Alkalmi munkavállaló alkalmazása , kereskedelem, turizmus.

A kereskedelemről szóló törvényben meghatározott kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál végzett munka.alkalmi munkavállaló alkalmazása

A kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységhez tartozik az idegenvezetői tevékenység, a lovas szolgáltató tevékenység, a szálláshely-szolgáltatási tevékenység, a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység, valamint az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység.

Munkavédelmi szempontból alapvető cél és feladat a munkavállalók egészségének, testi épségének, munkavégző képességének megőrzése, védelme.

Ennek érdekében a munkahelyen meg kell előzni a munka baleseteket, és meg kell valósítani, hogy a munkavégzésből eredő megterhelések, ne károsítsák a munkavállaló egészségét, ne rontsák munkavégző képességét. Az idénymunka szervezése sokféle kihívással jár.

A munkáltatót felelősség terheli, ha az idénymunkás balesetet szenved munkavégzés közben vagy egyes esetekben akár munkába menetkor is.

Alkalmi munkavállaló alkalmazása, a legfontosabb munkáltatói feladatok a munkavédelem területén az alábbiak: 

  1. a veszélyek elleni védekezés módját meghatározni, tevékenységét a munkavédelemre vonatkozó szabályok szerint végezni.
  2. · biztosítani o a munkavégzés tárgyi feltételeit (pl. munkahely, munkaeszköz, egyéni védőeszköz, alkalmazott anyagok, megfelelő mennyiségű, az egészségügyi előírásoknak megfelelő minőségű ivóvíz, a munkahely és a munka jellegének megfelelően öltözködési, tisztálkodási, étkezési, pihenési lehetőség).
  3. a munkavégzés személyi feltételeit (pl. foglalkoztathatósági vizsgálat, szükséges létszám, oktatás, előírt szakképzettség, ismeretek, oktatás, készség, jártasság).
  4. a munkavégzés szervezési feltételeit (pl. munkairányítás, rendkívüli esetekre vonatkozó eljárások, mentési terv, gépkönyvi előírások, megfelelő utasítások, elsősegélynyújtás, sérülékeny csoportba tartozók foglalkoztatási szabályainak betartása, pihenőidő); · alkalmazni a munkafolyamatra, a munkavégzés során használt anyagokra vonatkozó előírásokat.
  5. a munkabiztonsági, illetve munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősített feladatok szakember általi ellátásáról gondoskodni.
  6. gondoskodni az előírt eljárások elvégzéséről (pl. kockázatértékelés, munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések kivizsgálása).
  7. · rendszeresen meggyőződni, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket.
  8. · a munkavédelmi képviselő választás feltételeit biztosítani (a munkavállalók többségének kezdeményezésére vagy ha a munkavállalók száma eléri a 20 főt), és gondoskodni, hogy a dolgozók/képviselőik részt vehessenek a munkavédelmi intézkedések megvitatásában.

 

Munkavédelmi szabályok a  munkahelyen:

ahol különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak, a munkavégzést úgy kell összehangolni, hogy az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra az veszélyt ne jelentsen.

Ahol veszély fenyeget, ott egyedül munkát végezni nem szabad. Ha pedig a munkát egyidejűleg két vagy több munkavállaló végzi, az egyik munkavállalót meg kell bízni a munka irányításával, és ezt a többiek tudomására kell hozni.

Ha a munka a munkavállalóra veszéllyel járhat, jogszabály írja elő, hogy az adott munkát milyen szakképzettséggel, illetőleg gyakorlattal rendelkező személy végezheti. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek teljesítése helyett a munkáltató pénzbeli vagy egyéb megváltást nem adhat.

Vállalkozás, fejlődés, siker.

Legyen Ön is sikeres.

Segít a Munka-Tűz-Biztonság Szaktanácsadó Iroda.

Tel.: 0630-261-01-50