Tűzvédelmi szabályzat társasház, cég, vállalkozás részére.

Tűzvédelmi használati szabályrendszer készítés társasház részére.

Szükségesé vált a tűzvédelmi szabályzat elkészítése, újraírása, aktualizálása?

Tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet  módosítása.

Tűzvédelmi szabályzat társasház, cég, vállalkozás:

A tűzvédelmi szabályzat, tűzriadó terv, kiürítés számítás, menekülési,tűzriadó rajz elkészítése mellett ,tűzvédelmi szaktanácsadással is segítünk.

Tűzvédelmi szakembert kell mostantól foglalkoztatni ?

Segítségnyújtás, szaktanácsadás a tűzvédelem területén.

Fontos változások a tűzvédelmi szabályzat készítésével kapcsolatban.

1.)   A Tűzvédelmi szabályzatnak tartalmaznia kell

„k) a készítője nevét és elérhetőségét, valamint a készítő aláírását.”

2.)„4/A. § (1) A háromszintesnél magasabb és tíznél több lakó- és üdülőegységet magában foglaló épületben, épületrészben a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, ezek hiányában az épület, épületrész tulajdonosa köteles

  1. a) írásban kidolgozni az épületre, épületrészre vonatkozóan a tűzjelzés tartalmi követelményeit, az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység szabályait, a tárolásra vonatkozó előírásokat, a nyílt láng használatára és a dohányzásra vonatkozó korlátozásokat, a tüzelő- és fűtőberendezések, továbbá az elektromos berendezések használatának előírásait, a tűzoltási felvonulási területre vonatkozó szabályokat, a lakók, illetve az ott-tartózkodók riasztásának és menekülésének lehetséges módozatait, a tűzvédelmet biztosító eszközök, berendezések használatára vonatkozó előírásokat, valamint
  2. b) gondoskodni ezek megismertetéséről, megtartásáról és megtartatásáról.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tűzvédelmi használati szabályokat a készítésére kötelezett a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén átdolgozza, és naprakészen tartja.

(3) E szakasz alkalmazásában lakó- és üdülőegység a lakás, valamint a kereskedelemről szóló törvény szerinti szálláshelynek nem minősülő üdülő.”

„6. § A 4/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kötelezettséget legkésőbb 2016. március 31-ig kell teljesíteni.”

A további tűzvédelmi változásokról ,előírásokról tájékozódhat a hírek menüpont alatt.

Vállaljuk társasháznak, cégeknek, vállalkozásoknak a tűzvédelmi szabályzat elkészítését, a meglévő felülvizsgálatát, frissítését.

Elkészítjük önnek a tűzvédelmi szabályrendszert.

Adunk mellé egy tűzvédelmi házirendet is. 

Továbbá a szabályzat tartalmazz tűzvédelmi üzemeltetési napló vezetéséhez szükséges formanyomtatványokat

Cégeknek, vállalkozásoknak a tűzriadó tervet kihelyezhető rajzos formában is elkészítjük. 

A fontos tűzvédelmi változásokról a hírek között tájékozódhat. 

Tűzvédelmi Szabályzat a 2016-os évre, akár 20 % kedvezménnyel!
Kattintson ide!