Vendéglátóhelyek újranyitása esetén , milyen munkavédelmi teendőink vannak.

Az újranyitáskor is érdemes átnéznünk a munkavédelmi, tűzvédelmi teendőinket.

Az időszakosan elvégezendő feladatokat,dokumentációkat mint például:vendéglátóhelyek újranyitása

  1. munkavédelmi oktatás, tűzvédelmi oktatás
  2. munkavédelmi kockázatelemzés, kockázatértékelés érvényessége, megléte
  3. tűzvédelmi üzemeltetési napló
  4. villamoshálózat biztonságtechnikai jegyzőkönyv
  5. biztonsági adatlapok
  6. munkáltatói szabályzatok, utasítások stb.

Vendéglátóhelyek újranyitása, munkavédelmi és munkabiztonsági teendők.

HŰTŐ-FŰTŐ BERENDEZÉSEK HASZNÁLATA A VENDÉGLÁTÁSBAN

2020. Május 17-től a vendéglátó helyeken a külső levegő beszívással rendelkező hűtő-fűtő berendezés használható, belső levegőkeringetésű berendezés használata nem megengedet.

A Kormány 213/2020. (V. 16.) Korm. rendelete a hűtő-fűtő berendezés veszélyhelyzeti üzemeltetéséről:

(1) A fokozott fertőzésveszélyre való tekintettel a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzletben (a továbbiakban: vendéglátó üzlet) – a (3) bekezdés szerinti kivétellel – kizárólag a külső levegő beszívással rendelkező hűtő-fűtő berendezés használható.

(2) A vendéglátó üzletben – a (3) bekezdés szerinti kivétellel – a belső levegőkeringetésű berendezés (a továbbiakban: berendezés) használata tilos.

(3) A (2) bekezdés szerinti tilalom nem terjed ki

  • azokra a helyiségre, amelyekben a berendezés használata az ott tárolt nyersanyagok állagának a megóvása, vagy az ott működtetett eszközök zavartalan működtetése miatt elengedhetetlenül szükséges, valamint

  • az UV-sterilizáló technológiával ellátott berendezésre.

Vendéglátóhelyek újranyitása esetén nézzük át,hogy megfelelő-e a biztonságos munkavégzéshez a munkakörnyezet.

A munkahely padlózata csúszásmentes felületű, egyenletes, botlásmentes legyen.

A munkahelyeken szabadon kell hagyni a menekülési utakat és a vészkijáratokat.

A menekülési utak jelölése, a menekülés irányába eső ajtók nyithatósága szükséges az előírások szerint.

Az ablakok, tetőablakok és szellőzők kialakítása során a biztonságos nyitás, zárás, beállítás tárgyi-műszaki feltételeit teljestíeni kell.

A munkaeszköz kezeléséhez, karbantartásához megfelelő mozgástér kell.

Műszaki, illetve szervezési intézkedések hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás esetén

A cukrászipari tevékenységet végző munkáltatóknál a súlyos terhek kézi mozgatása nem kerülhető el, ezért a munkáltatók döntő többségének gondoskodnia kell arról, hogy a kézi anyagmozgatás feltételei a legbiztonságosabbak és az egészségre ártalmatlanok legyenek.

Műszaki és szervezési intézkedésekkel meg kell oldani, hogy a felhasznált anyagokat minél kisebb adagokban kelljen mozgatni. Egyes munkaterületeken műszaki megoldásokat kell alkalmazni, t, így minimálisra csökkentették a hátsérülések kockázatát.

Munkavállalók tájékoztatása, munkavédelmi oktatás, tűzvédelmi oktatás:

A veszélyforrásokat és az ellenük való védekezés módját, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit a munkavállalókkal meg kell ismertetni. A munkáltatóknak gondoskodniuk kell a dolgozók munkavédelmi oktatásáról.

A munkavállalók oktatása, figyelembe véve a cukrászat sajátosságait, főként az egyéni védőeszközökre, veszélyes anyagokra/keverékekre, kedvezőtlen klímakörnyezetre, munkaeszközökre, kézi tehermozgatás egészségi és biztonsági követelményeire irányul.

Veszélyes anyag/keverék felhasználás

A veszélyes anyagok/keverékek (takarító-, tisztító- és fertőtlenítő szerek) felhasználása főként a munkaeszközök tisztítása és a helyiségek takarítása során jellemző. A kisebb létszámú munkaterületeken a munkavállalók saját maguk végzik a takarítást.

Veszélyes anyagok/keverékek tárolása az esetek döntő többségében az eredeti csomagolóeszközben történik. A vegyi anyag kisebb tárolóedénybe történő átfejtése során fel kell tüntetni a tartalmukat, azok természetét és a hozzájuk kapcsolódó veszélyeket.

Az eredetileg élelmiszerekhez gyártott csomagolóeszközben (pl.: ásványvizes-, üdítőitalos palackban) veszélyes anyagot/keveréket nem tárolhatok.

Munkahelyi elsősegélynyújtás

Biztosítani kell a kijelölt elsősegélyhelyeket, illetve a tárgyi és személyi feltételeket. A munkahelyeken rendelkezésre kell állnia a munkavállalók közül kiképzett, elsősegélynyújtásra kijelölt személynek.

Villamos berendezések biztonsága

A munkáltatóknak a villamos berendezések időszakos ellenőrző szabványossági felülvizsgálatát 3 évente, dokumentáltan el kell végeztetnie. Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatának minősítő iratával vagy a minősítő iratban szereplő hiányosságok megszüntetésére tett munkáltatói intézkedéseket dokumentálni kell.

Az áram-védőkapcsolók működőképességét legalább negyedévenként, dokumentálni szükséges.

Önnek is segít a Munka-Tűz-Biztonság Szaktanácsadó iroda!

Vállalkozás, fejlődés , siker!

Elkészítjük a szükséges munkavédelmi-tűzvédelmi dokumentációkat, megbeszéljük a teendőket, így ön nyugodt lesz egy hatósági ellenőrzés előtt ,közben és utána.

Kérdése van, hívjon?

30/261-01-52

KATTINTSON IDE!

Munkavédelem, tűzvédelem, balesetvédelem.

Garanciával, gyakorlatiasan, rugalmasan.

Az Ön elvárásaihoz igazítva.