Kockázatelemzés kockázatértékelés a munkavédelem területén alapvető dokumentációk.

A  kockázatelemzés kockázatértékelés, kockázatbecslés elkészítése,  +szaktanácsadás.

Telefonos, fényképes felméréssel,egyeztetéssel  történő munka- és tűzvédelmi állapot felmérése, 

Gyorsan rugalmasan,egyszerűen az egész ország területén kattintson ide ,ha érdekli és S.O.S szüksége van rá!

Dokumentáció elkészítése

Helyszíni felmérésre is van lehetőség!

06-30-261-01-52

Bővebben :

A kockázatértékelés a munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések/fokozott expozíciós esetek megelőzésére alkalmazott, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés megteremtése érdekében tett munkáltatói intézkedések kulcsfontosságú eleme.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 1998. január 1-jétől vezette be munkáltatói feladatként a kockázatértékelést. Az Mvt. 54. § (2) bekezdése kimondja, hogy a munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel.

A munkáltató a kockázatértékelést, a kockázatkezelést és a megelőző intézkedések meghatározását – eltérő rendelkezés hiányában – a tevékenység megkezdése előtt, azt követően indokolt esetben, de legalább 3 évente köteles elvégezni az Mvt. 54. § (3) bekezdése szerint.

rákkeltő anyaggal végzett tevékenység esetén: kétévente [26/2000. (IX.30.) EüM r.],

– biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalókat foglalkoztatóknál: évente [61/1999. (XII.1.) EüM r.],

– a munkavállalókat érő zajterhelés meghatározásához: évente „felülvizsgálat” [66/2005. (XII. 22.) EüM r. 7.],

– azoknál a tevékenységeknél, ahol a munkavállalók mechanikai rezgésnek lehetnek kitéve: évente „aktualizálás” [22/2005. (VI. 24.) EüM 

A kockázatértékelés elvégzése munkavédelmi,munkabiztonsági, illetve munka egészségügyi szaktevékenységnek minősül.