Raktározás munkavédelme, bolt,üzlet, kereskedelem . Milyen munkavédelmi szabályok betartása javasolt?

Munkavédelem,  munkavédelmi szabályok, előírások, javaslatok.

Nem csak a nagy logisztikai, óriási tároló egységekre vonatkoznak.

Egy kis bolt, üzlet, műhely, mikrovállalkozás, kisvállalkozás számára is vannak fontos előírások amelyeket be kell tartani.

Most a munkavédelmi részt vesszük át legközelebb megnézzük a tűzvédelmi szabályokat is például újabb előírás ,hogy egy bolt, üzlet eladóterében mennyi tűz és robbanásveszélyes anyagot szabad tárolni.

Raktározás munkavédelmi szabályai a tárolási helyekre vonatkozóan.

Az árumozgató, tárolási tevékenységet végző megbízott személy, anyagmozgatást végző gépkezelő (targonca, daru, kézi hidraulikus emelő,önjáró stb.) köteles a rakodás helyszínét megvizsgálni az alábbi szempontok szerint:

padozat megfelelő teherbírása, tisztasága,tárolási hely szabad terület méretének megfelelősége,

  • alátét  műanyag, keményfák műszaki állapotának, méreteinek, terhelhetőségének megfelelősége ( repedésmentes, sérülés mentes stb.)

  • a munkavégzés, raktározás hatókörben tartózkodó személyek biztonsága

  • tárolására használt állványok műszaki állapotát,

  • időszakos munkabiztonsági felülvizsgálat megléte

  • fa, műanyag, fém tároló kalodák műszaki állapotát

A rakodás megkezdését megelőzően a tárolandó anyag súlyának, terjedelmének, veszélyességének, törékenységének, alakjának figyelembe vételével kell a megfelelő emelési műveleteket megválasztani.

A törékeny anyagok mozgatásával – gép-, kézi – az anyagban fellépő feszültség, repedések fokozott veszélyt, kockázatot jelentenek az anyagmozgatásban résztvevő összes dolgozó számára. Ezért a mozgatás megkezdése előtt a mozgatni kívánt tárgyat szemrevételezéssel ellenőrizni kell, valamint az egyéni védőeszközök használatát, megfelelőségét fokozottan ellenőrizni szükséges.

A tehergépjármű vezetője a tehergép járművel kizárólag akkor indulhat el a rakodás helyszínéről, ha a rakodást végző erre engedélyt, jelezte,hogy nem tartózkodik a veszélyes térben. adott illetve a teherautótól olyan távolságban van a rakománnyal együtt, amely nem okoz baleseti veszélyhelyzetet.

Darabáruk ki és betárolás munkavédelmi szabályai

A raktári anyagmozgatás csak a csomagolási, illetve tárolási egységen feltüntetett árukezelési jelek figyelembe vételével végezhető.

A veszélyes áruk /pl.: veszélyes vegyi anyagok mérgek, tűz- és robbanásveszélyes folyadékok, gázok stb./ csak a többi anyagtól, terméktől elkülönítve, a vonatkozó tűzrendészeti szabályok, előírások szerint külön helyiségben, illetve szabad téren helyezhetők el.

A veszélyes árukra külön veszélyességi jelekkel kell a figyelmet felhívni.

Dobozolt vagy fóliázott áruk olló vagy vágókés alkalmazásáról úgy kell a dolgozónak elhelyezkedni, hogy szem ,illetve kéz sérülést ne okozzon.

A bontandó egység főlé hajolni balesetveszélyes!

Pántolt ládákat segédeszköz, ládabontó igénybevételével javasolt felbontani. Szegezett ládák esetén a kiálló szögeket a helyszínen el kell távolítani. Kiálló szöggel ládát, ládatetőt tárolni tilos! A szögtelenítés után a szegeket össze kell gyűjteni és külön kell tárolni.

Pántokat, zárszalagokat, drótrámákat ezek bontása után azonnal össze kell hajtani és a munkavégzés környezetéből el kell távolítani a kijelölt tároló helyre.

Vállalkozás, fejlődés, siker.

Legyen Ön is sikeres.

Önnek is segít a Munka-Tűz-Biztonság Szaktanácsadó Iroda.