Milyen alapvető munkavédelmi előírások vonatkoznak a munkahelyekre?

A tevékenység, létszám, munkakörök függvényében számos és változó tűzvédelmi, munkavédelmi előírások vonatkoznak a munkahelyekre.

A munkáltatónak, vagy az általa megbízott személynek a munkavállalókat a munkavégzés közben rendszeresen ellenőriznie kell. Az ellenőrzés a munkavállaló munkavégzésén felül ki kell terjednie a munkához használt munkaeszközökre, a végzett munkafolyamatra, a munkavégzés során használt veszélyes keverékre, veszélyes anyagra, valamint minden olyan személyi tárgyi, környezeti tényezőre, ami a munkavégzés biztonságát befolyásolhatja.

Érintésvédelem, villámvédelem, elektromos hálózat tűzvédelme.

A 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet, 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet alapján a villamos hálózat ellenőrzését az alábbiak szerint kell elvégezni:

 • -Villamos szerelői ellenőrzést kell végrehajtani a kéziszerszámokon, a munkahelyek villamos berendezésein (karbantartó kéziszerszámok, stb.) mobil elektromos eszközök.

 • -Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot kell végezni minden új berendezés, létesítmény üzembe helyezése, használatbavétele előtt, továbbá rendszeresen legalább 3 évente.

 • -Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatot kell végezni az OTSZ alapján.

 • -Villámvédelmi rendszer felülvizsgálatát kell végezni az OTSZ alapján.

Az elsősegélynyújtó eszközök és felszerelésekre vonatkozó munkavédelmi előírások.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet és az MSZ 13553 szabvány vonatkozik.

2. Minden munkahelyen könnyen elérhető helyen elsősegélynyújtó felszerelést kell készenlétben tartani. A felszerelésnek tartalmaznia kell az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket (steril kötszer, pólya, fertőtlenítő, stb.). Az elsősegélynyújtó felszerelést a rendeltetésétől eltérő célra felhasználni nem szabad!

3. Az elsősegélydoboz tartalmát is rendszeresen át kell vizsgálni. A munkahelyen soha ne hiányozzon még átmenetileg se az elsősegélynyújtó felszerelés. Az elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelések beszerzéséért, azok megfelelő helyen történő elhelyezéséért, a mentőládák tartalmának pótlásáért, a munkáltató a felelős.

4. Az elsősegély felszerelés kezelését a képzett elsősegélynyújtó látja el.

5. Elsősegélynyújtáshoz lejárt szavatosságú készítmény, illetve kötözőszer nem használható fel.

A munkára képes állapot ellenőrzése, az alkoholszondáztatás.

Azt a munkavállalót, tanulót, aki alkohol hatása alatt áll, a munkavégzéstől el kell tiltani, ez az idő részére igazolatlan munkaidőnek számít.

Az alkoholos állapot ellenőrzése alkoholszondázással történik. Az ellenőrzésre munkáltató és az általa kijelölt személy jogosult.

Az ittasság vizsgálatot minden esetben tanú jelenlétében kell végrehajtani, eredményét a szondáztatást végző köteles jegyzőkönyvben rögzíteni.

 Munkavédelmi, tűzvédelmi dokumentációk:

 1. Érintésvédelmi jegyzőkönyv

 2. Villámvédelmi jegyzőkönyv

 3. Tűzvédelmi szabványossági

 4. Orvosi alkalmassági

 5. Munkavédelmi oktatás és dokumentáció

 6. Tűzvédelmi oktatás és dokumentációk

 7. Munkavédelmi kockázatelemzés

 8. Kémiai kockázatbecslés

 9. Üzemeltetői naplók

és tevékenység, létszámtól függően egyéb munkavédelmi, tűzvédelmi dokumentációkra is szükség lehet például tűzvédelmi szabályzat.

Kérdése van, keressen minket, segítünk!

Elkészítjük a szükséges dokumentációkat.

Hívjon 0630/261-01-52 vagy írjon a kapcsolat menüpont alatt.