszültség, repedések fokozott veszélyt, kockázatot jelentenek az anyagmozgatásban résztvevő összes dolgozó számára. Ezért a mozgatás megkezdése előtt a mozgatni kívánt tárgyat szemrevételezéssel ellenőrizni kell, valamint az egyéni védőeszközök használatát, megfelelőségét fokozottan ellenőrizni szükséges.

A tehergépjármű vezetője a tehergépjárművel kizárólag akkor indulhat el a rakodás helyszínéről, ha a rakodást végző erre engedélyt adott illetve a teherautótól olyan távolságban van a rakománnyal együtt, amely nem okoz baleseti veszélyhelyzetet.

Darabáruk ki és betárolás-raktározás munkavédelmi szabályai

A raktári anyagmozgatás csak a csomagolási, illetve tárolási egységen feltüntetett árukezelési jelek figyelembe vételével végezhető.

A veszélyes áruk /pl.: veszélyes vegyi anyagok mérgek, tűz- és robbanásveszélyes folyadékok, gázok stb./ csak a többi anyagtól, terméktől elkülönítve, a vonatkozó tűzrendészeti szabályok, előírások szerint külön helyiségben, illetve szabad téren helyezhetők el.

A veszélyes árukra külön veszélyességi jelekkel kell a figyelmet felhívni.

Dobozolt vagy fóliázott áruk olló vagy vágókés alkalmazásáról úgy kell a dolgozónak elhelyezkedni, hogy szem ,illetve kéz sérülést ne okozzon.

A bontandó egység főlé hajolni balesetveszélyes!

Pántolt ládákat segédeszköz, ládabontó igénybevételével kell felbontani. Szegezett ládák esetén a kiálló szögeket a helyszínen el kell távolítani. Kiálló szöggel ládát, ládatetőt tárolni tilos! A szögtelenítés után a szegeket külön kell tárolni.

Pántokat, zárszalagokat, drótrámákat ezek bontása után azonnal össze kell hajtani és a munkavégzés környezetéből el kell távolítani a megfelelő tároló helyre.

Egyén munkabiztonsági előírások

A tárolás helyének megválasztásakor figyelembe kell venni, hogy az egyes árufajták a számukra kijelölt tároló helyeken csak az előírt módon lehelyezve tárolhatók. Csak ép, sérülésmentes csomagoló, illetve egységrakomány képző eszközben tárolható be áru.

Közlekedő utakon még átmenetileg sem helyezhető el árú, anyag, tárgy.

Nem torlaszolható el az áruval, anyaggal a vészkijárati ajtó, az ablak, a tűzjelző és tűzoltó készülékek, tűzcsapok, tűzvédelmi berendezések, tűzvédelmi eszközök, valamint a villamos berendezések kapcsolói és a biztosítótáblák.

Az áru vagy kiálló része nem nyúlhat bele a szabadon hagyandó közlekedőtérbe, gépi és kézi együttes anyagmozgatás esetében ez különösen fokozott kockázatot jelent.

A tárolási szinten (polcon) elhelyezett megbontott rakatot leesés-ledőlés ellen biztosítani kell. (pl.: fóliázással, egyéb rögzítéssel, kitámasztással stb.)

Önnek is segít a Munka-Tűz- Biztonság Szaktanácsadó Iroda!

Tájékozódjon a weboldalon a további fontos munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi szabályokról a weboldalon.

A balesetvédelem, munkavédelem, tűzvédelem területén kérdése van, gyors válasz kell telefonáljon.