Vendéglátás és a munkavédelem az éttermi szolgáltatás területén.

Munkavédelem szabályai vendéglátás, étterem, konyha, mire figyeljünk!

Fontos gyakorlati munkavédelmi szabályokról olvashat  a vendéglátás területén!

Munkavédelem a főző konyhában:

Nyitott főző- és olvasztó edények felett gáz-, illetve gőzgyújtó ernyővel és elvezetőkürtővel ellátott elszívó berendezést kell kialakítani.

Edényzet fedelének felnyitásához olyan emelő berendezést (ellensúly, csiga) vagy kézi segédeszközt (rúd, emelőfa) kell kialakítani, illetve biztosítani, amely használatával a forrázás veszély kiküszöbölhető.

Emelő berendezéssel felnyitott edényzet fedelét visszacsapódás ellen megfelelően záródó szerkezettel biztosítani kell.

Főzőüst leeresztő szelepét megfelelő biztosítás alkalmazásával az akaratlan kinyílás, illetve kinyitás ellen védeni kell.

Elektromos működésű főző-sütő berendezés bekapcsolt állapotát jelzőfénnyel kell jelezni.

Nyomás alatt lévő főzőüstből az ürítést csak a belső nyomás megszüntetése után és fokozatosan szabad megkezdeni.

Kiöntéskor a kiöntő csúccsal szemben elhelyezkedni tilos!

Kiöntést csak fokozatosan szabad végezni.

Főzőberendezést fűtésre használni nem szabad!

Tűz- és robbanásveszélyes anyaggal átitatott ronggyal vagy más eszközzel tüzelő- és fűtőberendezést tisztítani nem szabad!

Elektromos fűtésű húspárolót vízzel feltölteni, a berendezés áramtalanítása után szabad.

Zsiradékot, gyúlékony anyagot a tűzhely felett vagy annak közelében egyik edényből a másikba átönteni tilos!

Forró edények megfogásához, sütőberendezések forró lemezeinek és rácsainak elszedéséhez erre a célra kialakított segédeszközt , fogóruhát kell használni.

Főzőedényből hentesárut csak hosszúnyelű fa, vagy műanyag csipesszel vagy villával szabad kiemelni.

Forró folyadék keveréséhez vagy forró zsíradékba történő mártogatáshoz, sütéshez hosszú nyelű villát, fogót kell használni.

Húst vagy hússzeleteket a testtel ellentétes irányú mozdulatokkal kell a zsírba helyezni.

Forró zsíradékkal, vagy folyadékkal telt edényt munkaasztalra, illetve tűzhelyre csak teljes alapfelületével szabad elhelyezni.

Forró anyagot tartalmazó edényt a padlóra helyezni tilos!

Ételkészítésre  jól rögzített fülekkel, illetve nyelekkel ellátott edényeket szabad használni.

Azt az edényt, amelyet kézzel mozgatnak, forró étellel vagy folyadékkal csak űrtartalmának 3/4 részéig szabad megtölteni.

Forró ételt tartalmazó edényeket az e célra kijelölt, a közlekedési úttól elválasztott helyen is csak tároló zsámolyon szabad tárolni.

Forró ételt tartalmazó edény kézi szállítása előtt meg kell győződni arról, hogy a szállítási útvonal szabad, csúszásmentes.

Konyhagépek, munkavédelmi előírások és a vendéglátás:

Az egyetemes konyhagépre segédgépet felhelyezni vagy levenni csak a hálózati kapcsoló kikapcsolása és hálózatról történt leválasztása után szabad.

Az egyetemes konyhagép működtetése során a segédgépbe szorult alapanyagot a hálózati kapcsoló kikapcsolása,  a gép hálózatról történt leválasztása után szabad eltávolítani.

Egyetemes konyhagépnél a szeletelő, vágó, reszelő segédgépek használata előtt meg kell győződni arról, hogy az élvédő, a védőrács elzárja a forgó, mozgó éles kések környezetét, és így azt akaratlanul sem lehet megérinteni.

A dagasztógép csészéjének billentése előtt a gép működését kikapcsolással kell megszüntetni.

Hússzövő gépbe beszorult csontot csak a gép kikapcsolása és a hálózatról történő leválasztása után szabad eltávolítani.

