Módosultak a munkavédelmi hatósági feladatok.

A Kormány 318/2014. (XII.13.) Kormányrendeletével, 2014. december 31-ével megszüntette a Nemzeti Munkaügyi Hivatalt s módosította

A munkavédelmi hatósági feladatok ellátására vonatkozó jogszabályokat:

 1. A 2014. december 31-ével megszüntetett Nemzeti Munkaügyi Hivatal feladatait – néhány kivételtől eltekintve – a  foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter vette át.
 2. Az elsőfokú munkavédelmi hatóság továbbra is a megyei (fővárosi) kormányhivatalok szervezeti keretében, mint munkavédelmi és munkaügyi felügyelőség működik. A hatósági feladatokat továbbra is a munkavédelmi felügyelők látják el, bírságot továbbra is csak a felügyelőség vezetője szabhat ki.
 3. A munkavédelmi felügyelőségek szakmai irányítását a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter látja el.
 4. A Munkavédelmi Információs Rendszer  szolgáltatásait a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter  és Magyar Bányászati és Földtani Hivatal − mint munkavédelmi hatóságok − szervezeti keretében önállóan létrehozott, de a hatósági tevékenységtől elkülönülő munkavédelmi információs és tanácsadó szolgálatok végzik.
 5. A munkabiztonsági szakértői engedélyek kiadásának hatásköre a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszterhez került.
 6. Lényeges változás, hogy az alábbi munkavédelmi hatósági feladatokban elsőfokon a népegészségügyi szakigazgatási szerv, másodfokon pedig az országos Tisztifőorvosi Hivatal szakhatóságként vesz részt:
 7. a) a munkahelyen munkájuk során veszélyes anyagokkal és veszélyes keverékekkel kapcsolatos expozícióban foglalkoztatott munkavállalók egészségvédelmét biztosító feladatokat, valamint a munkahelyek kémiai biztonságát,
 8. b) a biológiai tényezőket,
 9. c) a munkahelyi légszennyezőket,
 10. d) a zajt,
 11. e) a rezgést,
 12. f) az egészségügyi előírásoknak megfelelő minőségű ivóvíz biztosítását,
 13. g) a munkahelyi hulladékkezelést,
 14. h) a munkahelyi természetes és mesterséges megvilágítást,
 15. i) a munkahelyi természetes és mesterséges szellőzést,
 16. j) a rendkívüli hőmérsékleti körülményeket,
 17. k) a túlnyomásos munkakörülményeket,
 18. l) a foglalkozás-egészségügyi szolgálat biztosítását és munkavédelmi feladatainak ellátását

érintő szakkérdésekben, a jogszabályi előírásoknak való megfelelőségre vonatkozóan.

 1. A foglalkozási megbetegedésekben szenvedők szakvizsgálatát és a megbetegedések foglalkozási eredetének elbírálását az Országos Tisztifőorvosi Hivatal látja el.
 2. Az OTH látja el a munkahigiénés és foglalkozás egészségügyi kutatással kapcsolatos feladatokat, valamint a munkahigiénés és foglalkozás egészségügyi szervnek jogszabályban meghatározott feladatait.
 3. A kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerve tekintetében a munka egészségügyi feladatok – kivéve a munkavédelmi hatósági hatáskörben gyakorolt munka egészségügyi feladat- és hatásköröket  – szakmai irányítója az országos tisztifőorvos.