Tűzoltó készülék, poroltó, porral oltó, tűzoltó készülékek, tűzoltó készülék karbantartás, tűzoltó készülék ellenőrzés, tűzvédelem, tűzvédelmi törvény.

A tűzoltó készüléket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.

Tűzoltó készülék:

karbantartását kizárólag a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló végezheti. A  karbantartását az arra vonatkozó, érvényes tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvánnyal rendelkező karbantartó személy végezheti.

A készenlétben tartó vagy képviselője rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék

 • az előírt készenléti helyen van-e,
 • rögzítése biztonságos-e,
 • látható-e,
 • magyar nyelvű használati utasítása olvasható-e,
 • használata nem ütközik-e akadályba,
 • valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található-e,
 • hiánytalan szerelvényekkel ellátott-e,
 • fém vagy műanyag plombája, zárópecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a karbantartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen-e,
 • karbantartása esedékes-e,
 • készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető-e és
 • állapota kifogástalan, üzemszerű-e.

 

Ha a készenlétben tartó az ellenőrzés során hiányosságot észlel, gondoskodik annak megszüntetéséről.

A készenlétben tartó gondoskodik a készenlétben tartott, jogszabályban meghatározott időközönkénti karbantartásáról, a részben vagy teljesen kiürült, kiürített tűzoltó készülékek újratöltéséről.

Tűzoltó készülék üzemeltetési  napló, tűzvédelmi üzemeltetési napló:

A készenlétben tartó az általa végzett ellenőrzésekről, valamint a tűzoltó készülék karbantartásokról tűzvédelmi üzemeltetési naplót vezet, mely tartalmazza

 • a létesítmény nevét és címét,
 • a  típusjelét,
 • az egyértelmű azonosítását készenléti hely vagy a tűzoltó készülék gyártási száma megadásával,
 • az ellenőrzésének vagy karbantartásának fokozatát (készenlétben tartó általi ellenőrzés, alapkarbantartás, középkarbantartás, teljes körű karbantartás) és dátumát,
 • a tűzoltó készülékek ellenőrzését vagy karbantartását végző személy nevét és aláírását.

A  selejtezéséről a tulajdonos gondoskodik.

Tűzoltó készülékek esetében az oltásteljesítményekhez tartozó oltóanyagegység-mennyiségeket az alábbi táblázat tartalmazza.

Oltóanyag-egység [OE] MSZ EN 3-7 szabvány szerinti tűzosztály MSZ EN 1866 szabvány szerinti tűzosztály
A B  
1 5A 21B
2 8A 34B
3 55B
4 13A 70B
5 89B
6 21A 113B
9 27A 144B
10 34A
12 43A 183b
15 55A 233b
16 EGY
17 II B
18 III B
19 IV B

Abban az esetben, ha egy önálló rendeltetési egységben A és B osztályú tüzek is előfordulhatnak és a készenlétben tartott tűzoltó készülék olyan A és B osztályú tűz oltására alkalmas, melyekhez különböző oltóanyag-egységek tartoznak, akkor a kisebb oltóanyag-egységet kell figyelembe venni.

Önálló rendeltetési egység vagy szabadtér

alapterületig m2

Általános esetben Robbanásveszélyes anyag tárolása
50 2 6
100 3 9
200 4 12
300 5 15
400 6 18
500 7 21
600 8 24
700 9 27
800 10 30
900 11 33
1.000 12 36
minden további 250 +2 +6

Szeretné tudni milyen tűzoltó készülék kell?

Önnek is segít a Munka-Tűz- Biztonság Szaktanácsadó Iroda!

Vállalkozás, fejlődés, siker.

Tájékozódjon a munkabiztonsági, tűzbiztonsági és balesetvédelmi további fontos szabályokról a weboldalon.

A munkavédelem, tűzvédelem területén kérdése van, gyors válasz kell telefonáljon.