Burgonyahámozó gép szennyvíz kivezetőjét tisztítani, dugulást elhárítani csak annak kikapcsolása és hálózatról történt leválasztása után szabad.

Duplafalú főzőüstök szelepeinek megfelelő működését a munka megkezdése előtt ellenőrizni kell. A rárakódott ételt, zsiradékot rendszeresen,

de legalább kétnaponta el kell távolítani.

Főzőüst túlnyomása alatt a szelepekhez nyúlni nem szabad!

A főzőüst belső túlnyomását, a belső hőmérsékletét és a szükséges folyadékszintet jelző műszereket a munka végzése alatt folyamatosan figyelemmel kell kísérni.

A duplafalú főzőüst szerelvényeinek használhatóságát, biztonságos állapotát a munka megkezdése előtt ellenőrizni kell.

A nyomás alatt lévő főzőüstből az ürítést csak a belső túlnyomás megszüntetése után, és csak folyamatosan szabad megkezdeni.

Főzőzsámolyok háromoldali megközelíthetőségét biztosítani kell. A zsámolyok előtt legalább 2 m2 kezelőteret kell biztosítani.

Hús feldolgozás munkavédelmi szabályai:

Hús bontásához, csontozásához csak olyan kést szabad használni, amelynek nyelén a kéz védelmére kialakított élvédő van kiképezve a markolaton.

Hús feldolgozásakor a vágás iránya az emberi testtel ellentétes legyen.

Hústőkén vagy bontóasztalon elhelyezett húson kést nem szabad hagyni.

Nyers hús bontásához, csontozásához húsipari védőkötény és lánckesztyű használata kötelező.

Fenőacélt ütközőkarikával vagy ütköző felülettel kell ellátni.

Bárdot, kést, fenőacélt, illetve más kéziszerszámot csak az erre kijelölt helyen szabad tárolni.

Közlekedésnél a kés vagy villa hegyét a föld felé kell tartani. Ezek átadásánál ügyelni kell arra, hogy az átadás a nyél kézbeadásával történjen.

Henteskést csak tokban lehet szállítani.

Fagyasztott húsok, illetve csontok darabolását kézzel vagy csontfűrészgép segítségével kell elvégezni. A darabolandó árut a rögzített csontfűrészen kell mozgatni.

Csontozó szalagfűrész használata előtt meg kell győződni arról, hogy az előtolókar és a védőburkolat megfelelően működik, a védőburkolat és a motor kényszerkapcsolatban van.

Körfűrésszel történő darabolásnál kéziszorítót kell használni.

Halat bontani, filézni rögzített vágódeszkán kell.

Sör lefejtését ép hordók esetében szabad megkezdeni.

Sör lefejtésénél hibátlan lefejtőt szabad használni, amelyet használat előtt ellenőrizni kell.

A lefejtőfej beütésekor nem szabad föléje hajolni.

Munkavédelem szabályai vendéglátás, éttermi, konyhai munkák során:

Munkavédelem és a vendéglátás mosogatás, takarítás közben:

Mosogatás előtt meg kell győződni az edények, evőeszközök, üvegáruk épségéről. Mosogatómedence aljára gumi- vagy műanyaglapot kell helyezni, amelyet tisztán kell tartani.

Sérült edényeket, tányérokat, üvegárut, evőeszközt használni tilos!

A mosogatóban úgy kell az edényeket elhelyezni, hogy azok ne csússzanak és ne dőljenek el. Mosogatóba csak annyi edényt szabad rakni, amely a biztonságos munkavégzést nem befolyásolja.

Mosogatás és tárolás során üvegpoharakat egymásba helyezni tilos!

Késeket, villákat, bárdokat úgy kell a mosogatóba helyezni, hogy hegyük egyirányba álljon és tompa végük legyen a kéz felé. Késeket és egyéb szerszámokat csak külön-külön, egyenként szabad elmosni.

Az edények szennyeződését csak e célra gyártott kefe, seprű, vagy gumikaparó segítségével szabad eltávolítani.

Mosogatógép vagy mosogató segédgép alkalmazásánál csak a kezelési utasításban rögzítettek szerint szabad elhelyezni a mosogatandó tárgya

Vállalkozás, fejlődés, siker!

Önnek is segít a Munka-Tűz-Biztonság Szaktanácsadó Iroda!  30 /261-01-52