Munkahelyi baleset esetén mi a kötelezettség?

A munkabaleseti jegyzőkönyv elkészítésén kívül meg kell állapítani, miért történt a munkabaleset, megfelelő megelőző intézkedéseket kell bevezetni és a munkavédelmi dokumentációk kockázatelemzés, kockázatértékelés, munkavédelmi oktatás stb. hiánya esetén elkészíteni.

Nézzük meg egyáltalán mi tekinthető munkahelyi balesetnek.

Munkabaleset: az a baleset, amely a munkavállalót szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül. A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a munkavállalót a foglalkozás körében végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett üzemi étkeztetés stb. igénybevétele során éri.

Mi nem munkahelyi baleset?

Nem tekinthető munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező balesetnek (munkahelyi balesetnek) az a baleset, amely a sérültet a lakásáról (szállásáról) a munkahelyére, illetve a munkahelyéről a lakására (szállására) menet közben éri. Kivéve, ha a baleset a munkáltató saját vagy bérelt járművével történt. Csonkolásos munkabaleset: az a munkabaleset, amely bármely ujj első percének az elvesztését eredményezi, továbbá az ennél súlyosabb esetek összessége.

Súlyos munkabaleset történt S.O.S. intézkedés kell!

Súlyos az a munkabaleset

  •  a sérült halálát , magzata vagy újszülöttje halálát, önálló életvezetését gátló maradandó károsodását okozta.
  •  valamely érzékszerv, érzékelőképesség, illetve a reprodukciós képesség elvesztését vagy jelentős mértékű károsodását okozta.
  • orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást okozott.
  • hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének elvesztését, továbbá ennél súlyosabb csonkulást okozott, illetve.
  •  tkori állapot megőrzése további súlyos veszélyhelyzetet idézne elő vagy jelentős anyagi kárral járna, akkor a baleseti helyszínről fényképet, videofelvételt vagy egyéb,a munkabaleset kivizsgálását elősegítő dokumentumot kell készíteni.

A súlyos munkahelyi balesetet:

A munkáltatónak – telefonon, telefaxon, e-mailben vagy személyesen – haladéktalanul be kell jelentenie a rendelkezésre álló adatok közlésével. A munkabaleset helyszíne szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi hatósági hatáskörében eljáró járási hivatala felé.

Súlyos munkabaleset esetén a munkáltató a munkavédelmi hatóság megérkezéséig köteles a baleseti helyszínt a mentést követően balesetkori állapotában megőrizni.

A 3 munkanapot meghaladó munkaképtelenséget okozó munkabalesetről készült munkabaleseti jegyzőkönyvet a tárgyhót követő hónap 8. napjáig a munkáltatónak meg kell küldenie a munkabaleset helyszíne szerint illetékes munkavédelmi hatóság részére.

Önnek is Segít a Munka-Tűz-Biztonság Szaktanácsadó Iroda!

30-261-01-52