Munkavédelmi oktatás gyakori kérdések:

Munkavédelmi oktatást ki tarthat? Mikor kell munkavédelmi oktatást tartani?

Munkavédelmi oktatási napló vagy munkavédelmi oktatási jegyzőkönyv?

Munkavédelmi oktatás jogszabály alapján?

Ki készíthet munkavédelmi oktatási tematikát?

A munkavédelmi oktatáson kívül, tűzvédelmi oktatás is kell? 

Mikor kell munkavédelmi oktatás?

1.munkába álláskor,

2. munkahely vagy munkakör megváltozásakor

3.az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés tárgyi,környezeti körülményeinek változásakor,

4. munkaeszköz átalakításakor , új munkaeszköz üzembe helyezésekor,

5. új technológia bevezetésekor

Munkavédelmi oktatás : Budapest, Győr, Sopron, Pécs, Szeged, Miskolc, Balaton és környéke, Veszprém, Békéscsaba, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Érd, Hódmezővásárhely, Kaposvár, Kecskemét, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Salgótarján, Székesfehérvár, Szekszárd, Szolnok, Szombathely, Tatabánya, Zalaegerszeg stb.

Munkavédelmi oktatás megtartásának egyéb szabályai :

Munkaidőben kell megtartani, időszakonként a megváltozott, új kockázatokat, veszélyek, megelőzési intézkedéseket,feladatokat  is figyelembe véve ,meg kell ismételni.

A munkáltató köteles tájékoztatni a munkavállalókat a kockázatértékelés és a munkavédelmi intézkedések tapasztalatairól.

Hogyan kell a munkavédelmi oktatást dokumentálni?

Az oktatás elvégzését a tematikával és a résztvevők aláírásával írásban kell rögzíteni. A munkavédelmi oktatási napló és a munkavédelmi oktatási jegyzőkönyv is megfelelő. A kötelező tartalmi elemek betartása fontos.

Dolgozhat-e a munkavállaló munkavédelmi oktatás nélkül ?

Az előírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható.

A munkavédelmi oktatási tematika:

– dolgozók munkavédelemmel kapcsolatos jogai és kötelezettségei;
– munkavégzéskor előforduló baleseti veszélyforrások, kockázati tényezők, védelmi rendszerek ismertetése;
– gépek, berendezések biztonságtechnikája;
– munkakörre vonatkozó biztonságtechnikai előírások;
– kezelési, technológiai, karbantartási utasítások ismertetése;
– higiénés előírások, orvosi vizsgálatok rendje;
– munkavédelmi szabályzat, helyi utasítások, munkakörre vonatkozó utasítások;
– elsősegély nyújtási ismeretek, környezetvédelmi ismeretek;
– munkabalesetek jelentési kötelezettségei és eljárás szabályai;
– veszélyes anyagok és készítmények kezelésével, tárolásával, szállításával és felhasználásával kapcsolatos biztonságtechnikai előírások;
– munkaeszközök üzembe helyezése, használata;
– a többfunkciós és a cserélhető munkaeszköz vagy a kiegészítő berendezés fel- és leszerelése, működtetése;
– a munkaeszköz meghibásodási lehetőségei, a munkavállalónak a hibák elhárításával kapcsolatos feladatai;
– a rendkívüli körülmények bekövetkezése esetén szükséges teendők;
– a különböző alkalmazási célú védőburkolatok és biztonsági berendezések szerepe, kiiktatás tilalma, meghibásodás, rendellenes működés jelentési kötelezettsége;
– a munkaeszközök rendeltetésellenes használata és annak következményei;
– a veszélyes terek megközelítése, az alkalmazott védelmi megoldások;
– a munkavállaló munkakörébe tartozó beállítási feladatok;
– a munkaeszköz használatához szükséges egyéni védőeszközök és használatuk követelményei;
– a munkaeszköz üzemeltetéséből adódó helyi sajátosságok, előírások;

Az oktatás nem minősül szaktevékenységnek, a vezető is megtarthatja a munkavállalóinak,viszont az oktatást csak munkavédelmi szakember által vagy  jogszabályi előírásoknak megfelelő személy részvételével vagy általa összeállított munkavédelmi, tűzvédelmi oktatási tematika alapján lehet megtartani !!! Tájékozódjon!!! Egy hatósági ellenőrzés során így elkerülhető a bírság.

Szükség esetén megtartjuk a munkavédelmi oktatást és egyben a tűzvédelmi oktatást is. Segítünk a munkavédelmi oktatásban

vagy

munkavédelmi oktatási tematikát és tűzvédelmi oktatási tematikát adunk ezek után a vezető is megtarthatja az oktatást.

Munkavédelmi oktatási tematikára és tűzvédelmi oktatási tematikára van szükségese?

Az általunk készített, hitelesített oktatási anyagot, postai úton elküldjük és így önnek nincs problémája és elkerülhető  akár a  150,000 Ft/ alkalmazott bírság tétel.

Ingyenes tanácsadás, a munkavédelem. tűzvédelem területén segítünk!

Írjon a kapcsolat menüpont alatt,vagy   hívjon a 06-30-261-01-52-es telefonszámon.

Rugalmas,gyors,egyszerű megoldás.

Telefonos vagy online felmérés. Ön választ!

Elkészítjük a munkavédelmi oktatási tematikát, tűzvédelmi oktatási tematikát.

Postai úton eljuttatjuk. Nincs kiszállási díj ,egyéb költségek.

Ha szeretné ezek után megkaphatja  tőlünk a kedvezményes  munkavédelmi, tűzvédelmi dokumentációs csomagunkat!

Így nyugodtabb lehet egy hatósági ellenőrzés  előtt,közben és utána.

A munkavédelem,tűzvédelem területén teljes segítséget adunk.

0630-261-01-52   

(hétfőtől-szombatig, 07:00-19:00 óra között.)