Nyitás: üzletnyitás, kávézó nyitás, kocsma nyitás, büfé nyitás, pékség, turkáló , étterem nyitás, autókereskedés nyitás, élelmiszerbolt,használt ruha üzlet nyitása, ruházati üzlet, bolt nyitás, kereskedés, piaci árusítás,kiskereskedés, nagykereskedés, üzemeltetés feltételei.

Egy új üzlet,új bolt, új kereskedelmi egység, új vendéglátóegység megnyitását a területileg illetékes önkormányzatnál kell intézni.

A  hivatalból kiértesítik  az illetékes szakhatóságokat, akik a helyszínen  ellenőrzést tartanak és ellenőrzikhasználati szabályokat és a dokumentációkat.

Munkavédelem ,tűzvédelem, balesetvédelem, dokumentációk.

Önnek is segítünk!

Elkészítjük a szükséges dokumentációkat.

Az egész ország területén .

Kérdése van ? Hívjon !

06-30-261-01-52 vagy írjon!

Ingyenes szaktanácsadás.

Gyors és rugalmas megoldás: a szükséges dokumentációk elkészítése emailles, telefonos egyeztetéssel, szükség esetén helyszíni tanácsadás, a dokumentációk eljuttatása postai úton,fizetés átutalással.

Nincs kiszállási díj, egyéb költségek.

Rugalmasan, gyorsan, egyszerűen.

Munkavédelem ,tűzvédelem, HACCP dokumentációs csomag.

Kémiai kockázatbecslés, HACCP kézikönyv, munkavédelmi kockázatelemzés, szabályzatok,

munkavédelmi oktatási tematika, tűzvédelmi oktatási tematika, formanyomtatványok, tűzvédelmi dokumentációk stb.

Minden ami kell . Kattintson ide.

Egy kis segítség, hasznos információ :

Kérhetik például étterem nyitás esetén :

Közmű nyilatkozatokat, technológiai leírást és elrendezési rajzot, anyagmozgatási és személyforgalmi és göngyölegtárolási tervet, az áruszállítás tervezett módját, tervezett alkalmazotti létszámot, szakképesítéshez kötött tevékenység esetén az előírt képesítés igazolását,  tisztítási, mosogatási, takarítási utasítást, melléktermék és a hulladék-kezelési és ártalmatlanítási tervet, az ivóvíz megfelelőségét tanúsító, 30 napnál nem régebbi vízvizsgálati eredményt, vendéglátó létesítmény esetében nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a létesítményben szándékoznak-e előkészítetlen lőtt vadat feldolgozni.

ÁNTSZ

A közegészségügyi szempontból ellenőrzi az élelmiszeres vállalkozásokat, általános higiéniai állapotokat, személyi higiéniát, a veszélyes anyagok felhasználását, kémiai kockázatelemzés, kémiai kockázatbecslés, kémiai kockázatértékelés dokumentációt.

A veszélyes anyagok esetén regisztráció szükséges, elektronikusan az ÁNTSZ honlapján lehet a bejelentést megtenni. Kémiai kockázatbecslést kell készíttetni, a veszélyes készítmények biztonsági adatlapjaival rendelkezni kell.

Ellenőrzi továbbá a dohányzás szabályait, dohányzási szabályzatot kell készíteni.

Munkavédelem

A munkavédelmi felügyelőség, munkavédelmi hatóság munkabiztonsági és munkaegészségügyi szempontú ellenőrzést végezhet. Munkavédelmi szabályzat, kockázatelemzés, kockázatértékelés, egyéni védőeszköz juttatási rend, munkavédelmi oktatás, gépek, berendezések, eszközök munkabiztonsági felülvizsgálata,gépkönyv, használati kezelési utasítás, az előírt munkavédelmi szakember foglalkoztatása, érintésvédelmi  felülvizsgálat stb.

 

NÉBIH (Állategészségügy)

Az Élelmiszerlánc-biztonsági hivatal élelmiszer biztonsági szempontból ellenőriz. Az élelmiszeres vállalkozások működéséhez elengedhetetlen a HACCP rendszer kiépítése, bevezetése, működtetése, időszakos felülvizsgálata. A HACCP kézikönyv alapdokumentum a biztonságos élelmiszer forgalmazásához, előállításához.

HACCP naplókat kell vezetni.

A tevékenységben, termékkörben, üzemeltető tevékenységében, adataiban változás következik be, úgy a rendszert felül kell vizsgálni.

Az élelmiszeres vállalkozónak gondoskodni kell a dolgozók képzéséről, a higiéniai oktatás szükséges.

Az  Állategészségügyi hatóság ellenőrzései során az egyik legfontosabb terület a termékek nyomon követése, jelölése. Minden esetben tudni kell bizonyítani a termék származását, eredetét.

Az élelmiszer előállító vállalkozásnak Gyártmánylapot kell készítenie.

Katasztrófavédelem:

Ellenőrzi a tűzvédelmi oktatás meglétét, tűzoltó készülékek, létesítési szabályok, használati szabályok megfelelőségét. Tűzvédelmi dokumentáció, tűzvédelmi üzemeltetési napló, tűzvédelmi szabályzat, tűzriadó terv, villámvédelmi felülvizsgálat, tűzvédelmi felülvizsgálat stb.

nyitás