Munkavédelmi ellenőrzés a  mezőgazdaság területén 2018-ban.

Lesz-e munkavédelmi ellenőrzés 2018-ban a mezőgazdaságban?               

Igen.

Megjelent a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkavédelmi főosztályának 2018-as évre vonatkozó ellenőrzési terve.

Ha már egy fő alkalmazottja is van ( állandó vagy alkalmi) önre vonatkozik a munkavédelmi törvény és szükséges a munkavédelemmel foglalkoznia!

Az egyszerűsített foglalkoztatás és idénymunka is szervezett munkavégzésnek minősül a munkavédelmi törvény és a munkavédelmi jogszabályok előírásait be kell tartani ( hiába mondjuk a munkavédelmi felügyelőnek ,hogy ő csak Feles Elek és holnap már nem lesz itt.)

A mezőgazdaság az egyik legveszélyesebb iparág, sokfajta tevékenységet, munkafolyamatot és emiatt sok balesetveszélyt jelentő kockázati tényezőt rejt magában.

Az elmúlt években is történtek súlyos munkahelyi balesetek a mezőgazdaságban és sajnos halálos kimenetelű is.

Ezért a munkavédelmi hatóság a következő években s nagy figyelmet fordít a mezőgazdasági ágazatra.

Melyek azok a dokumentációk, amelyet minden vállalkozásnak egy szakemberrel el kell készíttetnie pl: a munkahelyi kockázatértékelés, a kémiai kockázatértékelés, a munkáltatói rendelkezések, a munkavédelmi oktatási tematika, tűzvédelmi oktatási tematika stb.

Az NGM munkavédelmi kampányt indít a mezőgazdaságban dolgozók érdekében. Tájékoztató kiadványokkal és konferenciákon hívják fel az ágazat munkaadóinak figyelmét a biztonságos munkavégzés szabályaira, előírásaira.

A következő cikkekben foglalkozzunk az általános munkavédelmi előírásokkal, milyen munkavédelmi- tűzvédelmi dokumentációk szükségesek egy vállalkozás számára, a mezőgazdaság speciális munkavédelmi szabályaival, a szabadban végzett munka veszélyeivel, klímaártalom hatásaival, gépek berendezések biztonságos üzemeltetésével, tűzvédelmi szabályokkal, munkahelyek, telephelyek használati szabályaival, elektromos szabadvezetékek közelében végzett munka, gépjárműjavítás biztonsága, munkahelyi balesetek.

Kistermelő, őstermelő ,vállalkozó első feladatai közé tartozik a munkavédelem területén:

1.A kockázatértékelés, kockázatelemzés, kockázatbecslés készítése :

Munkabiztonsági, illetve munka egészségügyi szaktevékenységnek minősül.

A munkáltató a kockázatértékelést, a kockázatkezelést és a megelőző intézkedések meghatározását – eltérő rendelkezés hiányában – a tevékenység megkezdése előtt,azt követően indokolt esetben, de legalább 3 évente köteles elvégezni, elkészítetni az Mvt. 54. § (3) bekezdése szerint.

2.Munkavédelmi oktatási tematika, munkavédelmi oktatás.

Munkavédelmi szakember által összeállított  munkavédelmi oktatási tematika alapján a munkahelyi vezető is megtarthatja az oktatást.