Tűzvédelmi előírások.

Tűzvédelmi előírások, jogszabályok:

 

2004.évi CXL. törvénya közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

1996.évi XXXI. törvénya tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

259/2011. (XII. 7.) Kormány rendeleta tűzvédelmi     hatósági     feladatokat    ellátó   szervezetekről,      a  tűzvédelmi      bírságról    és   a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról
43/2011. (XI. 30.) BM rendelet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről
43/2011. (XI. 30.) BM rendelet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről
45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól
47/2011. (XII. 15.) BM rendele ta tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól
9/2015. (III. 25.) ÖM rendeleta hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről
2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
50/2011. (XII. 20.) BM rendeleta bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről
239/2011. (XI. 18.) Kormány rendelet az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra,      valamint      a   hivatásos     tűzoltóság, önkormányzati   tűzoltóság   és   önkéntes   tűzoltó   egyesület   fenntartásához   való   hozzájárulásra vonatkozó szabályokról
3/2009. (II. 4.) ÖM rendelet a  megújuló energiaforrásokat -biogázt, bioetanolt, biodízelt- hasznosító létesítmények tűzvédelmének műszaki követelményeiről
6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet  A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól
22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról
1997.évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
253/1997. (XII. 20.) Kormány rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
57/2013. (II. 27.) Kormány rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
312/2012. (XI. 8.) Kormány rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
210/2009. (IX. 29.) Kormány rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
239/2009. (X. 20.) Kormány rendelet  a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely- üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről
23/2011. (III. 8.) Kormány rendelet  a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről
2012.évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról
275/2013. (VII. 16.) Kormány rendelet  az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól

Tűzvédelmi előírások

 

Kérdése van ?

Hívjon !

Segítünk !

06-30-261-01-52