Kézi anyagmozgatás során milyen alapvető munkavédelmi előírásokat kell betartani egy üzletnek, boltnak?

Tapasztalatunk szerint a boltokban, üzletben, kereskedelmi egységekben sok munkahelyi baleset a raktárakban, közlekedési utakon történik.

Miért? A munkavédelmi törvény is előírja a munkahelyi rend és tisztaság szükségességét. Több munkahelyi baleset van megbotlásból, ottfelejtett dobozon, raklapon való átesésen.

Kézi anyagmozgatás, kereskedelem és a munkahelyi rend:

Az anyagok szállítására szolgáló göngyölegeket, ládákat, csomagolásmódokat általában úgy kell megválasztani, hogy azok a szállítás, tárolás közben várható igénybevételnek feleljenek meg, a szállítás, tárolás biztonságát ne veszélyeztessék.

Szállítóeszközökön a le és felrakodást úgy kell végezni, hogy annak stabilitását e munka ne veszélyeztesse, amennyiben az nem biztosított, akkor rakodás előtt a veszélyeztetett oldalon alátámasztást kell biztosítani.

A szállítóeszközt úgy kell megrakni, illetve a terhet úgy kell elhelyezni rajta, hogy a rakomány súlypontja minél mélyebben legyen. A szállítóeszköz kezelőjét a rakomány a szabad kilátásban ne akadályozza.

Különböző méretű, különböző súlyú tárgyak,termékek, áruk felhalmozásánál, alul kell a nagyobb méretű, illetve súlyú és felül a kisebb méretű, illetve súlyú darabokat elhelyezni. Anyagok, tárgyak, termékek, áruk tárolásánál biztosítani kell azok veszélymentes lerakásának és elszállításának lehetőségét.

Sérült anyagot, göngyöleget a raktárakban lerakni nem szabad, tárolásukról külön kell gondoskodni.

Olyan anyagokat, amelyekből hegyes, éles részek állnak ki, tárolás előtt ezektől mentesíteni kell, vagy veszélymentes tárolási módjukat kell biztosítani.

A karbon dobozok felbontásánál tapéta vágó kés vagy olló használatánál a felbontásnál a baleseti kockázat elkerülése céljából a doboz fölé hajolni tilos!

A ládákról polcok szélén elhelyezett csöveken állva rakodást végezni balesetveszélyes.

Kizárólag szabványos létrák, zsámolyok, fellépők használhatók!

A kézi anyagmozgatás segédeszköz nélkül

A kézi anyagmozgatást végző ember szervezete, a mozgatott teher tömegétől függően jelentős fizikai igénybevételnek van kitéve, a hirtelen túlterhelés következtében maradandó egészségkárosodást, munkahelyi balesetet is szenvedhet.

A nagy tömegű terhek emelését egyenes háttal, hajlított térddel, lassú, egyenletes mozgással való felemelkedéssel kell végezni.

A terhet biztonságosan /egész tenyérrel megmarkolva/ kell megfogni. Ügyelni kell arra, hogy a tehertömeg középpontja a lehető legközelebb legyen a testhez.

A nagy tömegű, terjedelmes terheket nem a test előtt, hanem vállon vagy háton célszerű szállítani.

Kézi anyagmozgatásnál az alábbi alapszabályokat kell betartani:

  • a nagy tömegű terheket csak egyenes háttal, hajlított térddel, lassú egyenletes felemelkedéssel szabad megemelni

  • a terhet mindig biztonságosan, vagyis egész tenyérrel megmarkolva kell megfogni, a teher tömegközéppontja lehető legközelebb legyen a testhez

  • nagy tömegű, terjedelmes terheket nem a test előtt, hanem a vállon vagy a háton kell szállítani

 

Vállalkozás, fejlődés, siker!

Önnek is segít a Munka-Tűz-Biztonság Szaktanácsadó Iroda!  30 /261-01-52