Egyéni védőeszköz fontos tudnivalók:

Egyéni védőeszköz:

minden olyan eszköz, amelyet a munkavállaló azért visel vagy tart magánál, hogy az a munkavégzésből, a munkafolyamatból, tevékenységből illetve a technológiából eredő kockázatokat az egészséget nem veszélyeztető,biztonságos  mértékűre csökkentse.

A munkáltató gondoskodik arról, hogy az egyéni védőeszköz, egyéni védőfelszerelés :

  1.  úgy nyújtson védelmet a munkakörnyezeti kockázatokkal szemben, hogy önmaga ne idézzen elő további veszélyt.
  2. feleljen meg a munkavégzés tárgyi, környezeti, személyi  körülményeinek.
  3. az ergonómiai követelményeknek , munkavállaló egészségi állapotának megfeleljen.
  4.  igazítás elvégzése után illeszkedjen viselőjére.

 Az egyéni védőfelszerelés személyes használatra szolgál, kihordási ideje nincs. Amennyiben a munkavégzés körülményei megkívánják, hogy valamely védőeszközt ne csak egy személy, hanem többen is használjanak, hordják, megfelelő intézkedéseket kell tenni annak biztosítására, hogy az ilyen használat ne jelentsen egészségügyi vagy higiénés kockázatot a használókra nézve.
 A védőeszközt a munkáltató ingyenesen biztosítja, továbbá karbantartás, tisztítás, javítás vagy csere útján gondoskodik arról, hogy a védőeszköz használható,  megfelelő higiénés állapotban legyen.

 A munkavállaló az egyéni védőeszköz,egyéni védőfelszerelés használatáról érvényesen nem mondhat le.
 A munkavállaló az egyéni védőeszközt, egyéni védőfelszerelést  nem viheti el a munkahelyéről, kivéve, ha a munkáltató engedélyezte elvitelét. Amennyiben a munkavégzés helye változó és a munkáltató más módon nem tudja biztosítani az egyéni védőeszközt, védőfelszerelést a munkavállaló számára, az egyéni védőeszköz elvitele közegészségügyi szabályokba nem ütközik.