A védőruha egyéni védőeszköz, amely a munkavégzés során a munkavállaló egészségét, testi épségét veszélyeztető fizikai, kémiai, illetve biológiai károsító hatások ellen nyújt védelmet. Szabványok és normák által meghatározott védelmi képességgel rendelkeznek.

A védőruha nem munkaruha !

A munkaruha a tevékenységből adódó fokozott idénybevételtől és szennyeződéstől óvja a munkavállaló saját ruházatát, vagy helyettesíti azt.

A védőruhának (egyéni védőeszköz) mi a rendeltetése?

Valamilyen munkahelyi ártalom, veszély ellen biztosít védelmet a munkavállaló számára.

A munkaruhára nem a védelmi funkciója a jellemző, a munkavállaló saját ruházatát óvja az elhasználódástól, illetve szennyeződéstől.

Mikor kötelező védőruhát biztosítani?

Az egyéni védőeszközt (védőruha) kötelező biztosítani, amennyiben más módon (megelőző műszaki, illetve szervezési intézkedésekkel) az a munkavállaló védelme nem valósítható meg. Juttatását jogszabályok írják elő. A munkáltató írásban köteles meghatározni. Az egyéni védőeszköz szükségességét és annak védelmi szintjét munkavédelmi kockázatelemzés, kockázatértékeléssel kell megállapítani. A kockázatértékelés elkészítése munkabiztonsági, illetve munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül.

A védőruhának milyen papírokkal kell rendelkeznie?

Az egyéni védőeszköz, védő ruhának rendelkeznie kell a megfelelőségértékelést igazoló dokumentumokkal, például: – EK-megfelelőségi nyilatkozattal vagy EU-megfelelőségi nyilatkozattal, CE-jelöléssel – EK típustanúsítvánnyal vagy EUtípusvizsgálati tanúsítvánnyal – tájékoztatóval stb.

Mikortól kell biztosítani?

A kockázat fennállása esetén a munkáltató azonnal (próbaidő alatt is) köteles biztosítani.

Kötelező viselni?

Rendeltetésszerű használata, viselése kötelező.

Mi történik, ha az előírás ellenére nem viselik?

Használatát, illetve viselését kötelező ellenőrizni, viselésének elmulasztása szankcionálható.

Megtagadható a munkavégzés?

Használatával illetve viselésével összefüggésben a munkavégzés megtagadható vagy megtiltható, pl. ha a védőruha nem tudja betölteni védelmi funkcióját.

Szükséges a viseléséhez oktatáson részt venni?

Használata oktatást és gyakoroltatást igényel.

Mennyi ideig viselhető?

Védelmi képessége elvesztéséig használható (kihordási ideje nincs).

Kinek kell gondoskodnia a mosásról, tisztításról?

Mosásáról, tisztításáról, karbantartásáról és tárolásáról a munkáltató köteles gondoskodni. [

Elvihető a munkahelyről?

A munkahelyről külön engedély hiányában nem vihető el. A munkáltató akkor engedélyezheti, ha változó a munkavégzés helyszíne és máshogyan nem tudja biztosítani számára a védőruhát, valamint ha ez nem ütközik közegészségügyi szabályba.

Az elhasználódott ruházat veszélyes hulladéknak minősül?

A védelmi képességétől, a szennyezettségétől függően veszélyes hulladéknak minősülhet. Ha külön jogszabály úgy rendelkezik, veszélyes hulladéknak minősülhet.

Időszakonként felül kell vizsgálni?

A védelmi képességtől függően időszakos felülvizsgálata kötelező lehet (pl. villanyszerelő).

Az erre vonatkozó részletes információkat az egyéni védőeszköz tájékoztatója tartalmazza.

Kérdése van?

Kattintson ide!