Vendéglátóhely, kereskedelmi egység, kocsma, söröző, étterem nyitás?

Azon élelmiszerek felsorolása, amelyek vendéglátóhely, kiskereskedelmi forgalomba hozatalához a rendelet alapján külön engedély szükséges:

– Hús- és hentesáru,- Hal,- Tej, tejtermék,- Meleg, hideg étel,- Cukrászati készítmény, édesipari termék,- Egyéb élelmiszer

Üzletben történő forgalomba hozatal esetén a külön engedély iránti kérelemhez csatolni kell:

 1.  közmű nyilatkozatokat,
 2. technológiai leírást és elrendezési rajzot,
 3.  anyagmozgatási és személyforgalmi és göngyölegtárolási tervet,
 4. az áruszállítás tervezett módját,
 5. tervezett alkalmazotti létszámot,
 6. szakképesítéshez kötött tevékenység esetén az előírt képesítés igazolását,
 7. tisztítási, mosogatási, takarítási utasítást,
 8. melléktermék és a hulladék-kezelési és ártalmatlanítási tervet,
 9. az ivóvíz megfelelőségét tanúsító, 30 napnál nem régebbi vízvizsgálati eredményt,
 10. vendéglátó létesítmény esetében nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a létesítményben szándékoznak-e előkészítetlen lőtt vadat feldolgozni.

Mozgóboltban vagy közterületen történő forgalomba hozatal esetén a külön engedély iránti kérelemhez csatolni kell:

 1.  az ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, illetve elhelyezés, energiaellátás leírását,
 2. technológiai leírást, mely tartalmazza az árusító helyeket, árusítási módot és a telephelyet,
 3. a kézmosási, WC-használati lehetőség ismertetését,
 4. a mosogatási, takarítási, fertőtlenítési utasítást,
 5.  a hulladékszállítás, elhelyezés leírását,
 6.  szakképesítéshez kötött tevékenység esetén az előírt képesítés igazolását.
Engedélyköteles létesítmény engedélyére vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell vagy ahhoz csatolni kell:
 1. az élelmiszer-vállalkozó vagy -vállalkozás nevét vagy cégnevét,
 2.  természetes személy esetén a születési helyet és időt,
 3.  cég esetében adószámot,
 4.  lakhely (székhely) címét,
 5.  telephely címét,
 6. elérhetőséget,
 7.  az engedélyköteles létesítmény tevékenységének meghatározását,
 8.  szakképesítéshez kötött tevékenység esetén az előírt képesítés igazolását,
 9. technológiai leírást és folyamatábrát,
 10. technológiai elrendezési rajzot,
 11.  anyagmozgatási és személyforgalmi tervet,
 12.  az épületgépészet szerelvényezési, fűtési, szellőzési, világítási, hűtési terveket,
 13.  gyártástechnológia szerinti gépjegyzéket,
 14.  közmű nyilatkozatokat,
 15.  melléktermék és a hulladék kezelési és ártalmatlanítási tervét,
 16.  az ivóvíz minőségét tanúsító, 30 napnál nem régebbi vízvizsgálati eredményt.
Szüksége lehet még  a következő munkavédelmi, tűzvédelmi dokumentációkra:
 • kockázatelemzés, munkavédelmi kockázatértékelés
 • kémiai kockázatelemzés, kockázatbecslés
 • munkahelyi kockázatbecslés, kockázatértékelés, intézkedési terv
 • munkavédelmi oktatás
 • tűzvédelmi oktatás
 • Haccp kézikönyv, HACCP napló
 • élelmiszer higiénai oktatás
 • biztonsági adatlap
 • az egyéni védőeszköz juttatása belső rendjének meghatározása,védőeszköz szabályzat
 • gépek munkavédelmi üzembe helyezése
 • vendéglátóhely munkabiztonsági előírásai
 • egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítása
 • munkavédelmi-tűzvédelmi oktatás, az adott munkakörökre vonatkozó tematika elkészítése
 • orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjének meghatározása
 • tűzvédelmi dokumentáció
 • nyomtatvány,jegyzőkönyv,napló minták
Vendéglátóhely, szórakozóhely, söröző, kocsma nyitás ?

Kérjen tanácsot, árajánlatot és segítünk!

Elkészítjük a szükséges dokumentációkat munkavédelem, tűzvédelem,balesetvédelem területén.