Mikrovállalkozás, kisvállalkozás, a munkavédelem, tűzvédelem területén milyen kötelezettségei vannak?

A dokumentációkat kéri a hatóság?

Szükség van rá?

Van megoldás!!!

Ellenőrzés várható?

Nyugalom!!!

Van megoldás!!!

Nem szeretne pénzbírságot és egyéb elmarasztalást kapni?

Nem!!!

Van megoldás!!!

Elkészítjük önnek és utána nincs problémája, gondja a dokumentációval. Hatósági ellenőrzés során elkerülhető a bírság és az elmarasztalás.

Telefonos, Emailles egyeztetés, szükség esetén helyszíni felmérés. Miért jó ez a lehetőség? Nincs kiszállási díj. Nincsenek egyéb költségek.

Megfelelőség ,garancia, egyszerűség,gyorsaság. Ingyenes szaktanácsadás. Elkészítjük a szükséges dokumentációkat. Az egész ország területén .

Töltse ki az alábbi űrlapot. Kérdezzen nyugodtan.

0630-261-01-52

  Nézzük át mikrovállalkozás, kisvállalkozás, KKV milyen kötelezettségei vannak a munkavédelem , tűzvédelem előírásai szerint.

  Ha már egy fő alkalmazottja is van : kémiai kockázatelemzés, munkahelyi kockázatelemzés, munkahelyi kockázatértékelés, munkavédelmi kockázatelemzés, munkavédelmi oktatás, tűzvédelmi oktatás, tűzvédelmi szabályzat, védőeszköz szabályzat dokumentációkkal.

  Ha nincs alkalmazottja akkor is el kell készíttetni a kémiai kockázatelemzést, kémiai kockázatbecslést.

  A kockázatértékelés, kockázatelemzés, kockázatbecslés készítése :

  Munkabiztonsági, illetve munka egészségügyi szaktevékenységnek minősül.

  A munkáltató a kockázatértékelést, a kockázatkezelést és a megelőző intézkedések meghatározását – eltérő rendelkezés hiányában – a tevékenység megkezdése előtt,azt követően indokolt esetben, de legalább 3 évente köteles elvégezni az Mvt. 54. § (3) bekezdése szerint.

  Munkavédelmi oktatás, tűzvédelmi oktatás:

  Az oktatás nem minősül szaktevékenységnek, a vezető is megtarthatja a munkavállalóinak, viszont az oktatást csak munkavédelmi szakember által összeállított munkavédelmi oktatási tematika alapján lehet megtartani munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül.

  Szükség esetén megtartjuk a munkavédelmi oktatást,segítünk a munkavédelmi oktatásban vagy munkavédelmi oktatási tematikát dolgozzunk ki,ezek után a vezető is megtarthatja az oktatást.

  ÁNTSZ

  A közegészségügyi szempontból ellenőrzi az élelmiszeres vállalkozásokat, általános higiéniai állapotokat, személyi higiéniát, a veszélyes anyagok felhasználását, kémiai kockázatelemzés, kémiai kockázatbecslés, kémiai kockázatértékelés dokumentációt.

  A veszélyes anyagok esetén regisztráció szükséges, elektronikusan az ÁNTSZ honlapján lehet a bejelentést megtenni. Kémiai kockázatbecslést kell készíttetni, a veszélyes készítmények biztonsági adatlapjaival rendelkezni kell.

  Ellenőrzi továbbá a dohányzás szabályait, dohányzási szabályzatot kell készíteni.

  Munkavédelem

  A munkavédelmi felügyelőség, munkavédelmi hatóság munkabiztonsági és munkaegészségügyi szempontú ellenőrzést végezhet. Munkavédelmi szabályzat, kockázatelemzés, kockázatértékelés, egyéni védőeszköz juttatási rend, munkavédelmi oktatás, gépek, berendezések, eszközök munkabiztonsági felülvizsgálata,gépkönyv, használati kezelési utasítás, az előírt munkavédelmi szakember foglalkoztatása, érintésvédelmi  felülvizsgálat stb.

  Katasztrófavédelem:

  Ellenőrzi a tűzvédelmi oktatás meglétét, tűzoltó készülékek, létesítési szabályok, használati szabályok megfelelőségét. Tűzvédelmi dokumentáció, tűzvédelmi üzemeltetési napló, tűzvédelmi szabályzat, tűzriadó terv, villámvédelmi felülvizsgálat, tűzvédelmi felülvizsgálat stb.