A kézi anyagmozgatás során a  dolgozókat munkavédelmi oktatás, tűzvédelmi oktatás folyamán tájékoztatni kell a munkavégzéskor előforduló munkavédelmi kockázatelemzés, a veszélyek elleni megfelelő védekezés módozatairól, s az oktatást írásban kell ledokumentálni.

A  kézi anyagmozgatás, anyagszállítás, rakodás során betartandó munkavédelmi előírások:

Anyagok mozgatásának megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy a szállítandó anyagok, tárgyak, termékek, áruk vagy azok csomagolási módja, illetőleg mozgatása nem veszélyezteti-e a dolgozók egészségét, testi épségét. A tárgyak lerakásánál, megemelésénél a rakodási technológiát meg kell határozni. Anyagok kitermelését, megbontását fokozatosan, felülről lefelé haladva kell végezni.

Azoknál a kéti anyagmozgatási munkáknál, illetve eszközöknél, ahol a kézsérülés veszélye fenn állhat, gondoskodni kell a kéz védelméről.

Anyagot, tárgyakat, árukat úgy kell szállítani, hogy közben ne veszélyeztessék sem a szállítást végzőket, sem a környezetben lévőket, vásárlókat. Csoportos anyagmozgatásnál biztosítani kell az emelés egyenletességét és egyidejűségét, irányító személy kijelölése szükséges.

Az anyagok szállítására szolgáló göngyölegeket, ládákat, csomagolásmódokat általában úgy kell megválasztani. A  szállítás, tárolás közben várható igénybevételnek feleljenek meg, a szállítás, tárolás biztonságát ne veszélyeztessék.

Szállítóeszközökön a le és felrakodást úgy kell végezni, hogy annak stabilitását e munka ne veszélyeztesse, amennyiben az nem biztosított, akkor rakodás előtt a veszélyeztetett oldalon alátámasztást kell biztosítani. A szállítóeszközökre felrakott rakomány terjedelme csak akkora lehet, mint amennyit a biztonságos szállítás lehetővé tesz.

A szállítóeszközt úgy kell megrakni, illetve a terhet úgy kell elhelyezni rajta, hogy a rakomány súlypontja minél mélyebben legyen. A szállítóeszköz kezelőjét a rakomány a szabad kilátásban ne akadályozza.

Különböző méretű, különböző súlyú tárgyak,termékek, áruk felhalmozásánál, alul kell a nagyobb méretű, illetve súlyú és felül a kisebb méretű, illetve súlyú darabokat elhelyezni. Anyagok, tárgyak, termékek, árúk tárolásánál biztosítani kell azok veszélymentes lerakásának és elszállításának lehetőségét.

Sérült anyagot, göngyöleget a raktárakban lerakni nem szabad, tárolásukról külön kell gondoskodni.

Olyan anyagokat, amelyekből hegyes, éles részek állnak ki, tárolás előtt ezektől mentesíteni kell, vagy veszélymentes tárolási módjukat kell biztosítani.

A kijelölt irányítónak rakodásban jártas, 18 éven felüli, kellő gyakorlattal rendelkező dolgozónak kell lennie. Az irányító a munka megkezdése előtt köteles a dolgozókat tájékoztatni a végzendő munkáról, a szállítás, rakodás munka menetéről, a helyes fogásokról és az alkalmazásra kerülő vezényszavakról.

A karbon dobozok felbontásánál tapéta vágó kés vagy olló használatánál a felbontásnál a baleseti kockázat elkerülése céljából a doboz fölé hajolni tilos!

Kizárólag szabványos létrák, zsámolyok, fellépők használhatók!

A kézi anyagmozgatás segédeszköz nélkül

A kézi anyagmozgatást végző ember szervezete, a mozgatott teher tömegétől függően jelentős fizikai igénybevételnek van kitéve, a hirtelen túlterhelés következtében maradandó egészségkárosodást, munkahelyi balesetet is szenvedhet.

A nagytömegű terhek emelését egyenes háttal, hajlított térddel, lassú, egyenletes mozgással való felemelkedéssel kell végezni.

A terhet biztonságosan /egész tenyérrel megmarkolva/ kell megfogni. Ügyelni kell arra, hogy a tehertömeg középpontja a lehető legközelebb legyen a testhez.

A nagy tömegű, terjedelmes terheket nem a test előtt, hanem vállon vagy háton célszerű szállítani.

Kézi anyagmozgatásnál az alábbi  fontos alapszabályokat kell betartani:
  • a nagy tömegű terheket csak egyenes háttal, hajlított térddel, lassú egyenletes felemelkedéssel szabad megemelni

  • a terhet mindig biztonságosan, vagyis egész tenyérrel megmarkolva kell megfogni, a teher tömegközéppontja lehető legközelebb legyen a testhez

  • nagy tömegű, terjedelmes terheket nem a test előtt, hanem a vállon vagy a háton kell szállítani