Építőipar igen kiemelt iparág a munkavédelem területén, ezért a munkavédelmi ellenőrzések is gyakoriak.

Építőipar, kivitelezés területén dolgozik és nem szeretne munkavédelmi bírságot kapni?

Az összes lenti  kérdésre pozitív választ tudd adni?  

 • Tartottak-e munkavédelmi képviselő választást ,ha a létszáma legalább húsz fő?

 • Munkavédelmi koordinátort foglalkoztattak-e?

 • Az építéshez, kivitelezéshez készült-e biztonsági és egészségvédelmi terv?

 • Az építési területet bekerítették, az illetéktelenek bejutását megakadályozták?

 • A munkáltató kijelölt-e az általa foglalkoztatott munkavállalói csoportnak irányítót?

 • A munkáltató biztosított-e minden munkavállalójának az építés-kivitelezési munkaterületen megfelelő védősisakot?

 • Minden munkavállaló részére biztosított-e megfelelő mennyiségű és az egészségügyi előírásoknak megfelel minőségű ivóvíz?

 • Biztosított-e a munkavállalók számára könnyen elérhető megfelelően felszerelt pihenőhelyiség, vagy tartózkodót?

 • Az építési területen a munkavállalók számára rendelkezésre áll-e megfelelő illemhely?

 • Biztosított-e a megfelelő folyadékpótlás meleg környezetben történő munkavégzésnél a jogszabályban előírt mennyiségben és feltételek mellett?

 • Biztosított-e a munkahelyi elsősegélynyújtás személyi,tárgyi feltételei?

 • A munkavállalók részére biztosított valamennyi leesés elleni védelemül szolgáló egyéni védőeszköz biztosította-e a munkavállalók számára a védelmet?

    Ha eddig elolvasta akkor azt szeretné, hogy az építőipar területén sikeres legyen .

    További fontos munkavédelmi előírások az építőipar kapcsán.

 • Az állvány alapozásánál az állványzat egyenletes teherátadását alátétpallóval, vagy ezzel egyenértékű módon biztosították-e?

 • Az állványszintek megközelítésére, szintkülönbségek áthidalására biztonságos közlekedést lehetővé tevő fel-, le-kijárót létesítettek-e?

 • Az alkalmazott állványpadozatok megfelelő állapotúak, szélességűek és kialakításúak voltak-e?

 • A kiépített állványokat ellátták-e szabályos, személyek és tárgyak leesése elleni kollektív védelemmel?

 • A 2,0 m-nél magasabb munkaszinteket, hídszerűen kiképzett átjárókat, feljárókat, lépcsőket ellátták-e szabályos védőkorláttal?

 • Az elkészült állvány használatbavételi eljárását lefolytatták és dokumentálták?

 • A mobil, szerelő és guruló állványok kialakítása az előírásoknak megfelelő volt-e?

 • A mobil, szerelő és guruló állványok összeállítását a szerelési utasításnak megfelelően, csak az arra kioktatott személyek végezték?

 • Amennyiben a mobil, szerelő és guruló állványok használatakor a munkavégzés villamos szabadvezeték közelében történik, tett a munkáltató megelőző intézkedést az áramüté veszélye ellen?

 • Valamennyi anyagkitermelő és anyagmozgató járművet és gépi berendezést a jogszabály szerinti képzettséggel rendelkező vezetők és kezelők üzemeltetik-e?

 • Kialakították a biztonságos közlekedési utat?

 • Biztonságos az anyagtárolás?

 • Az építőipari gépek forgó-mozgó részeit ellátták-e védőburkolattal?

 • Elvégezték-e a használt kisgépek évenkénti szerelői ellenőrzését?

 • A munkaköri alkalmasság előzetes orvosi vizsgálata megtörtént?

 • A munkaköri alkalmasság időszakos orvosi vizsgálata megtörtént az érintett munkavállalók esetében?

 • Az ellenőrzött munkáltató rendelkezik-e kockázatértékeléssel?

 • Az ellenőrzött munkáltató rendelkezik-e z építési területre vonatkozó kockázatértékeléssel?

 • Munkavédelmi szakembert alkalmaznak, foglalkoztatnak?

 

Kattintson ide, segítünk!