Mikor kell munkavédelmi oktatás és ki tarthat munkavédelmi oktatást?

A munkáltatónak gondoskodnia kell a munkavállalók teljes körű munkavédelmi oktatásáról:

  1. munkavállaló munkába állásakor,

  2. munkahely megváltozásakor

  3. munkakör megváltozásakor,

  4. az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor, új munkaeszköz üzembe helyezésekor,

  5. új technológia bevezetésekor

A munkavédelmi oktatás célja:

a dolgozó elsajátítsa, lehetőleg bővítse és korszerűsítse a munkaköréhez szükséges munkavédelmi ismereteket, ne sérüljön meg, ne legyen baleset, épségben menjen haza a családjához.

Mikor kell munkavédelmi oktatás?

Oktatás formája, fajtái:

1. Új belépő dolgozók elméleti oktatás, gyakorlati oktatás

2. Ismétlődő oktatás

3. Rendkívüli oktatás

Új dolgozó munkavédelmi oktatása:

– Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként – a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve – meg kell ismételni. Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni.

Új dolgozó munkába állítása előtt:

A belépő valamennyi új dolgozót munkába állítás előtt munkavédelmi oktatásban kell részesíteni. Ha az új dolgozó az oktatás anyagát nem sajátította el, úgy csak felügyelet mellett foglalkoztatható az oktatott anyag elsajátításáig.

– Hosszabb távollét után munkába állított dolgozók: 6 hónapnál hosszabb ideig távollevő dolgozót (táppénzes állomány, GYES, GYED, katonai szolgálat stb.) újbóli munkába állás előtt oktatni kell.

Új technológia és új munkaeszköz alkalmazása esetén:

A munkáltató azon munkahelyein, ahol új technológia vagy új munkaeszköz alkalmazása kerül bevezetésre, az ott dolgozókat munkába állás előtt oktatni kell a technológiai folyamat változásával, valamint az új munkaeszközzel kapcsolatos munkavédelmi előírásokról.

Más munkakörbe történő áthelyezés esetén:

Amennyiben a dolgozó más munkakörbe kerül áthelyezésre, úgy munkába állítás előtt oktatni kell az adott munkakörre vonatkozóan.

Mikor kell munkavédelmi oktatás és hogyan?

Munkavédelmi ismétlődő oktatás:

– A munkavédelmi oktatáson minden dolgozó köteles részt venni. Az oktatás megtartására munkabiztonsági szakember is felkérhető.

– Az ismétlődő munkavédelmi oktatásokat évente legalább egy alkalommal szükséges tartani a dolgozóknak és megfelelően dokumentálni kell.

– Azt a dolgozót, aki saját hibájából nem vesz részt az oktatásban azt, a munkavégzéstől el kell tiltani. Betegség vagy egyéb igazolt ok miatt távollévő dolgozó oktatását, visszaérkezése után köteles pótlólag elvégezni, a dolgozó munkahelyi vezetője, melynek megtörténtét a munkavédelmi oktatási naplóba, vagy oktatási lapon köteles rögzíteni.

Munkavédelmi rendkívüli oktatás:

– Rendkívüli oktatást kell tartani az azonnali bejelentési kötelezettség alá eső súlyos munkabalesetet követően, alapvető technológiai változáskor.

– Rendkívüli oktatás megtartását a vezető és a területileg illetékes munkavédelmi és munkaügyi felügyelőség rendelhet el.

Munkavédelmi oktatás, 6 fontos kérdés!

Oktatásban, képzésben részesültek-e a munkavállalók, amennyiben a munkavégzés során veszélyes anyag/keverék hatásának vannak kitéve?

Oktatásban, képzésben részesültek-e a munkavállalók, amennyiben a munkavégzés során rákkeltőnek minősülő anyag hatásának vannak, vagy lehetnek kitéve?

Oktatásban, képzésben részesültek-e a munkavállalók, amennyiben a munkavégzés során az alsó beavatkozási határértéket – 80 dB(A) – meghaladó zajterhelésnek vannak kitéve?

Oktatásban, képzésben részesültek-e a munkavállalók, amennyiben a munkavégzés során mechanikai rezgés hatásának vannak kitéve?

Oktatásban, képzésben részesültek-e a munkavállalók, amennyiben a munkavégzés során a munkavállaló biológiai kockázati tényező hatásának vannak kitéve?

Oktatásban, képzésben részesültek-e a munkavállalók, amennyiben a munkavégzés során a hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatást végeznek?